V pátek 16. prosince vyjíždíme na pokyn Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na záchranu osoby z výtahu. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1, kterou používáme na technické zásahy, v čase 23:50 hodin. Ulice, kam míříme, je naproti hasičárně a číslo popisné o něco dál a proto jsme na místě události v krátkém čase. Očekává nás jak hlídka městské policie, tak i hlídka policie ČR. Vyrážíme na průzkum a zjišťujeme, že došlo k zaseknutí výtahu mezi patry. Jednotka spolupracuje s osobou ve výtahu a po nějaké době se daří provést sepnutí výtahových dveří a přesun výtahu do jednoho z pater domu. Osoba je intoxikována alkoholem ale v pořádku. Jednotka se vrací krátce po půlnoci zpět na základnu.

V úterý 13. prosince vyhlašuje v 18:58 hodin Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech poplach pro naší zásahovou jednotku na otevření uzavřených prostor v ulici Luční v Chodově. Po soustředění všech členů sloužícího družstva se celá posádka vydává s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2Z se zapnutým výstražným světelným a zvukovým zařízením k místu zásahu. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že je potřeba otevřít uzavřený prostor v bytě. Ve spolupráci s městskou policií se provádí otevření dostupným vybavením a po zjištění, že osoba je v pořádku, se jednotka vrací na základnu.

V sobotu 3. prosince vyjíždí naše zásahová jednotka na pokyn Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje k otevření uzavřených prostor. K otevření bytu v ulici U koupaliště, ze kterého vytéká voda, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo v čase 05:24 hodin provádíme průzkum a spolupracujeme s hlídkou policie ČR a městské policie. Určení hasiči provádí na příkaz velitele zásahu stanovené úkony. Zpět na základně jsme v 05:59 hodin.

Už byl čtvrtek 24. listopadu, když v čase 0:02 hodin je vyhlášen Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach na otevření uzavřených prostor v ulici Staroměstská. O čtyři minuty od vyhlášení poplachu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 do houstnoucí mlhy a se zapnutým výstražním světlem na střeše zásahového auta projíždíme poklidně spícím městem. Určená ulice není daleko od hasičské stanice a tak jsme během chvíle na místě události. Noční prázdnotu v ulici narušuje jen přítomnost vozidel policie ČR a městské policie. Odesílám na KOPIS pomocí radiostanice status „2“ a sesedáme z naší Tatry k provedení zásahu.

Středa 19. října a Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach několika jednotkám na únik neznámé látky do Novorolského rybníka. Na místo vyjíždí jednotka SDH Chodov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815, jednotka profesionálních hasičů z Karlových Varů s CAS 20 Mercedes Benz Atego a chemickým automobilem TA-L1CH Iveco Daily, jednotka místních hasičů SDH Nová Role s CAS 15 Renault Midlum. Na místo události jsou také povoláni zástupce vodoprávního úřadu, zástupce odboru životního prostředí, zástupce povodí a také jednotka chemické laboratoře HZS ze střediska Třemošná s chemickým automobilem TA-L1CH. Po příjezdu naší jednotky se chodovský velitel družstva hlásí veliteli zásahu a naše jednotka dostává za úkol být v pohotovosti na místě události pro případ potřeby.

V úterý 18. října vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce v 8:31 hodin na únik ropného produktu v ulici U koupaliště. K zásahu vyjíždí družstvo hasičů s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20. Po příjezdu na místo je proveden průzkum a na KOPIS je potvrzen únik motorového oleje z osobního automobilu na přilehlém parkovišti. Velitel zásahu vydává příkaz provést posyp uniknuté látky sorbentem určeným na suché povrchy. Po odklizení použitého sorbčního materiálu se jednotka vrací na základnu.

K dalšímu výjezdu jsme povoláni operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru kraje ve středu 12. října. Dopoledne za vytrvalého podzimního deště jsme vysláni s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 jako druhá jednotka na únik oleje na pozemní komunikaci vedoucí z Vřesové na Tatrovice. Po příjezdu na místo události, kde provoz na zasažené komunikaci řídila hlídka policie ČR, nás očekávala jednotka podnikových hasičů Sokolovské uhelné. Velitel zásahu informoval našeho velitele o provedení potřebné činnosti. Po splnění stanovených úkolů, se naše jednotka vrací na základnu.

Také v pondělí 10. října je vyhlášen poplach chodovské zásahové jednotce na únik ropného produktu na komunikaci. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje v 14:58 hodin poplach třem jednotkám podle poplachového plánu na únik ropného produktu na komunikaci vedoucí přes Nové Sedlo směrem na Loket a směrem na Chodov. K zásahu vyjíždí jednotka Chodov s CAS 20 T815, jednotka profesionálních hasičů ze Sokolova s CAS 24 Scania a jednotka O- I Manufacturing Nové Sedlo s CAS 24 L101 k odstranění olejovité látky z povrchu vozovky, kdy hrozilo, že by mohlo dojít vlivem kluzkého povrchu k dopravní nehodě a nešlo vyloučit únik do životního prostředí.

Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje systémem JAY poplach naší jednotce i v pondělí 10. října na základě informace o úniku kapalného uhlovodíku s UN kódem 1203 ze stojícího osobního automobilu v ulici Smetanova. Na hasičskou zbrojnici se ve stanoveném čase sbíhá dost chodovských hasičů, aby mohl být proveden výjezd k zásahu. V čase 13:39 hodin vyjíždí cisternová automobilová stříkačka CAS 20/3400/210-S2Z Tatra 815 TERRNo1 a po stanovené trase jede na místo události. Po příjezdu, kde již nás očekává hlídka městské policie, je proveden průzkum. Je zjištěno, že dochází k úniku benzínu z osobního vozidla na parkovacím místě v blízkosti ostatních zaparkovaných automobilů. Velitel zásahu nařizuje provést protipožární opatření a provést jímání unikající látky.

Na počátku sobotního dne 8. října, byl po půl třetí hodině ranní nahlášen kouř v jednom restauračním zařízení v ulici U Porcelánky. K místu událostí vyráží hlídka policie ČR a hlídka městské policie Chodov a zároveň v 02:40 hodin je vyhlášen poplach naší zásahové jednotce. K zásahu vyjíždí vozidlo CAS 24 Tatra 815 se zapnutým světelným výstražným zařízením na střeše vozidla a hasiči se dostrojují pro zásah při požáru. Po příjezdu na místo se velitel družstva dozvídá od policistů, že k zakouření došlo vlivem odpálení podomácku vyrobené dýmovnice v prostorách restaurace. Velitel zásahu nařizuje provést kontrolu objektu. Průzkumem je zjištěno, že dochází k odvětrávání budovy a nikdo nebyl zraněn. Velitel informuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje o situaci a oznamuje, že se jedná o planý poplach. Jednotka se po ukončení činnosti na místě vrací zpět na základnu.

Čtvrtek 6. října ráno je naší zásahové jednotce vyhlášen poplach na pomoc při pátrání po pohřešované osobě v Habartově. K zásahu vyjíždí zásahové vozidlo CAS 24 Tatra 815 obsazené zkušenými hasiči, kteří již několikrát absolvovali stejný typ zásahu. Na základně zůstávají další členové jednotky tak, aby byla zabezpečena požární ochrana města. Po příjezdu na místo zásahu do Habartova se dozvídáme, že pátrací akce pod velením policie probíhá již druhý den, kdy i ten předešlý zasahovali jednotky hasičů jiných sborů ve spolupráci a pod vedení policie ČR. Těm až do noci pomáhal policejní vrtulník s termovizí.Naše jednotka byla začleněna do pátrací skupiny několika jednotek a v rojnici prohledávali prostor směrem j jezeru Medard.