První polovinu letošního prosince napadlo hodně sněhu na celém území našeho kraje. Především ve vyšších polohách. Pod tíhou mokrého sněhu padají promrzlé stromy a dost často zatarasí důležité komunikace. Popadané stromy odstraňují správci komunikací, ale především hasičské jednotky. Takto neprůjezdná je i silnice číslo 210 vedoucí ze Sokolova do Kraslic ve středu 15. prosince. Naše jednotka je vyslána Krajským operačním a informačním střediskem HZS Karlovarského kraje na odstranění padlého stromu ve 20:45 hodin. K místu zásahu vyjíždí ten den sloužící družstvo s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1. Mezi obcí Dolní Nivy a Jindřichovice padl statný strom na vozovku tak, že je zcela neprůjezdná a z obou směrů se tvoří kolony vozidel.

K dalšímu zásahu vysílá Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje naší jednotku v úterý 14. prosince v 11:35 hodin. K technické pomoci otevření uzavřených prostor vyjíždí družstvo chodovských záchranářů s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 do ulice Husova, kde je potřeba otevřít byt odkud je slyšet volání o pomoc. Po příjezdu do určené ulice jsou na místě jak strážníci městské policie Chodov, tak také ošetřovatelka pečovatelské služby. Velitel zásahu nařizuje provést násilné otevření bytu. V bytě je nalezena zraněná osoba a členové jednotky jí poskytují předlékařskou první pomoc. Na místo přijíždí posádka zdravotnické záchranné služby ze Sokolova a přebírá pacienta do své péče. Jednotka se následně vrací na svoji základnu.

K prvnímu zásahu 13. prosince vyjíždí družstvo chodovských hasičů na pokyn Krajského operačního a informačního střediska HZS Karlovarského kraje v 11:54 hodin se zásahovým vozidlem CAS 20 T815 TERRNo1. Naší spolupráci si vyžádala městská policie Chodov, která vyjela na základě informací o pádu osoby ze schodů na chodník. Po příjezdu naší jednotky na místo události je zjištěno, že hlídka městské policie provádí úkony k zajištění základních životních funkcí u osoby v bezvědomí. Určení hasiči střídají strážníky v provádění kardiopulmonální resuscitace, je prováděno umělé dýchání pomocí ambuvaku s přídavkem kyslíku.

Na monitoru kamerového systému CCTV operačního střediska stálé služby městské policie Chodov je ve čtvrtek 9. prosince zjištěn kouř v ulici Okružní. Informace je ihned předána na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a je vyhlášen poplach naší jednotce. Zásahová jednotka Chodov vyjíždí v 8:14 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1 k místu události. Po příjezdu na místo určení je prováděn vizuální průzkum a jednotka se vybavuje dýchací technikou. Je zjištěno, že se nejedná o kouř, ale o masivní únik páry z výměníkové stanice rozvodů tepla.

Ve středeční noci brzo ráno 8. listopadu vyhlásilo ve 2:54 hodin Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje poplach chodovské jednotce na technickou pomoc odstranění překážek. Jednalo se o odstranění vzrostlého stromu, který pod tíhou sněhu a ledu spadl na komunikaci číslo 210 mezi obcí Dolní Nivy a Jindřichovice. K zásahu vyjíždí družstvo hasičů s CAS 20 T815 TERRNo1, kdy celá posádka jsou vyškolení pilaři. Krátce před čtvrt na čtyři ráno je jednotka na místě zásahu a velitel potvrzuje na KOPIS místo události. Zárověň vydává pokyn k zabezpečení místa zásahu a odstranění stromu za použití motorové řetězové pily.

 

Ve středu 24.listopadu je na základě informací od městské policie Chodov vyhlášen Krajským operačním a informačním střediskem HZS Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc únik látek na pozemní komunikaci. Do ulice Tyršova vyjíždí v 13:50 hodin jednotka SDH Chodov s CAS 20 T815 TERRNo1. Po příjezdu je průzkumem zjištěno, že skvrna ropného produktu je v rozsahu 2x300 metrů. Na místě provádíme posyp sorbentem Absodan a přes přítomné strážníky městské policie povolává velitel zásahu Technické služby města, aby provedli úklid použitého sorbentu. Hlídka městské policie odjíždí a naše zásahové družstvo provádí ve spolupráci s pracovníky Technických služeb úklid použitého sorbentu. Po splnění všech úkolů se jednotka vrací na základnu.

Na žádost policie ČR vysílá Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje sloužící družstvo chodovské hasičské jednotky v sobotu 20. listopadu k otevření uzavřených prostor v panelovém domě na Vřesové. V 12:05 hodin vyjíždí cisternová automobilová stříkačka CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 k zásahu. Po příjezdu na místo, je velitelem zásahu po vytěžení informací od přítomné hlídky policie ČR, vydán pokyn k otevření bytové jednotky domu. K tomu je využito nářadí z vybavení hasičského vozu. Poté, co hasiči otevírají dveře do místnosti je nalezena mrtvá osoba. Místo přebírá policie ČR a naše jednotka se vrací na základnu.

Neděle 7. listopadu odpoledne a v čase 16:27 hodin vyjíždí CAS 20 T815 TERRNo1 k řešení úniku ropných produktů do ulice Luční v Chodově. Po příjezdu na parkoviště v Luční ulici, kde čeká již hlídka městské policie a majitel vozidla ze kterého ropná látka vytekla, je zjištěn rozsah úniku na ploše přibližně 20 metrů čtverečních. Velitel zásahu vydává jednotce pokyn k provedení posyp látky pomocí sorbentu Absodan, který je složen z velmi drobných porézních granulí zajišťujících velmi dobrou a rychlou sorpci.

K otevření uzavřených prostor vyjíždí naše jednotka v sobotu 30. října v dopoledních hodinách. S „Dvojkou“ cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 vyjíždí k otevření bytu do ulice Hlavní, kde hrozí nebezpečí z prodlení s možným vznikem požáru. Po příjezdu je za přítomnosti městské policie byt otevřen dostupnými prostředky z výbavy zásahového vozu. Po předání bytu uživateli se jednotka vrací za slunečného počasí podzimním městem na svoji základnu.

Častým typem události, na kterou vyjíždí chodovská jednotka, je otevření uzavřených prostor. Na tento druh události je předurčena technika CAS 20 T815 TERRNo1, která má vybavení na základní možnosti otevření dveří, poklopů a podobně. Když to nejde jednoduchými prostředky, je nasazeno těžší zařízení, jako například bourací sekera, motorová řetězová pila, rozbrušovací kotoučová pila, rozpínací nástroj hydraulického vyprošťovacího zařízení, nebo se na tuto činnost vyžádá další jednotka. Na tento druh události, kdy podle nahlášení na tísňovou linku hrozí nějaké nebezpečí z prodlení, vyslalo Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje naši jednotku také 15. října do ulice Čs. odbojářů a 17. října do ulice Konečná v Chodově.

Ve čtvrtek 30. září v 5:26 hodin byl vyhlášen poplach jednotce SDH Chodov na záchranu osoby která byla zaklíněna v pracovním stroji podniku v průmyslové zóně v Chodově. K místu zásahu vyjíždí CAS 20 T815 TERRNo1 které má potřebné vybavení k vyprošťování. K vyproštění osoby je použito hydraulické vyprošťovací zařízení Lukas, podkládací klíny a využity jsou i dva hydraulické vysokozdvižné vozíky firmy. Po vyproštění nebylo osobě již pomoc. Lékař posádky ZZS konstatoval úmrtí. Místo zásahu předává velitel hasičské jednotky Skupině kriminální policie a vyšetřování Policie ČR.