Ve čtvrtek 13. ledna odpoledne vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach jednotkám ve druhém stupni poplachu. Je hlášen požár dopravního letadla, které stojí na mezinárodním letišti v Karlových Varech - Olšová Vrata. Naše jednotka je aktivována systémem Jay v 13:49 hodin a vyjíždí k zásahu cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1 o pět minut později. Po výjezdu od hasičské zbrojnice již máme informaci, že se určitě nejedná o žádné cvičení.

I poslední den letošního roku 31. prosince 2010 vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje se sídlem v krajském městě poplach pro zásahovou jednotku SDH Chodov. Velitel družstva naší jednotky dostává od strážníka na pracovišti stálé služby městské policie v budově městského záchranného systému v Chodově vytisknutý výjezdový lístek kde je napsáno. Požár nízké budovy, vyhlášení poplachu 15:00 hodin, adresa okres Karlovy Vary, obec Jenišov - K Zátiší, číslo popisné, poznámka - požár izolace pod střechou, povolané jednotky a jejich technika.

Jak jsme informovali v předešlé zprávě, byl dnes brzo ráno vyhlášen poplach jednotkám hasičů na požár budovy skladu v Nové Roli na Karlovarsku. Dnes 29. prosince v 1:40 vyhlašuje krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje poplach také chodovské jednotce, která je v prvním stupni požárního poplachového plánu na Novou Roli. K požáru skladu krmiv pro zvířata vyjíždí v 1:45 sloužící družstvo 1+5 s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1. Již při výjezdu nad Božičany je všem ve vozidle jasné, že nepůjde o malý požár. Ohnivá záře byla vidět hodně daleko.

Družstvo chodovské zásahové jednotky vyjelo v 1:45 hodin s CAS 24 k požáru do Nové Role, kde zasahuje spolu s několika jednotkami profesionálních i dobrovolných hasičů. Podrobnější zprávu o tomto požáru přineseme v následujících hodinách. 

Ve večerních hodinách úterý 28. prosince vyhlašuje KOPIS HZS Karlovarského kraje další poplach pro chodovské hasiče opět do ulice Husova v Chodově. Tentokrát to bylo na požár velkokapacitního kontejneru se smíšeným odpadem. Zásahové družstvo vyjíždí s cisternovou automobilou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1 v 18:08 hodin do mrazivého večera ze stanice vlevo směrem k místu události. Po příjedzu na místo je provedena likvidace požáru jedním proudem "C". Jednotka hasičů se po uložení použitého vybavení zpět do vozidla, vrací na základnu.

Je druhý svátek vánoční neděle 26. prosince a Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje vyhlašuje v 19:10 hodin poplach chodovské jednotce na požár plastové popelnice do ulice Hrnčířská. V 19:15 hodin vyjíždí cisternová automobilová stříkačka CAS 24 T815 TERRNo k místu události. Po příjezdu na místo požáru, kde již hasiče očekává hlídka městské policie, je proveden hasební zásah jedním proudem "C" k uhašení požáru. Byla provedena lokalizace a následně likvidace požáru plastového kontejneru typu "Bobr". Kontejner byl požárem zcela zničen a jednotka se po ukončení hasebních prací vrací na základnu.

Ve středu 22. prosince vyhlašuje Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje poplach na požár autoservisu v Březové u Karlových Varů. Hlášen je kouř ze střechy. K požáru vyjíždí chodovská jednotka v počtu 1+4 s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Tatra 815 TERRNo1 v 8:26 hodin. Za použití výstražného zvukového a světelného zařízení odjíždí zasněženým městem k místu události. Provoz na komunikacích je místy hustý a tak velitel vozu používá doplňkových „trumpet“ na vozidle k upozornění ostatních řidičů, aby hasičský řidič-strojník mohl bezpečně volit směr jízdy mezi vozidly, které zastavují na komunikaci a uvolňují vozovku pro jízdu hasičského vozu. Jelikož velitel družstva zná přesně místo požáru, upřesňuje řidiči trasu na místo zásahu krátce po opuštění našeho města. Posádka naslouchá radioprovozu a vybavuje se všemi osobními prostředky k zásahu při požáru v budovách a ve výškách.

Ve čtvrtek 25. listopadu byl Krajským operačním a informačním střediskem HZS Karlovarského kraje vyhlášen poplach hasičským jednotkám na požár domu v Nejdku. Ve 12:05 hodin vyjíždí chodovská jednotka s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1 do Nejdku ulice Karlovarská. Po příjezdu na místo, kde již zasahuje několik hasičských jednotek vyslaných podle požárního poplachového plánu, je naší jednotce stanoven úkol provést v dýchacích přístrojích hašení pomocí jednoho proudu „C“ ve druhém nadzemním podlaží z nástavkového žebříku boční strany domu.

Zahradní chatka v plamenech. Tak zněla informace v podvečer ve středu 24. listopadu při vyhlášení poplachu jednotkám v prvním stupni požárního poplachu na požár v karlovarské části Doubí. Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje vyhlašuje poplach jednotce HZS Karlovarského kraje stanice Karlovy Vary s CAS 15 Renault Midlum, jednotce SDH Chodov s CAS 24 T815 TERRNo1, jednotce SDH Stará Role s CAS 24 L101 a následně od jiného zásahu povolává na místo také jednotku SDH Tašovice. Na místo události v zahrádkářské kolonii v ulici K Přehradě přijíždí naše jednotka jako druhá v pořadí a dostává za úkol od velitele zásahu vytvořit další útočný proud "C" od již připraveného dopravního vedení a provádět hašení z vnější strany objektu. Postupně se útočný proud naší jednotky přesouvá do interiéru zasažené budovy.

Další dva výjezdy si na svoje konto roku 2010 připsala naše jednotka v neděli 21. listopadu večer. První signál vyhlášení poplachu přišel členům jednotky ve 20:36 hodin. K nahlášenému požáru odpadu v kontejneru v ulici Vančurova vyjíždí sloužící družstvo s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo velitel zásahu rozhoduje o provedení likvidace pomocí jednoho „C“ proudu. Velitel zásahu přikazuje důkladné „prolití“ obsahu kontejneru. Po spotřebování většího množství hasební vody z cisterny, je nahlášena na KOPIS „statusem 4“ likvidace požáru, a jednotka se vrací na základnu.

Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje vyhlašuje opět poplach pro chodovskou jednotku 30. října večer. K požáru velkokapacitního kontejneru v ulici Horní vyjíždí po dvacáté hodině toho dne sloužící družstvo s CAS 24 T815 TERRNo1 „Jednička“. Po příjezdu na místo, kam naší jednotku navádí hlídka městské policie, je potvrzen na KOPIS požár kontejneru. Velitel zásahu nařizuje provést zásah pomocí vysokotlakého proudu. Pro lepší orientaci v místě zásahu je použit také osvětlovací stožár TVS-01. Je provedena lokalizace a následná likvidace. O provedení této činnosti je pomocí kódů typické činnosti informováno KOPIS. Velitel zásahu odesílá pomocí radiostanice „Status 5“, který znamená odjezd z místa zásahu na základnu. Po příjezdu na základnu velitel družstva plní ještě administrativní povinnosti spojené s vypracováním zprávy o zásahu a ostatní provádějí údržbu použitého vybavení a doplnění vody do cisterny.