V pondělí 9. ledna v 2:41 hodin vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach jednotkám určených v prvním stupni požárního poplachového plánu na ulici Závodu míru v Sokolově. Je hlášen kouř na chodbě panelového domu v šestém patře. K místu zásahu vyjíždí chodovská cisternová automobilová stříkačka CAS 24 T815 TERRNo1, cisternová automobilová stříkačka CAS 24 Scania a automobilový žebřík AZ 37 Iveco profesionálních hasičů HZS stanice Sokolov a cisternová automobilová stříkačka CAS 20 T815 TERRNO1 jednotky Březová. Naše zásahové vozidlo míří stanovenou trasou, kterou určil velitel vozu, a hasiči se vybavují všemi prostředky pro zásah při požáru.

V pátek 6. ledna 2012 vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na základě získaných informací poplach chodovské zásahové jednotce na požár kontejneru v ulici Revoluční. K zásahu vyjíždí sloužící družstvo s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS24/3200/400-S2Z v čase 4:17 hodin. Po příjezdu na místo události je průzkumem zjištěno, že došlo k požáru kontejneru, který je částečně lokalizován. Částečnou lokalizaci požáru provedla hlídka policie ČR ručním hasicím přístrojem. Velitel zásahu nařizuje provést uhašení požáru pomocí útočného proudu. Na KOPIS je v čase 4:26 hodin odeslán status „4 – likvidace požáru“ a jednotka se po uložení použitého útočného vedení, vrací na základnu. Tak skončil zásah na první letošní požár v našem městě.

Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje ve čtvrtek 29. prosince v 1:20 hodin poplach jednotkám určených v prvním stupni podle požárního poplachového plánu na požár garáže v Loučkách ulice Školní. K požáru vyjíždí naše cisternová automobilová stříkačka CAS 24/3200/400-S2Z, cisternová automobilová stříkačka CAS 24/3400/210-S2Z Scania P340 jednotky HZS stanice Sokolov a cisternová automobilová stříkačka CAS 24/2500/400-S2Z jednotky O-I Manufacturing Nové Sedlo. Jako první se na místo požáru dostavuje chodovská jednotka a zahajuje zásah provedením průzkumu bojem. K hašení požáru je nasazen jeden útočný proud od rozdělovače, dopravní vedení od CAS.

V neděli 18. prosince vyjíždíme opět k požáru. Patnáct minut před půlnocí vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach na požár v panelovém domě v ulici U Koupaliště. Naše jednotka vyjíždí s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24/3200/400-S2Z a automobilovým žebříkem AZ30-M2Z. Další povolanou jednotkou jsou hasiči z HZSp Sokolovská uhelná, kteří se dostavují s CAS 20 T815 TERRNo1 „Portugal“ a jednotka HZS ze stanice Sokolov, která přijela s CAS 15 MAN. Po příjezdu na místo události je ustanovena průzkumná skupina, která vyzbrojena vším potřebným vyráží na pokyn velitele zásahu provést průzkum. Další hasiči připravují dopravní vedení od CAS, rozdělovač do budovy a přípravu hadicových košů.

V sobotu 17. prosince ve 20:57 hodin vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje opět poplach pro chodovskou hasičskou jednotku. Je hlášen kouř a zápach po spálenině v domě v ulici Příční. Hasiči, kteří ten den mají službu, se rychle dostavují na zbrojnici a po vystrojení odjíždějí v cisternové automobilové stříkačce CAS 24 T815 k místu události. Po příjezdu je prováděn průzkum a je potvrzena prvotní informace. Jelikož není z dostupných informací jasné, jestli se v bytě někdo nachází, je proveden násilný vstup do bytu a hasiči v dýchacích přístrojích provádějí průzkum bytu. Byt je zakouřen, ale žádná osoba nalezena není. Dalším průzkumem je zjištěno, že došlo k zahoření potravin na plynovém sporáku, který byl ale již vypnutý. Jednotka provedla nucené odvětrání bytu a po provedení technického zabezpečení dveří, byl byt předán policii. Jednotka se poté vrací na svoji základnu.

Je čtvrtek podvečer 8. prosince a krátce před půl sedmou vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach sloužícímu družstvu naší zásahové jednotky. K výjezdu na požár rodinného domu v Božičanech určuje cisternovou automobilovou stříkačku CAS 24 T815 TERRNo1. Při jízdě se z vozidlové radiostanice dozvídáme od KOPIS základní informace o místu požáru a také to, že byl vyhlášen poplach jednotkám v prvním stupni požárního poplachového plánu. Ještě než dojedeme na místo, jsou vidět vysoké plameny nad budovou. Po příjezdu k požáru zahajujeme zásah na jednopodlažní budově, která je zcela zasažena požárem a za námi se dostavuje na místo jednotka HZS stanice Karlovy Vary s CAS 24 Scania, jednotka Nová Role s CAS 15 Renault Midlum a jednotka Nejdek s CAS 15 MAN.Na místě spolupracujeme i hlídkou policie ČR a vyšetřovatelem požárů HZS.

Ke dvěma požárům podobného charakteru vyjížděla chodovská zásahová jednotka v pondělí 14. listopadu. K prvnímu zásahu vyslalo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje družstvo hasičů z Chodova s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 v čase 9:33 hodin. Byl nahlášen černý kouř za rybníkem Račák nedaleko ulice Horní. Po příjezdu je zjištěno, že se jedná o nedovolené vypalování kabelů. Na místě je hlídka městské policie, která řeší přistiženého pachatele. Velitel zásahu vydává příkaz provést uhašení pomocí jednoduchých hasebních prostředků. Po provedení likvidace požáru pomocí kanadské ruční stříkačky, je na KOPIS nahlášeno ukončení činnosti a odjezd na základnu.

V pondělí 31. října vyhlašuje krátce po patnácté hodině Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší zásahové jednotce na požár garáží v areálu vodohospodářské společnosti v Karlových Varech Doubí. Jsme na místo vysláni jako pátá jednotka podle požárního poplachového plánu Karlovarského kraje. Celá osádka je ve stanoveném čase připravena k výjezdu a po zapnutí výstražného zařízení na cisternové automobilové cisterně CAS 24 T815 TERRNo1, vyjíždíme k zásahu. Projíždíme obce na trase, s opatrností také dva železniční přejezdy a netrvá dlouho a vjíždíme do areálu společnosti VaK v karlovarské městské části Doubí.

Další zásah naší jednotky mimo katastr města byl proveden v sobotu 15. října. Krátce před půlnocí vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru poplach třem jednotkám podle požárního poplachového plánu na požár zahradní chaty v Těšovicích, která je podle několika telefonátů na tísňovou linku, již plamenech. K zásahu jedeme nejkratší trasou přes Nové Sedlo a Královské Poříčí. Po příjezdu do Těšovic zatáčíme do zahrádkářské kolonie, kde již zasahuje jednotka HZS stanice Sokolov a jednotka z Březové. Náš tým dostává přesně specifikované úkoly a provádí rozebírání konstrukcí hašení v dýchacích přístrojích. Požár je po nějaké době lokalizován a následně likvidován. Po úspěšném splnění všech úkolů jsme odesláni velitelem zásahu před druhou hodinou ranní zpět na svoji základnu.

Ještě v pátek 14. října vyjíždí naše zásahová jednotka ke skutečnému požáru. KOPIS HZS Karlovarského kraje vyhlašuje poplach dvou jednotkám v 18:05 hodin na požár v komíně rodinného domu v Jenišově v ulici Pampelišková. Celé sloužící družstvo se dostavujeme na zbrojnici a ve stanoveném čase vyjíždíme na pokyn velitele družstva k požáru. Zapínám výstražné zvukové a světelné zařízení na vozidle a míříme nejkratší trasou na místo události. Účastníci silničního provozu jsou při pátečním provozu ostražití a nechávají dostatečný prostor k projetí hasičského vozidla. Po příjezdu na udanou adresu již na místě zasahuje profesionální jednotka z Karlových Varů.

V sobotu 1. října odpoledne přijímá operátorka tísňové linky 150 hovor o tom, že v Chodově za poliklinikou hoří odpadkový koš. Informace je elektronicky zpracována a je odeslána datová věta na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Operační technik ve službě s přiděleným sektorem odbavuje tuto událost a vyhlašuje poplach chodovské jednotce. To se tentokrát neděje jako obvykle pomocí systému JAY, ale protože sloužící družstvo zrovna před malou chvilkou vyjelo na kondiční jízdu, tak je výjezd pro naši jednotku oznámen pomocí radiostanice. Velitel družstva zapíná výstražné světelné a zvukové zařízení na zásahovém vozidle a členové družstva se vybavují ochrannými prostředky pro zásah při požáru.