V sobotu 31. října vyjela v 19:32 hodin chodovská jednotka s CAS 24 T815 na hlášený požár trávy na Smolnickém kopci. Před naší jednotkou se na místo dostavila hlídka městské policie a zjistila, že hoří nejen tráva, ale i plastový kontejner uprostřed kopce. Po příjezdu jednotky je požár lokalizován a likvidován jedním proudem „C“ a jednoduchými hasebními prostředky. Jednotka po uhašení odjíždí zpět na základnu.

Ve čtvrtek 22. října ve 21:29 hodin byl vyhlášen poplach chodovské hasičské jednotce na požár výškové budovy v Nejdku. Hořel byt v 8. patře výškového desetipatrového domu. Na místo vyjela cisternová automobilová stříkačka CAS 24 T815 a automobilový žebřík AZ 30 IFA. Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje, vyhlásilo  vzhledem k nebezpečnosti požáru ve výškových budovách, poplach i jednotkám v druhém stupni požárního poplachového plánu pro město Nejdek.

Před třetí hodinou ranní 20. října vyjelo zásahové družstvo naší jednotky k nahlášenému požáru plastových popelnic do ulice Boženy Němcové křižující se s ulicí Vítězná u obchodního domu Družstevník. K požáru vyjíždí družstvo 1+4 s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815. Po příjezdu na místo požáru, kde ještě před příjezdem hasičů i strážníků městské policie a policie ČR, odtáhl oznamovatel nezasažené okolo stojící popelnice, je průzkumem zjištěno, že je zcela zasažen jeden plastový kontejner a dřevěná nástupní lávka pro vozíčkáře. Je nasazen vysokotlaký proud k provedení lokalizace prioritně na dřevěnou lávku a následně i likvidace požáru popelnice. Při závěrečném průzkumu je provedeno měření kovové konstrukce nájezdu pomocí infrapyrometru. Jednotka balí použité vybavení a vrací se na základnu.

Krátce před středeční devatenáctou hodinou 14. října byl opět vyhlášen poplach chodovské jednotce hasičů. Tentokrát na požár nízké budovy v Mírové. Na místo požáru strážního domku vyjela cisternová automobilová stříkačka CAS 24 T815 TERRNo1 v počtu 1+5. Při příjezdu na místo události je vidět, že celý strážní domek je ve třetí fázi rozvoje požáru. Velitel zásahu dostává od uživatele informaci, že v budově se nacházejí až čtyři propanbutanové tlakové láhve. Je nasazen jeden „C“ proud k hašení, kterým je provedena lokalizace. Velitel prostřednictvím KOPIS povolává na místo ještě posilovou techniku na doplnění vody. Na místo vyjíždí CAS 32 T815 z HZS Karlovarského kraje stanice Karlovy Vary. Je vytvořen druhý proud k ochlazování nalezených tlakových lahví. Po příjezdu posilové techniky je doplňována naše zásahová cisterna hasební vodou. Na místo se dále kromě policie ČR dostavuje také vyšetřovatel požárů HZS.

Dochází k postupnému uhašení požáru a nadále se provádí ochlazování PB lahví na přijatelnou teplotu. Je provedena likvidace požáru a závěrečný průzkum. Ochlazené tlakové láhve jsou přeměřeny infrapyrometrem, kdy je naměřena bezpečná teplota povrchu nádob. Jednotka předává písemně místo zásahu uživateli a stanovuje mu povinnost dohledu místa požáru.

V sobotu 10. října vyjíždí v 21:06 hodin chodovská zásahová jednotka SDH Chodov k požáru popelnice do ulice Husova vedle školy. Než dojedou hasiči na místo, provedou preventivní opatření strážníci městské policie, kteří odtáhnou mimo místo hoření další vedle stojící méně zasažený plastový kontejner. Hasiči přijíždí na místo s CAS 24 T815 a provádějí zásah jedním vysokotlakým proudem. Vedle hořících kontejnerů stojí vzrostlý desetimetrový jehličnatý strom, který vlivem velké teploty vzplanul a hasiči museli provést rychlý zásah i na strom. Nebylo zjevné, jestli došlo k poškození pláště budovy školy, proto velitel zásahu nařizuje provést průzkum a kontrolní měření pomocí infrapyrometru ze střechy školy. Během zásahu se velitel od hlídky městské policie dozvídá o dalších dvou požárech popelnic z druhé strany školy. Na místo je vyslána dvoučlenná průzkumná skupina, která pomocí ruční kanadské stříkačky provádí lokalizaci a následně i likvidaci požárů za školou. Samozřejmostí bylo osvětlování místa zásahu pomocí vysouvacího stožáru po celou dobu zásahu. Na místo se dostavuje i vyšetřovatel požárů HZS a školnice základní školy. Zásahem jednotky se podařilo ochránit část budovy školy a další z kontejnerů. Celková škoda byla stanovena na necelých  23 tisíc korun. Po provedení závěrečného průzkumu a po sbalení použitého vybavení se jednotka vrací na základnu.

Na tísňovou linku je v sobotu 3. října nahlášen před půl devátou večerní požár velkokapacitního kontejneru mezi garážemi pod Smolnickým kopcem. Na místo je vyslána jednotka SDH Chodov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Tatra 815 TERRNo1 ve složení velitel družstva, řidič- strojník a tři hasiči. Jízda trvala krátce a jednotka je již na místě události. Rychlé rozvinutí útočného vedení a je provedena lokalizace, kterou po chvilce následuje likvidace požáru. Zasahující hasiči balí hadice a odjíždějí na základnu.

Chodovská zásahová jednotka byla v pátek 2. října vyslána s CAS 24 T815 v 16:41 hodin k požáru strniště za ulicí Vančurova. Po příjezdu ke garážím, se na místě nacházela hlídka policie ČR s hlídkou městské policie Chodov. Jednotku hasičů očekával i oznamovatel aby je navedl na místo požáru. Průzkumem je zjištěno, že hoří strniště o rozloze 400m2 blíže k Mírové. Velitel zásahu nařizuje požít k uhašení jednoduchý proud několika „Céček“. Po provedení lokalizace a následné likvidace, členové družstva balí použité hasební prostředky a vrací se na základnu, aby zde připravili veškerou techniku k dalšímu možnému výjezdu.

Kouř z lesíku v ulici U Koupaliště, byl příčinou vyhlášení poplachu ve středu 30. září 16:41 hodin. K nahlášenému požáru hrabanky vyjelo družstvo 1+4 s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1 pět minut od vyhlášení poplachu. Po příjezdu na místo, byl průzkumem zjištěn jen malý požár okolo ohniště. Tento požár byl zlikvidován pomocí kanadské stříkačky. Jednotka se po uhašení vrací na základnu.

Požár velkokapacitního kontejneru v chodovské Horní ulici, byl důvodem výjezdu hasičské jednotky i ve středu 23. září ve 21:21 hodin. Zásahové družstvo vyjelo k požáru s CAS 24 T815 a po příjezdu je průzkumem zjištěno, že požár nic dalšího v okolí neohrožuje. Velitel zásahu již při provádění průzkumu nařizuje použít k hašení jednoduché hadicové vedení „C“. Je provedena rychlá likvidace a jednotka se po deseti minutách vrací na zbrojnici.

V neděli 20. září ve 4:56 hodin vyjíždí opět sloužící zásahové družstvo s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1, tentokrát k požáru bytu do Slavíčkova v Sokolově. Na místo vyjíždí jednotky HZS Karlovarského kraje ze stanice Sokolov s CAS 24 Scania P340 a automobilovým žebříkem AZ37, jednotka SDH Březová s CAS 20 T815 TERRNo1, záchranná služba ÚZZS středisko Sokolov s vozidlem VW Transporter a hlídka PČR s vozidlem Škoda Octavia New. Jako první je na místě hlídka PČR, která potvrzuje na Krajské operační a informační středisko požár ve vyšších patrech budovy. Na místo postupně dojíždějí všechny povolané jednotky hasičů. Naše jednotka dostává pokyn od velitele zásahu připravit se s dýchací technikou k jištění zasahujících hasičů v budově. Dále také provádějí měření teploty v místě požáru pomocí infrapyrometru IR-1600A. Ve spolupráci s PČR zajišťují pro evakuované osoby, které jsou bez oblečení, teplé deky. Jednotka na konci zásahu pomáhá prvním jednotkám s úklidem použitého vybavení. Následně se vrací na základnu, kam dojíždí po půl sedmé ráno.

V sobotu 19. září v 1:43 hodin byl vyhlášen poplach sloužícímu družstvu zásahové jednotky. Jednotka vyjela s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 k požáru rodinného domu do Horního Slavkova ulice Hořejší.