V sobotu 17. července v 1:54 hodin je vyhlášen poplach pro sloužící družstvo na ohlášený požár plastového kontejneru u městského úřadu. Do stále horké noci vyjíždí cisternová automobilová stříkačka CAS 24 T815 TERRNo1 ve standardním obsazení velitel, strojník a několik hasičů. Po příjezdu na místo je potvrzen požár plastového kontejneru a velitel vydává rozkaz k jeho uhašení. Po likvidaci požáru se ztichlou nocí vrací jednotka hasičů zpět na zbrojnici.

Další poplach pro chodovskou jednotku byl vyhlášen ještě 14. července a to znovu na požár trávy. V odpoledním horku vyjela zásahová jednotka v 16:29 hodin s CAS 24 T815 TERRNo1 k požáru trávy do Vintířova. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěn požár trávy, který se šíří směrem na Nové Sedlo a na místě zasahuje jednotka hasičů z Vintířova, kteří přijeli s CAS 16 Daewoo Avia. Jelikož požár je v místech vlečky dolu Jiří, na místo přijíždí ještě cisterna podnikových hasičů Sokolovské uhelné. Naše jednotka používá k hašení jednoduché hasební prostředky a doplňuje vodu do CAS 16. Po splnění všech úkolů naší jednotkou se vracíme na základnu.

Další horký den a dopoledne je přes systém JAY vyhlášen opět poplach na požár travního porostu v Chodově. Do ulice Nádražní vyjíždí v 9:37 hodin cisternová automobilová stříkačka CAS 24 T815 TERRNo1 se zásahovým družstvem k požáru v kolejišti místního železničního nádraží. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěn nevelký požár, který již hasí zaměstnanci SŽDC. Požár je rychle lokalizován a následně likvidován jedním útočným proudem „C“. I když se jednalo o malý požár trávy, jsou požáry v kolejišti nebo u kolejového svršku hodně nebezpečné, jelikož by mohlo dojít k poškození železničního zařízení. Tento požár se obešel beze škody.

Opět požár v ulici Lesní. Znovu vyjela chodovská jednotka na požár lesní hrabanky do ulice Lesní v neděli 11. července nedlouho po devatenácté hodině s CAS 24 T815 TERRNo1 ve složení velitel družstva, strojník a tři hasiči. Jednotku na místo naváděla hlídka městské policie a hlídka policie ČR, které byly na místě jako první. Požár je lokalizován a likvidován pomocí jednoho proudu „C“ a i když se jednalo o nevelký rozsah, byl na konci zásahu použit infrapyrometru ke kontrole požářiště. Po splnění všech stanovených úkolů velitelem zásahu se jednotka vrací na základnu.

Vlna horkých dní pokračuje i tento týden a pro hasiče to znamená zvýšenou pozornost na zásahy travních porostů a požárů lesa. První červencový požár lesa v našem hasebním obvodu se stal ve čtvrtek 8. července, kdy byl vyhlášen poplach Krajským operačním a informačním střediskem HZS Karlovarského kraje pro dvě hasičské jednotky do ulice Lesní v Chodově. Jednotka SDH Chodov vyjíždí v 21:12 hodin s vozidlem CAS 24 T815 TERRNo1 v počtu 1+3 a na místo požáru vyjíždí také jednotka HZS podniku Sokolovská uhelná s CAS 24 T815 tzv. „Jednička“ v počtu 1+3.

Ve čtvrtek 17. června v nočních hodinách je přijato na tísňovou linku hlášení o požáru na Smolnickém kopci v Chodově. Krajské operační a informační středisko vyhlašuje ve 22:45 hodin poplach chodovské jednotce. Na místo požáru vyjíždí družstvo 1+4 s CAS 24 T815 TERRNo1. Po příjezdu je průzkumem zjištěn požár zahradní travní sekačky, která byla úmyslně zapálena. Osoby, které se chtěli zbavit plastů na sekačce, si převzala hlídka policie ČR. Jednotka provedla uhašení pomocí jednoho proudu „C“. Na místě spolupracovala také hlídka městské policie Chodov.

Ve čtvrtek 10. června, přesně v 22:30 hodin, vyjelo družstvo zásahové jednotky k požáru do katastru za Vřesovou. Na požár skládky komunálního odpadu Sater, vyjela cisternová automobilová stříkačka CAS 24 T815 Terrno1 v počtu 1+4. Na místě požáru také zasahovala jednotka HZS podniku Sokolovská uhelná a jednotka HZS Karlovarského kraje ze stanice Sokolov. Naše jednotka byla po provedení určených úkolů odeslána velitelem zásahu zpět na základnu.

V sobotu 29. května vyjela v 9:30 hodin chodovské jednotka s CAS 24 T815 TERRNo1 k požáru bytu do Božíčan. Jednalo se o požár bytové jednotky, na který vyslalo krajské operační a informační středisko HZS kraje celkem tři hasičské jednotky. S naším družstvem na místě zasahovala jednotka HZS Karlovarského kraje stanice Karlovy Vary s CAS 24 Scania P340 a CAS 15 Renault Midlum, jednotka SDH Nová Role s CAS 20 Renault Midlum, posádky dvou vozidel územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje a hlídka policie ČR.

V pátek po rozbřesku vyhlašuje KOPIS chodovské jednotce poplach na požár obchodního střediska v Nejdku. Na místo vyjíždí v 05:39 hodin družstvo 1+3 s CAS 24 T815 TERRNo1.

V neděli 23. května vyhlašuje v 03:12 hodin krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje poplach na požár výškové budovy v Sokolově. Do ulice Vítězná se sjíždějí postupně jednotky HZS Karlovarského kraje stanice Sokolov s CAS 24 Scania a automobilový žebřík AZ37 Iveco Magirus, jednotka SDH Březová s CAS 20 T815 TERRNo1 a chodovská jednotka s CAS 24 T815 TERRNo1.

Ve středu 19. května vyjela zásahová jednotka s CAS 24 T815 TERRNo1 v 02:38 hodin k požáru přístřešku do ulice Železný dvůr. Na místě také zasahovala jednotka Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. vozidlem CAS 24 T815, policie ČR a městská policie Chodov. Požár je zlikvidován po půl čtvrté ráno a jednotky se vracejí na svoje základny.