V neděli 12. května jsme časně ráno vyrazili s CAS 20 T815 TERRNo1 a UA Toyota Hiace do Mladé Boleslavi. Po příjezdu do areálu automobilového závodu Škoda auto a.s. nás již očekával velitel Hasičského záchranného sboru podniku. Stručně nám představil konstrukce vozidel Škoda, princip aktivace a rozmístění airbagů a bezpečnostních prvků ve vozidlech. Následovala ukázka aktivace airbagů. Následně jsme započali samotný praktický výcvik na vozidlech Škoda Roomster a Škoda Yeti.

Pomocí technických prostředků z naší výbavy jsme si vyzkoušeli vstup do motorového prostoru, vstup do vozidla skrz přední dveře, zadní dveře a páté dveře, odtlačení přístrojové desky pomocí rozpínacího válce. Po ukončení výcviku následoval oběd v podnikové kantýně. Před odjezdem jsme si ještě prošli hasičskou stanici a prohlédli si moderní vybavení a techniku.

Výcvik na nových vozidlech s kvalitní a pevnou konstrukcí je velmi rozdílný od výcviku na starých vozidlech. Všichni zúčastnění členové naší jednotky se shodli, že byl výcvik velmi přínosný. Velitel HZSp Škoda auto a.s. slíbil náklonnost při budoucí spolupráci.