Aktuální informace. Havárie vodovodního řádu se podařilo částečně opravit. Do všech domácností v ulicích postižených havarií je v současné době dodávána pitná voda pomocí vodovodního řádu. V místě havárie dohází k malému úniku vody. Situaci má v řešení vodohospodářská společnost.