Ve středu 3. října, v době kdy zasahujeme u dopravní nehody v blízkosti hasičské zbrojnice, je nám vyhlášen poplach na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů k mimořádné události v ulici Husova. Na místo vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T v čase 16:42 hodin. Po příjezdu na místo je průzkumem potvrzen velmi masivní únik vody pod budovou výměníku tepla a elektro rozvodnou v ulici Husova. Místo zásahu je okamžitě uzavřeno pro vstup nepovolaných osob, jsou povolány přes operační středisko pohotovostní služby společnosti teplofikace města, vodárenské pohotovostní služby, pohotovostní služby dodavatele elektrické energie. Je povolána další hasičská jednotka a to JSDH Vintířov a zároveň je na místo operačním střediskem vyslán velitel čety profesionálních hasičů ze Sokolova. Je potvrzen únik vody 300 kubických metrů za hodinu.

Z toho důvodu došlo poklesu tlaku ve všech výměnících tepla v Chodově, kdy již pět jich je již mimo provoz a hrozí výpadek tepla v celém městě. Bez vody jsou již tři domy v ulici Husova. Je informováno vedení města. Jsou připravena plovoucí čerpadla k odčerpávání vody tvořící se laguny, ale z důvodu nebezpečí možného úrazu elektrickým proudem, nejsou nasazena. Po příjezdu pracovníků energetické pohotovostní služby došlo k vypnutí elektřiny v rozvodně, aby mohlo začít odčerpávání vody v budově rozvodny pomocí kalového čerpadla. Vypnutím elektřiny byly na více jak dvě hodiny ovlivněny domácnosti v polovině města.

Po delší době zásahu, se naše jednotka dozvídá informaci, že z důvodu vypnutí elektrické energie na delší dobu je v domě ulice Jiráskova osoba, která používá speciální přístroj a osoba je ohrožena na životě. Naše jednotka se přesouvá na nové místo zásahu.