Ve čtvrtek 4. dubna, v době kdy jedno družstvo zasahuje u požáru lesa u Cihelen, vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce opět. K výjezdu je vyžádáno další družstvo chodovské jednotky. K zásahu úniku ropných produktů v ulici Vintířovská vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 17:25 hodin. Po příjezdu na místo je potvrzen únik ropných látek z neznámého vozidla v délce 300 metrů. Provádíme posyp sorbentem a odstranění kapalného uhlovodíku. Během tohoto zásahu jsme operačním střediskem přeposláni k jiné události s vyšší prioritou. Byl ohlášen požár domu v Chodově.