Ve čtvrtek 29. července vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění stromu. K zásahu za Mírovou vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 17:31 hodin. Průzkumem na místě zásahu bylo zjištěno, že se jedná o suchý strom, který spadl ke kraji komunikace směrem na Chodov. Jednotka provedla odstranění stromu. Během prací byl na místě řízen provoz kyvadlově a bezpečnost na místě zásahu byla zajištěna také pomocí hasičské cisterny.