Ve čtvrtek 20. července v 00:15 minut vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach na požár výškové budovy v ulici Obránců Míru. K zásahu vyjíždí naše jednotka s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24, jednotka HZS ze stanice Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 a automobilovým žebříkem AZ 37, a jednotka HZS ze stanice CHZ Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24. Po příjezdu naší jednotky je průzkumem zjištěno, že došlo k požáru odpadu ve výtahové šachtě. Požár byl uhašen pře naším příjezdem, přesto provádíme kontrolu pomocí termokamery. Společná chodba není moc zakouřená, přesto úplnému odvětrání brání skutečnost, že na oknech nejsou v mnoha případech ovládací kličky. Jedním z obyvatelů domu bylo uvedeno, že došlo k zakouření spodinami hoření v jednom z bytů, ale byt byl již odvětrán přirozeně uživatelem. Jednotka přesto provádí kontrolu v bytě. Závěr zásahu je takový, že se požár nerozšířil a žádná škoda nevznikla. Bylo to především tím, že uživatelé domu si rychle všimli vznikajícího požáru a provedli uhašení s následným ohlášením hasičům.

 

Povinnost ohlášení i po uhašení požáru, je zakotvena v zákoně o požární ochraně. Vždy se vyplatí ohlásit i již uhašený požár, protože nevíte, zda se nešíří skrytě někam dál v konstrukcích nebo technologiích.