Na pátek 24. února byla ze strany Hasičského záchranného sboru územního odboru Sokolov naplánována odborná příprava na téma ochrany obyvatel při živelných pohromách vyplívající ze seznamu povinně školených témat odborné přípravy pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2012. Po osmé hodině ranní se s veškerou zásahovou technikou přesouváme na stanici HZS Sokolov, kde nás již očekával vedoucí oddělení IZS a služeb. Obsahem odborné přípravy byly všechny metodické listy „Ochrana obyvatel“ z bojového řádu jednotek požární ochrany, prezentace povodně v Sokolově v lednu roku 2011 a do plánu byla navíc zařazena problematika požárů fotovoltaických elektráren v ČR.

Po roce se opět v našem kraji organizoval výcvik záchrany osob probořených na ledu. Naše zásahová jednotka se zúčastnila již počtvrté, ale tentokrát to nebylo v Chodově. Výcvik zorganizoval Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje územní odbor Sokolov na rybníku ve Svatavě, kam se sjeli dobrovolní i profesionální hasiči. Výcvik vedl náš kamarád instruktor Hynek Černý z Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, který je v současné době největším odborníkem na problematiku záchrany osob probořených na ledu.

Poslední poplach v roce 2011 pro chodovskou zásahovou jednotku vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje o silvestrovském večeru. Hlášen byl požár zahradní chatky u ulice Nerudova. Sloužící družstvo, se po vyhlášení poplachu v 19:08 hodin 31. prosince 2011, sbíhá na hasičskou zbrojnici a po vystrojení odjíždí večerním městem, které očekává příchod nového roku 2012. Při projetí ulicí Nerudova dává velitel pokyn strojníkovi, aby odbočil doleva a již je vidět hořící zbytky stavby. Tentokrát ale nešlo o skutečný požár zahradní chatky, ale o požár malého domku vyrobeného z papírového kartonu.

Pátek 25. listopadu v 09:08 hodin byl na tísňovou linku 150 nahlášen požár v bývalé kotelně podniku Chodos Chodov. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach určeným jednotkám. Jelikož na naší zbrojnici probíhá ten den školení zásahové jednotky, vyjíždíme v krátkém čase. K zásahu vyjíždí celá naše jednotka s CAS 24 T815 TERRNo1, CAS 20 T815 TERRNo1 a AZ 30 IFA. Blížíme se s prvním vozidlem k podniku Chodos, který je strojírenskou společností zabývající se výrobou strojů pro gumárenský a plastikový průmysl. U areálu podniku jsme naváděni na místo hlídkou městské policie a policie ČR. Po příjezdu na místo je vidět vyházet z budovy černošedý kouř.

V pátek 21. října v rámci pravidelné odborné přípravy připravil velitel zásahové jednotky SDH Chodov ve spolupráci s vedením firmy Lincoln CZ s.r.o. prověřovací cvičení pro zaměstnance společnosti a hasičské jednotky. Tématem cvičení byl požár nové výrobní haly a skladovacích prostorů firmy Lincoln v průmyslové zóně ve Vintířovské ulici v Chodově. Před desátou hodinou dopolední provedl chodovský velitel aktivaci elektrické požární signalizace. Řídící cvičení spolu s vedením podniku sledovali chování zaměstnanců při vyhlášení požárního poplachu.

Z věže kostela sv. Vavřince v Chodově se v pátek 14. října dopoledne začal valit kouř. V 9:08 hodin vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach určeným jednotkám. K zásahu vyjíždíme s oběma cisternami a automobilovým žebříkem. Na příkazu k výjezdu je informace o tom, že na místo požáru je vyslána také technika jednotky Sokolovská uhelná s CAS 20 T815 a jednotka HZS ze stanice Sokolov s CAS 24 Scania a AZ 37 Iveco. Již při cestě k místu události vydává velitel prvního družstva pokyny členům osádky s činností po příjezdu na místo. Po příjezdu ke kostelu se velitel dozvídá, že se jedná o prověřovací cvičení jednotek PO.

V pátek 23. září vyhlašuje v 19:02 hodin krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach chodovské zásahové jednotce. K hlášenému požáru bytu v 10. patře věžového domu v ulici U Koupaliště vyjíždí CAS 24 a AZ 30. Po příjezdu prvního hasičského vozu se velitel zásahu dozvídá od hlídky městské policie, že v bytě se má naházet osoba. Velitel nařizuje průzkumné skupině průzkum bojem, vyhledání a záchranu osob, lokalizování případných ohnisek požáru. Na místo přijíždí i naše výšková technika a její osádka dostává rozkaz o nasazení automobilového žebříku do nejvyššího možného patra podle dosahu.

V pátek 12. srpna zásahová jednotka SDH Chodov absolvovala každoroční školení a výcvik činnosti ve výškách a nad volnou hloubkou. K tomuto výcviku jsme odjeli na centrální stanici profesionálních hasičů v Karlových Varech. Tam se nás ujali hasiči- instruktoři, kteří provedli zopakování teoretických znalostí s důrazem na bezpečnostní pravidla a poté se přikročilo na praktický výcvik na lezecké věži karlovarské stanice.

V pátek 1. července začínají prázdniny dětem a letos proběhlo toho dne také školení s výcvikem zásahové jednotky ukončené kontrolou vybavení zásahových vozů. Ráno jako obvykle si většina příchozích dává oblíbenou kávičku nebo celou snídani. Přesně ve stanovený čas velitel jednotky zahajuje školení. S využitím dataprojektoru představuje části vnějšího havarijního plánu podniku Sokolovská uhelná, právní zástupce a.s. Sokolov – zpracovatelská část Vřesová a podniku Linde Sokolovská s.r.o. – objekt výrobní centrum ASU Vřesová. Základní popis těchto podniků z veřejně dostupných informací který jsme se školili:

Je pátek 1. července a na chodovské zbrojnici probíhá další školení zásahové jednotky jako každý měsíc. O tom bude ale jiný článek. V průběhu školení je v 8:20 hodin vyhlášen, pomocí systému JAY a pagery, poplach naší jednotce. V prvotní informaci stojí, že hoří podzemní pásový dopravník v areálu zpracovatelské části podniku Sokolovská uhelná. K zásahu určuje Krajské operační a informační středisko (KOPIS) Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje nejenom obě naše cisterny, ale i chodovský „staronový“ automobilový žebřík. K zásahu vyjíždíme skoro okamžitě ve složení „Engine 1“ v počtu 1+5, „Engine 2“ v počtu 1+4 a „Ladder 3“ v počtu 1+1.

V pátek 27. května proběhla plánovaná odborná příprava členů zásahové jednotky SDH Chodov. Tentokrát byl na pořadu dne výcvik v dýchacích přístrojích, bojové rozvinutí do nízké budovy, výcvik s automobilovým žebříkem AZ 30 i výsuvným žebříkem NORBAS a praktický výcvik s hašením pěnou. Po ranní kávě a "bojovém rozdílení" nařídil velitel jednotky přesun obou cisternových automobilových stříkaček „truck 1, truck 2“ a automobilového žebříku „fire ladder 3“ do výcvikového prostoru u polygonu nedaleko Citic. Informace o výcviku jednotky byla sdělena na krajské operační a informační středisko.