V pátek 27. května proběhla plánovaná odborná příprava členů zásahové jednotky SDH Chodov. Tentokrát byl na pořadu dne výcvik v dýchacích přístrojích, bojové rozvinutí do nízké budovy, výcvik s automobilovým žebříkem AZ 30 i výsuvným žebříkem NORBAS a praktický výcvik s hašením pěnou. Po ranní kávě a "bojovém rozdílení" nařídil velitel jednotky přesun obou cisternových automobilových stříkaček „truck 1, truck 2“ a automobilového žebříku „fire ladder 3“ do výcvikového prostoru u polygonu nedaleko Citic. Informace o výcviku jednotky byla sdělena na krajské operační a informační středisko.

O hodinu dříve technik chemické služby připravil kompletně zakouřený podzemních prostor polygonu, v němž byla cvičně uvízlá osoba. Pak následoval výcvik na "ostro" s příjezdem a ustavení techniky, průzkum „bojem“ v dýchací technice a záchrana osoby pomocí košových nosítek Millenia Board i vyváděcího přístroje Spiroscape15. Figurant byl budoucí nastupující člen naší jednotky. Ztěžující podmínky komplikovaly celý zásah a pro cvičící byla záchrana této osoby velmi fyzicky náročná. Po ukončení záchranné akce proběhl klasický průzkum dalších členů jednotky v dýchacích přístrojích Dräger PSS 90, Dräger PA 90 a Saturn S5 v podzemních prostorách polygonu.

Poté následoval výcvik s výškovou technikou AZ 30 a žebříkem NOR-BAS. V průběhu tohoto výcviku byl velitel informován prostřednictvím KOPIS o blíže nespecifikovaném požáru a nehodě v nedalekém prostoru jedné společnosti. Již z polygonu byl vidět mohutný tmavý kouř. Na místo ihned vyjely obě cisterny i žebřík. Členové jednotky netušili, že jde o utajené prověřovací cvičení. Na místě nás již očekával příslušník HZS Karlovarského kraje vedoucí oddělení IZS a služeb z územního odboru Sokolov, který jakožto rozhodčí a řídící cvičení vydal veliteli zásahu informace o námětu cvičení. Jednalo se o požár osobního vozidla v plném rozsahu a dopravní nehoda osobního vozidla na boku s vyproštěním zraněné osoby. Pro členy jednotky to bylo "malé překvápko", ale všech úkolů se kluci zhostili velmi zodpovědně a kvalitně. Po ukončení zásahu bylo hned na místě provedeno vyhodnocení a rozbor zásahu. Příslušník HZS byl s výkonem chodovských hasičů spokojen. Během vyhodnocení nám vysvětlil některé připomínky a dal taktické rady, které by zásah zefektivnili.

Po úklidu místa zásahu a sbalení technických prostředků byla ještě doplněna voda do CAS 1 u kolegů podnikových hasičů na elektrárně Tisová a jednotka se vrátila zpět na základnu. Jelikož již nezbyl čas na původně plánovaný praktický výcvik s pěnou, proběhlo ještě na zbrojnici, po uvedení techniky zpět do akceschopnosti, teoretické zopakování procesu výroby pěny, druhy pěn, pěnotvorné příslušenství a taktické možnosti naší jednotky při hašení pěnou. Tím byl květnový výcvikový den ukončen. Kluci odvedli velký kus práce a určitě si obohatili své odborné zkušenosti.