V úterý 18. února vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění stromu kdy hrozí nebezpečí pádu. K zásahu do ulice Poděbradova jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 09:20 hodin. Na místě zjištěna ulomená větší část stromu na zemi v zahrádkářské kolonii. Na pokyn velitele zásahu je proveden průzkum, zda se nikdo po spadlou částí nenachází. Na místo se dostavuje správce zahrádkářské kolonie, který informuje velitele zásahu o tom, že část stromu je již na zemi několik dní. Naše jednotka následně provedla ohraničení prostoru stromů výstražnou páskou k zamezení vstupu osob. Další řešení situace má již majitel blízké zahrady dohodnut s majitelem pozemku.