V úterý 11. srpna jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 23:11 hodin na technickou pomoc do Vintířova. Na místě jsme ponecháni velitelem zásahu v záloze a následně odesláni zpět na základnu.