Ve čtvrtek 15. června, krátce po čtrnácté hodině vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, poplach pro jednotky v prvním stupni dle požárního poplachového plánu na požár skládky komunálního odpadu u Vřesové. K zásahu na požár, který se nacházel u Vřesové, ale je v katastru obce Vintířov, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1. Na místo vyjíždí také jednotka SDH Vintířov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Scania, jednotka HZS stanice Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815-7 a jednotka HZS podniku Sokolovská uhelná s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815-7.

 

Po našem příjezdu k požáru, kde již zasahují jednotky HZSp Sokolovská uhelná a jednotka SDH Vintířov, dostáváme pokyny od velitele zásahu. Vytváříme útočný proud "C" od CAS 30 v dýchacích přístrojích ve směru fronty šíření požáru ze severní strany skládky. Všichni hasiči byli upozorněni na možná nebezpečí v požářišti. Na místo zásahu se dostavují další povolané jednotky a to až v celém druhém stupni dle požárního poplachového plánu. Na místo zásahu se dostavuje také ředitel územního odboru Sokolov, který přebírá velení u zásahu a na jeho pokyn velitel naší jednotky koordinoval hasební práce a střídání hasičů ze severozápadní strany skládky. Dále chodovští hasiči mimo přímé hasební práce zajišťovali komunikaci s obsluhou bagru, který byl povolán na rozebírání skládky, bylo prováděno jištění a ochlazování stroje a hasební práce při rozebírání požářiště.

Během plnění úkolů byla jednotka SDH Chodov na pokyn velitele zásahu vystřídána jednotkou SDH Březová. Celý zásah probíhal v náročných povětrnostních podmínkách, kdy teplota vzduchu mimo požářiště byla více jak 30 stupňů, v místě požářiště více jak 60 stupňů a teplota plamene hořícího materiálu s hořlavými plyny až 1000 stupňů. V místě požáru byl také silný vítr jihozápadního směru, kdy se v nárazech směr měnil. Nebezpečím byly pro zasahující hasiče také skládkové plyny a nestabilita uskladněného a hořícího materiálu. Na místo byl vyžádán také vrtulník pro letecké hašení, ale z důvodu zásahu u jiné události, nemohl přiletět.

Zasahující jednotky:

JSDH Chodov

JSDH Vintířov

HZS Karlovarského kraje – stanice Sokolov

HZSp Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

HZS Karlovarského kraje – stanice Karlovy Vary

HZS Karlovarského kraje – stanice Cheb

HZS Karlovarského kraje – stanice Chemické závody

HZS Karlovarského kraje – stanice Kraslice

JSDH Horní Slavkov

JSDH Rotava

JSDH Březová

JSDH Stará Role

JSDH Nová Role

JSDH Pozorka

JSDH Nejdek

HZS Karlovarského kraje – krajské ředitelství

FOTO: ©Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje