V úterý 16. června ve večerních hodinách, byl nahlášen velký kouř z lesa v ulici Lesní. Na místo vyjíždí jednotka SDH Chodov s vozidlem CAS 24 T815 v počtu 1+4. Zásahová technika najížděla na základě doporučení z ulice Žižkova k potůčku na okraj lesa pod vodárnu. Velké problémy měla cisterna při průjezdu Žižkovou ulicí, kde jsou velmi nevhodně zaparkovaná auta a hasiči, aby mohlo zásahové vozidlo projet a pokračovat k požáru, museli provést odsunutí překážejícího vozidla. Majitel špatně parkujícího vozidla byl později řešen městskou policií v blokovém řízení.

Při příjezdu k potůčku, kdy se dál nešlo technikou dostat blíže k místu požáru, byl vidět silně zakouřený les z důvodu nižšího atmosférického tlaku a kouř byl rozprostřen na velkém území v nízké výšce. Proto také bylo velmi složité najít vlastní místo požáru. Zásahové družstvo, vybavené kanadskou ruční stříkačkou a jednoduchými hasebními prostředky, ve spolupráci s policií ČR a městskou policií vyhledává v těžko přístupném a kopcovitém terénu ohnisko požáru. Na místě také velitel zásahu, na základě možností dané zákonem, využívá osobní a věcnou pomoc civilních osob při vyhledávání místa požáru. Přibližně něco přes 3 km od zásahových vozidel, bylo nalezeno místo požáru. Jednalo se o požár lesní hrabanky po vypalování kabelů. Požár byl likvidován pomocí odkopávání, hašení ruční stříkačkou a přenesením rozžhavených částí do nedaleké tůně. Při průzkumu okolí místa požáru je nalezeno přibližně dalších 100 kg telefonních kabelů, které byly ukryté a přikryté listím. Kabely si převzala policie ČR k dalšímu řešení trestné činnosti. Po uhašení požáru, vypomáhají hasiči s dopravou kabelů pro potřeby policie. Také doplňují tekutiny, jelikož to byl za večerního dusna pořádný výkon, kdy po lese nachodili necelých 6 kilometrů v kopcovitém terénu.