V neděli 26. dubna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro čtyři jednotky hasičů určené požárním poplachovým plánem pro katastr Nového Sedla. K zásahu požáru travního porostu, kdy kouř z požáru byl vidět i více jak 10 kilometrů, jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 14:18 hodin. Dále vyjela SDH Vintířov, jednotka HZS ze stanice Sokolov a jednotka HZS ze stanice CHZ Sokolov. Po našem příjezdu k požáru mezi Chranišovem a Novým Sedlem na místě již zasahují jednotky HZS stanice Sokolov a JSDH Vintířov. Na pokyn velitele zásahu chodovská jednotka prováděla lokalizaci a likvidaci požáru ze severozápadní strany pomocí dopravního vedení C a útočného vedení dvou D proudů. V průběhu zásahu byly vyhledávány ohniska pomocí termokamery. Po splnění úkolů a likvidaci požáru se na příkaz velitele zásahu vracíme zpět na základnu.