I když jaro se projevuje stále více a přišlo o čtrnáct dní dříve, stále pokračují požáry staré suché trávy. Naší jednotce byl vyhlášen poplach opět na požár travního porostu 11. dubna v 15:04 hodin do obce Mírová v lokalitě „Na Cechu“ v blízkosti železničního přejezdu. Na místo vyjelo službu konající družstvo v počtu 1+4 s CAS 24 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že hoří tráva u železničního náspu o velikosti 5x25 metrů. Jednotka provádí hašení a zjistí, že vlivem požáru došlo k částečnému poškození drážního zařízení. Po uhašení požáru, který se podařilo uhasit velmi rychle, se jednotka vrací na základnu.

A opět další požár travního porostu. Tentokrát byla naše jednotka povolána na požár mezi Nové Sedlo a Loučky. Hlášen byl požár trávy v blízkosti železniční trati. Na místo vyjíždí jednotka SDH Chodov v počtu 1+5 se zásahovou cisternou CAS 24 T815 TERRNo1, která je předurčena na hašení všech druhů požárů.

Po příjezdu na místo, velitel zásahu průzkumem zjišťuje, že se jedná o dvě ohniska o velikosti 20x20 a 5x5 metrů a tuto skutečnost nahlašuje na krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje. Jelikož je jedno z ohnisek na místě, které zásahově patří drážním hasičů, předává proto operační středisko informaci jednotce SDŽC Cheb. Jednotka SDŽC Cheb se přesouvá od jiného požáru trávy v katastru Nového Sedla, který je již lokalizován a na místě je jiná jednotka, a provádí zásah společně s naším družstvem.  Síly a prostředky zasahujících hasičů jsou dostačující. Na místě je i hlídka policie ČR, jelikož podle získaných informací je možné, že šlo o úmyslné zapálení. Při požáru došlo i k zasažení nízkého porostu a proto je příčina i výše škody v šetření. Jednotky se po provedení likvidace vracejí na své základny.  

Teplé počasí dnešních dnů, dává o sobě vědět také v podobě většího počtu požárů travních porostů. V pátek 3. dubna opět hořela tráva a znovu na „Smolnickém kopci“, ale tentokrát v jiné části. Překvapivě to bylo ve večerních hodinách. KOPIS vyhlásilo poplach naší jednotce ve 20:58 hodin a ve 21:03 naše družstvo 1+4 vyjíždí na místo události s CAS 24 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo, je průzkumem zjištěno, že jde požár trávy o rozloze 10x10 metrů. Velitel zásahu hlásí na operační středisko hasičů Karlovarského kraje, že síly a prostředky na místě postačují k lokalizaci a likvidaci požáru. Hasičské družstvo zhruba po 25 minutách od vyhlášení poplachu požár likviduje a po sbalení použitého vybavení se vrací na základnu.

  Ve čtvrtek druhý dubnový den, sluníčko vytáhlo teplotu opět o něco nahoru. Tak jako jinde v republice i u nás začíná pomalu jarní sezóna požárů travních porostů. Naší jednotce byl vyhlášen poplach na požár trávy na „Smolnickém kopci“ o velikosti 20x20 metrů v 17:39 hodin.

Na místo vyjelo družstvo 1+5 s CAS 24 T815 TERRNo1. Po výjezdu zpoza garáží směrem ke kopci bylo zřejmé, že hoří uprostřed kopce a na větší rozloze než bylo hlášeno. Velitel zásahu provádí průzkum a zároveň nařizuje připravení dvou útočných proudů na zamezení šíření požáru. Jednotka je rozdělena na pracující s proudy a pracující s lopatami. Rozloha požáru je v tuto dobu již přibližně 30x50 metrů. Jednotka se snaží o co nejrychlejší lokalizaci, jelikož výška staré suché trávy dosahuje dost přes metr. Požár je lokalizován a z důvodu důkladného prolití požářiště si velitel povolává i druhé zásahové družstvo SDH Chodov. To k požáru vyjelo v počtu 1+5 s CAS 20 T815 TERRNo1. Po doplnění vody do první cisterny se toto družstvo vrací pro vodu na čerpací stanoviště na hasičské zbrojnici. Po provedení likvidace se obě družstva vracejí na základnu.

 

V sobotu 28. března nahlásilo operační středisko PČR, že dostalo informaci od své motorizované hlídky o požáru plastového mantinelu u třetí základní školy v Chodově, s tím, že se místní obyvatel snažil požár hasit. Ve 21:03 hodin vyhlásilo KOPIS hasičů Karlovarského kraje poplach pro jednotku  SDH Chodov a určilo zásahové vozidlo CAS 24 T815 TERRNo1 k výjezdu. Na místo vyjela také hlídka městské policie Chodov. Naše jednotka po příjezdu na místo průzkumem zjistila, že došlo k požáru plastového mantinelu u sportovního hřiště vedle školy. Byla provedena lokalizace a likvidace požáru. Po provedení rychlého zásahu se jednotka vrací na základnu. Jelikož požárem vznikla majiteli škoda, je tato událost v šetření policie a vyšetřovatele požárů.

Ve čtvrtek 26. Března těsně před 22 hodinou, byla Krajským operačním a informačním střediskem HZS Karlovarského kraje, vyslána naše zásahová jednotka spolu s jednotkou SDH Vintířov na požár dopravního prostředku do Vintířova. K požáru osobního vozidla u velkých garáží, vyjela jednotka SDH Chodov v počtu 1+5 s vozidlem CAS 24 T815 TERRNo1 a jednotka SDH Vintířov v počtu 1+3 s vozidlem CAS 16 Avia D90. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že hoří vrak osobního vozu a žádné další ohrožení požárem nehrozí. Velitel družstva jednotky Chodov po příjezdu na místo zásahu zjišťuje, že jednotka hasičů z Vintířova má situaci pod kontrolou a po dohodě s velitelem zásahu, vydává pokyn k návratu na základnu. Jelikož se jednalo o požár vraku vozidla, byla škoda nulová.

Někdy se stává, že jednotka po návratu ze zásahu na základnu, je opět vyslána k další události. Tak tomu bylo i v pondělí 23. března v podvečer. Po očištění použitých technických prostředků, umytí zásahového vozidla a uložení výstroje, byl v 18:16 hodin vyhlášen poplach jednotce SDH Chodov na požár výškové budovy, kdy podle zjištěných informací mělo dojít k požáru po výbuchu, na chodbě je dým a uvnitř se nacházejí osoby.

   Astronomické jaro začalo již v pátek, ale pro chodovské hasiče začalo v sobotu 21. března výjezdem na první letošní požár travního porostu. V 14:52 hodin byl vyhlášen poplach pro jednotku SDH Chodov do obce Nové Sedlo na požár trávy u fotbalového hřiště. Na místo vyjelo družstvo 1+5 s CAS 24 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že hoří travní porost na ploše 30x20 metrů a obyvatelstvo se již pokouší požár uhasit. Velitel nařizuje použít k hašení jednoduché vedení jeden proud C a jednoduché hasební prostředky ve formě lopat. Na místo se dostavuje místní jednotka SDH podniku O-I Manufakturing Nové Sedlo v počtu 1+3 s vozidlem CAS 24 L101, kterou nechává velitel zásahu v záloze na místě události. Po provedení likvidace požáru se jednotky vrací na základnu.

Těsně před půlnocí v pátek 20. března, bylo opět aktivováno sloužící družstvo zásahové jednotky SDH Chodov.  Ve 23:57 byl vyhlášen poplach a v 00:01 vyjelo družstvo 1+4 s vozidlem CAS 24 T815 k nahlášenému požáru plastového kontejneru do ulice Karlovarská, který je již skoro uhašený. KOPIS se rozhodlo nic nepodcenit a na místo vyslal jednotku hasičů.

V pondělí 16. března v 19:40 hodin, vyhlásilo Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje poplach jednotce Chodov na požár ve výškové budově v Novém Sedle. Byl hlášen kouř z bytu sedmipatrového domu v ulici Sadová a družstvo 1+5 vyjelo na místo zásahu s vozidlem CAS 24 T815 TERRNo1.

  

V  neděli 8. března, byl vyhlášen v 19:14 hodin poplach, jednotkám v prvním stupni požárního poplachového plánu na požár v ulici Horní. Vyrozumívací zpráva pro místní jednotku ze systému Kanga obsahuje text, kde je uvedeno, že směrem na Chranišov u čerpací stanice hoří kamion. Na místo zásahu je KOPISem vyslána jednotka SDH Chodov s vozidlem CAS 24 T815 TERRNo1, jednotka HZSp Sokolovská uhelná (SUAS) s vozidlem CAS 20 T815 TERRNo1 Portugal a jednotka HZS ze stanice Sokolov s vozidlem CAS 24 Scania P340. O události je informována Policie ČR a vyšetřovatel požárů HZS územního odboru Sokolov.