Dopoledne 10. června v 9:24 hodin, byl vyhlášen poplach jednotkám ve druhém stupni požárního poplachového plánu na požár kuchyně v nové multifunkční hale v Karlových Varech. Naše zásahové družstvo vyjíždí během čtyř minut od vyhlášení poplachu. Jízda na místo události probíhá po stanovené trase, které určilo krajské operační a informační středisko. V multifunkční hale KV Arena se má nacházet momentálně něco přes 600 osob a někteří jsou imobilní.

 

Hasiči, i když toho umí dost, musí se stále něco učit a pořád trénovat. Proto naše zásahová jednotka, tak jako ke konci každého měsíce, i v pátek 27. března provedla školení a výcvik podle ročního plánu. Po ranní kávě na hasičské zbrojnici, velitel určil techniku a vyjelo se na centrální stanici profesionálních hasičů v Sokolově.

Krátce po půl páté odpoledne ve čtvrtek 5. března, byla na tísňovou linku 150 hlášena dopravní nehoda v ulici Hrnčířská za chodovským vlakovým nádražím. Oznamovatel nahlásil osobní automobil Škoda Forman v příkopu, který je převrácený na střechu, a uvnitř jsou uvězněny dvě osoby. Krajské operační a informační středisko HZS (KOPIS) vyhlásilo poplach pro jednotku SDH Chodov. Tuto informaci převzalo také stálé operační středisko městské policie (MěP), které okamžitě vysílá na místo svoji motorizovanou hlídku.

Na konci února proběhl jeden z dalších měsíčních výcviků a školení zásahové jednotky.
V rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotky, byl proveden praktický výcvik s výsuvným záchranným žebříkem NORBAS a záchrannými nosítky Ferno. Proběhla také kontrola funkčnosti a ovládání všech motorových agregátů. Na stanici u sokolovských profesionálních kolegů proběhlo zopakování znalostí při užívání přetlakové a rovnotlaké dýchací techniky. Specialistou, technikem chemické služby, byla jednotka proškolena na používání detekční techniky GasAlert MicroClip s možností měření výbušných koncentrací a množství kyslíku v atmosféře. Taktéž probíhaly kondiční jízdy a opakování znalostí o ovládání nástavby cisternových automobilových stříkaček T 815 Terrno1. Po ukončení praktického výcviku proběhlo plánování dosažitelnosti členů pro zajišťování akceschopnosti jednotky.


Stále častěji přibývá zásahů na záchranu osob, které se probořili na ledu. Jen za prvních deset dní letošního roku měli hasiči dvanáct zásahu v celé republice na záchranu na zamrznuté vodní ploše. Ne všude jsou jako první na místě profesionální hasiči a tak musí tuto činnost nacvičovat i hasiči dobrovolní i když jen s minimálním, ve většině případů, základním vybavením.

Školení a kondiční jízdy se nemusejí provádět jen u celé jednotky na jednou. Několik členů zásahové jednotky, kteří pracují na směny, provedli opakovací školení obsluhy vozidla CAS 20 a kondiční jízdy s tímto vozidlem v dopoledních hodinách v pátek 9. ledna. Proškolení obsluhy nové cisterny je také individuální, i když hlavní seznámení s obsluhou proběhlo již minulý rok. Vozidlo má za sebou několik ostrých výjezdů, ale opakování matka moudrosti. Po zopakování a položení kontrolních otázek se skupina hasičů vydala na kondiční jízdy. Ty proběhly jen v katastru našeho města s jízdou v lehkém zasněženém terénu. Také v rámci kondiční jízdy se kontrolovala průjezdnost ulic, jelikož nesprávné parkování okolo domů, je špatný zvyk řidičů ve městě. Někteří hasiči si také vyzkoušeli znalost místopisu a umístění nových a nově stavěných budov firem, které podnikají v našem městě.

18. prosince 2008 v 15:35 byl vyhlášen poplach jednotce Chodov (1+4) s CAS 24 T815  na požár skladu plynů ve společnosti Chodos Chodov. Hlášen byl požár ve skladu tlakových lahví a pohřešovaná osoba. Zároveň byl vyhlášen poplach jednotce HZSp Sokolovská uhelná a.s. (1+5) s CAS 20 T815 TERRNo1 Portugal a jednotce HZS Karlovarského kraje stanice Sokolov (1+3) s CAS 24 Scania.

V pátek 28. listopadu proběhlo školení a výcvik s novou CAS 20 T815. První část probíhala na naší zbrojnici, kterou vedl, technik strojní služby Standa Šimral a druhá část probíhala na soukromém vrakovišti v Jenišově, kterou vedl velitel družstva Jirka Weiss. 

Standa nás seznámil s vybavením vozidla, s novinkami které jsme ještě nepoužívali, s ovládáním konkrétních prvků vozidla a ovládáním technických prostředků uložených na vozidle. Po seznámení se jednotka přesunula na vrakoviště, kde si vyzkoušela nové vyprošťovací zařízení a další nové prostředky z výbavy nové CAS 20.

 

V neděli 30. listopadu proběhlo školení poslední skupiny naší jednotky na téma „První pomoc a KPR“.

V pondělí 27. října 2008 proběhlo další školení zásahové jednotky. Témat bylo několik. Především teoretická příprava na zásahy při hromadných dopravních nehodách, dopravní nehoda na pozemních komunikacích – obecně, opakování poskytování první pomoci, hašení požáru za silného mrazu a hašení požáru ve sklepních prostorech budov.

V neděli 24.8.2008 proběhla odborná příprava členů chodovské jednotky ve spolupráci s HZS Karlovarského kraje se zaměřením na práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Výcvik proběhl na cvičné věži dne 24. 8. 2008 na stanici v Karlových Varech pod vedením zkušeného lezce pana Patery ze směny C. Členové jednotky si zopakovali zásady bezpečnosti práce spojené s tímto typem činnosti. Každý byl proškolen na provedení sebezáchrany z výšky za pomoci základního vybavení (polohovací pás AP-1, statické lano). Poté byli členové naší jednotky seznámeni s možností nouzového slanění z výšky po laně či po hadici.