V neděli 28. února jsme opět pomáhali s provozem odběrového místa v Chodově, kde se provádějí antigenní testy určené pro pendlery s povolením a řidiče mezinárodní kamionové dopravy. Testování je v Chodově prováděno jen v neděli a členové naší zásahové jednotky pracují na odběrovém místě v části administrace.

Zájemci se musí přihlásit skrze centrální rezervační krajský formulář na stránkách https://www.rezervacekk.cz/

Dnes v neděli 21. února jsme opět pomáhali s provozem odběrového místa v Chodově, kde se provádějí antigenní testy určené pro pendlery s povolením a řidiče mezinárodní kamionové dopravy. Testování je v Chodově prováděno jen v neděli a testování provádí určení zdravotníci pod vedením paní Bělohlávkové. Členové naší zásahové jednotky pracují na odběrovém místě v části evidenční.

Zájemci se musí přihlásit skrze centrální rezervační krajský formulář na stránkách https://www.rezervacekk.cz/

Pro neděli 21. 2. 2021 je již kapacita volných míst na odběrovém místě Chodov vyčerpána.

Chceme Vás všechny požádat o trpělivost a shovívavost, a především o dodržování hygienických opatření v odběrovém místě a dodržování vládních opatření i před budovou. 

Upozornění:

Při nedodržení intervalu stanoveného pro pojišťovnou hrazené provedení POC antigenního testu Vám test nebude proveden nebo po Vás může být vymáhána úhrada vyšetření, a to i zpětně.

- Věnujte pozornost vyplnění správné e-mailové adresy v registračním formuláři, na který Vám bude zaslán odkaz pro potvrzení, případnou změnu či zrušení rezervace. Nenaleznete-li potvrzovací email v doručené poště (zejm. @gmail.com), zkontrolujte složky „Spam“ a „Hromadné zprávy“.

Na odběr se dostavte v přesně rezervovaný čas. Přispějete tak k předcházení vzniku front na odběrovém místě a omezování kapacit daného odběrového místa.

- Pokud se nemůžete dostavit ve Vámi rezervovaném termínu testu, zrušte tuto rezervaci prostřednictvím odkazu uvedeného v potvrzovacím e-mailu. Uvolníte tak kapacitu pro jiné zájemce o testování.

 

V úterý 16. února jsme mimo zásahů u dvou dopravních nehod a odstraňování ledových převisů na budovách města, provedli dovoz ochranných pomůcek ze skladu úřadu ORP Sokolov. Následně jsme respirátory řady FFP2, které obdrželo město Chodov, předali na určená místa v našem městě dle rozdělovacího plánu města Chodov.

V úterý 16. února dopoledne jsme na žádost města Chodov prováděli preventivní opatření v rámci bezpečnosti obyvatel u čtyřech budov v majetku města. S pomocí automobilového žebříku AZ 30 Iveco Magirus jsme postupně provedli odstranění sněhových převisů a rampouchů.

Hasiči v této souvislosti všechny občany a majitele objektů upozorňují, že:

• Za bezpečný provoz staveb, tedy i za bezpečný stav a údržbu střech, zodpovídají výhradně majitelé těchto objektů. Ti mají zákonnou povinnost starat se o svůj majetek tak, aby neohrozili zdraví, životy a majetek dalších osob.

• Měli by tedy i průběžně odstraňovat sníh a led ze střech, aby nebyla střešní konstrukce nadměrně zatížena a nebyli ohroženi kolemjdoucí lidé nebo majetek.

Projekt vznikl v roce 2016 u HZS Středočeského kraje s cílem neagresivní formou upozornit obyvatele v hustě zastavěných a obydlených lokalitách na rizika plynoucí z nedodržování legislativy při parkování vozidel.

Dalším cílem je navázání spolupráce s místní samosprávou a hledání společných řešení přijatelných jak pro samosprávu, tak pro složky IZS, a tím předcházení fatálním následkům případných mimořádných událostí.

Projekt dlouhodobě cílí především na slušné řidiče a řidičky, kteří si neuvědomují možný dosah svého jednání při špatném parkování a pouze opakují vzorce chování zažité na daném sídlišti. Hasiči tak reagují na stále se zhoršující stav průjezdnosti na sídlištích budovaných především v 70. a 80. letech 20. století, a s tím spojené nepřístupné (neoznačené) nástupní plochy pro požární techniku.

Nástupní plocha pro požární techniku je zpravidla zřízena v blízkosti bytových domů s výškou nad 12m (5 a více nadzemních podlažích) a je většinou označena zákazem vjezdu, zákazem stání nebo zastavení. Nástupní plocha slouží v případě potřeby pro ustavení většinou výškové techniky, která je využívána jak pro samotný zásah, tak i pro evakuaci osob z vyšších pater. Právě z  tohoto důvodu byly na sídlištích budované pojezdové chodníky a nástupní plochy pro příjezd hasičů do vzdálenosti 4 – 7 metrů od vchodu, aby mohl být efektivně využit maximální dosah výškové techniky.

Hasiči Chodov se dlouhodobě potýkají, stejně jako jinde, s problémem špatné průjezdnosti ulic. Některé situace jsou ale extrémní. Například poslední adventní sobotu tohoto roku bylo v rámci kondičních jízd kontrolováno několik ulic v Chodově. V případě jedné situace v ulici Revoluční, museli hasiči řešit ve spolupráci s městskou policií přeparkování velmi nevhodně zaparkovaného osobního vozidla.

Automobilový žebřík s označením AZ 30-M1Z Iveco Magirus. Typové označení DLK 23-12 Vario CC, označení podvozku Euro Cargo 150 E 27, užitečný výkon 196 kW, celková hmotnost 14 000 kg, délka 10 metrů, výška 3,3 metru, šířka 2,5 metru, šířka (vysunuté podpěry) 4,5 metru, maximální záchranná výška 30 metrů, jmenovitá záchranná výška 23 metrů při jmenovitém vyložení 12 metrů, osádka 1+2, rok výroby 1996. Vozidlo zakoupilo město Chodov po výběru repasované techniky přímo u výrobce firmy Magirus v německém městě Ulm. Vozidlo bylo do Chodova přivezeno na začátku dubna od výhradního dodavatele Magirus pro ČR. Od té doby probíhaly úpravy vozidla do podoby potřebné pro zařazení do výjezdu a školení a výcvik obsluhy. V současné době probíhají konečné práce instalace vybavení a především probíhá výcvik členů jednotky. Součástí výcviku je také prověřování výškové dostupnosti u různých budov a ostatních staveb. Za krátkou dobu bude vozidlo zařazeno do ostré výjezdové pohotovosti.

Chodovská zásahová jednotka plní úkoly plynoucí jak z krizového zákona, tak na základě dalších předpisů k ochraně obyvatelstva. V poslední době plníme úkoly stanovené krizovým štábem města Chodov v souvislosti s řešením pandemie a to distribucí stanoveného materiálu a vybavení. V pondělí jsme například přepravovali zásobu desinfekce pro město Chodov. Kromě distribuce prostředků proti koronaviru se hasiči podílí na zajišťování každodenní hasičské činnosti. Za zmínku stojí zejména v posledních 14 dnech zvýšený výskyt požárů a to po celé České republice.

V pondělí 16. března a ve středu 18. března jsme na pokyn a ve spolupráci se starostou města prováděli informování obyvatelstva o vydaných nařízení vlády a hejtmana v rámci řešení pandemie SARS CoV-2/. Informování jsme prováděli pomocí výstražného zvukového a světelného zařízení na zásahových vozidlech. Zároveň bylo obyvatelstvo informováno prostřednictvím prvků Jednotného systému varování a vyrozumění tedy stacionárních sirén.

Oficiální informace města Chodov k očekávanému působení orkánu Sabine:

"Obyvatelé Chodova a okolí se musí připravit na potíže, které může způsobit extrémně silný vítr. Město zasáhne v neděli večer, přičemž nárazy větru kolem 100 km/h se mají podle předpovědi objevovat už kolem dnešní půlnoci.

Vítr má v Chodově kulminovat mezi 5. a 7. hodinou v průběhu pondělního rána, kdy mohou nárazy dosáhnout až 125 km/h. V této době se rovněž očekává intenzivní déšť, kroupy a sníh.

Od nedělní 18. hodiny jsou v pohotovosti chodovští hasiči, pracovníci CHOTESu, městští strážníci a tým pro krizové řízení města.

Ten doporučuje, aby už od dnešní půlnoci lidé nejezdili ve výtahu, dobili si zdravotnická zařízení, mobily a notebooky. Je vysoce pravděpodobné, že dojde k dlouhodobějším výpadkům elektřiny.

Dále je doporučeno nechodit do parků, nezdržovat se u stromů a nízkých budov. V této souvislosti bude do odvolání uzavřen také městský hřbitov.

Rodiče by měli zvážit, zda pošlou své děti do školy. Všechna školská zařízení však budou otevřena! Ředitelé škol jsou o situaci informováni.
Hasiči upozorňují, že není vhodné volat na tísňové linky banální záležitosti, jako je například přerušení dodávky elektřiny. Jejich prioritou bude záchrana životů, zdraví a majetku.

Informace o situaci a doporučení lze sledovat také na FB stránkách Hasiči Chodov či v celostátních médiích. Je vhodné mít připravené rádio s bateriemi."

 

Co byste měli vědět o Seniorské obálce:

·         Seniorská obálka je projekt, který vznikl v Jihomoravském kraji a v případě potřeby usnadňuje složkám integrovaného záchranného systému pomoc chronicky nemocným lidem vyššího věku, u kterých dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu. Jedná se o kartu, která obsahuje základní údaje o zdravotním stavu seniora a užívaných lécích, včetně kontaktů na rodinné příslušníky a praktického lékaře.

·          Podnětem pro vznik Seniorských obálek byly velmi časté výjezdy záchranářů k seniorům. Takto shromážděné informace na jednom místě – Seniorská obálka – mohou znamenat úsporu času v minutách, což následně může vést k záchraně života. Pomocí Seniorské obálky záchranáři získají kontakt i na osoby blízké, které mohou následně informovat o zdravotním stavu seniora.

·          Cílem je, aby tento projekt byl realizován v každém kraji. ICE označení je mezinárodní zkratka a znamená "použít v případě nouze" (z anglických slov In Case of Emergency)

·         pomáhá v situacích, kdy se dostanete do tísně, ohrožení zdraví nebo života

·         Projekt Seniorská obálka obdržel dne 22. 2. 2019 souhlas s použitím loga Karlovarského kraje a dne 27. 2. 2019 Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

 

Pro seniory:

·         barevný tiskopis ke stažení a následné vyplnění ručně pro jednotlivce je k dispozici ZDE

·         ICE kartu vyplňte podle Pravidel uvedených ZDE

·         Kartu umístěte na viditelném místě ve Vašem bytě nebo domě! Buď na dveřích lednice, nebo vnitřní straně vchodových dveří. Integrované složky záchranného sytému Karlovarského kraje (zdravotnická záchranná služba, hasiči a policie) jsou o umístění karty informováni a budou ji hledat vždy na těchto místech!

·         zda se Seniorská obálka, tištěný tiskopis nebo celá sada distribuuje i u Vás, zjistíte na sociálním odboru městské části, města či obecním úřadu, kde bydlíte

Přesně v polovině listopadu letošního roku, jsme za přítomnosti vedení města, pozvaných hostů, členů sboru, převzali do užívání zbrusu novou zásahovou techniku. Město Chodov v rámci obměny vozového parku dle dlouhodobého plánu a provozní opotřebovanosti techniky, pořídilo pro chodovskou hasičskou jednotku zcela nové zásahové vozidlo. Tím je moderní vozidlo, které vzešlo z výběrového řízení, specifikováno dle nejmodernějších trendů. Jedná se o moderní víceúčelový automobil s označením DA-L1Z na podvozku značky Iveco předurčeného především pro plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení.  

 Dopravní automobil DA-L1Z IVECO DAILY 4x2 9001.31.

Motor Iveco F1CFL411W o výkonu 132 kW splňující emisní normu Euro 6. Vozidlo je vybaveno šesti rychlostní plně synchronizovanou mechanickou převodovkou. Rozměrově je vozidlo dlouhé 7 234 mm, široké 2 010 mm, vysoké 2 740 mm. Provozní hmotnost je 2794 kg a nejvyšší přípustná hmotnost je 5200 kg. Je vybaveno systémy ABS, ASR, EPS, LDWS, couvací kamerou, přední kamerou s GPS.

Vozidlo, vybaveno sedadly pro 9 osob včetně řidiče, je primárně určeno pro dopravu hasičů a hasičského vybavení na místo zásahu, dále pak pro krizový štáb města Chodov, převoz materiálu k zásahu, evakuaci obyvatel a také pro pomocné práce pro město. Lze ho rovněž využít jako zázemí chodovské jednotky při dlouho trvajícím zásahu. Vozidlo je vybaveno základním hasičským materiálem pro poskytování předlékařské první pomoci, materiálem pro pátrání po pohřešovaných osobách. Šest sedaček posádky je polohovatelných a vyjímatelných, což umožňuje zvětšit nákladový prostor, který je standardně oddělen uzavíratelnou přepážkou. Nákladový prostor je vybaven sklopnými lavicemi a stolem, základním týlovým zařízením, elektrocentrálou 2,3kW a je upraven na připravovanou kontejnerovou přepravu malých technických kontejnerů. Vnitřní naviják umožní naložení kontejnerů s materiálem a náčiním, kdy kontejner bude o rozměrech 1500x950x1700 mm. Jednotlivé kontejnery se plánují pořídit v rámci dovybavení vozidla.

Vozidlo je vybaveno technickými prostředky pro spojení s operačním střediskem a to radiostanicí THP 700 nejnovější verze, radiostanicí Mototrbo DM 4600 a SW s aplikací GINA.

Vůz vyrobila společnost THT Polička a město Chodov za něj zaplatilo 2,4 milionu korun s DPH. Karlovarský kraj (http://www.kr-karlovarsky.cz/, http://www.zivykraj.cz/) přispěl formou dotace na nákup částkou ve výši 450 tisíc korun.