Chodovská zásahová jednotka plní úkoly plynoucí jak z krizového zákona, tak na základě dalších předpisů k ochraně obyvatelstva. V poslední době plníme úkoly stanovené krizovým štábem města Chodov v souvislosti s řešením pandemie a to distribucí stanoveného materiálu a vybavení. V pondělí jsme například přepravovali zásobu desinfekce pro město Chodov. Kromě distribuce prostředků proti koronaviru se hasiči podílí na zajišťování každodenní hasičské činnosti. Za zmínku stojí zejména v posledních 14 dnech zvýšený výskyt požárů a to po celé České republice.

V pondělí 16. března a ve středu 18. března jsme na pokyn a ve spolupráci se starostou města prováděli informování obyvatelstva o vydaných nařízení vlády a hejtmana v rámci řešení pandemie SARS CoV-2/. Informování jsme prováděli pomocí výstražného zvukového a světelného zařízení na zásahových vozidlech. Zároveň bylo obyvatelstvo informováno prostřednictvím prvků Jednotného systému varování a vyrozumění tedy stacionárních sirén.

Oficiální informace města Chodov k očekávanému působení orkánu Sabine:

"Obyvatelé Chodova a okolí se musí připravit na potíže, které může způsobit extrémně silný vítr. Město zasáhne v neděli večer, přičemž nárazy větru kolem 100 km/h se mají podle předpovědi objevovat už kolem dnešní půlnoci.

Vítr má v Chodově kulminovat mezi 5. a 7. hodinou v průběhu pondělního rána, kdy mohou nárazy dosáhnout až 125 km/h. V této době se rovněž očekává intenzivní déšť, kroupy a sníh.

Od nedělní 18. hodiny jsou v pohotovosti chodovští hasiči, pracovníci CHOTESu, městští strážníci a tým pro krizové řízení města.

Ten doporučuje, aby už od dnešní půlnoci lidé nejezdili ve výtahu, dobili si zdravotnická zařízení, mobily a notebooky. Je vysoce pravděpodobné, že dojde k dlouhodobějším výpadkům elektřiny.

Dále je doporučeno nechodit do parků, nezdržovat se u stromů a nízkých budov. V této souvislosti bude do odvolání uzavřen také městský hřbitov.

Rodiče by měli zvážit, zda pošlou své děti do školy. Všechna školská zařízení však budou otevřena! Ředitelé škol jsou o situaci informováni.
Hasiči upozorňují, že není vhodné volat na tísňové linky banální záležitosti, jako je například přerušení dodávky elektřiny. Jejich prioritou bude záchrana životů, zdraví a majetku.

Informace o situaci a doporučení lze sledovat také na FB stránkách Hasiči Chodov či v celostátních médiích. Je vhodné mít připravené rádio s bateriemi."

 

Co byste měli vědět o Seniorské obálce:

·         Seniorská obálka je projekt, který vznikl v Jihomoravském kraji a v případě potřeby usnadňuje složkám integrovaného záchranného systému pomoc chronicky nemocným lidem vyššího věku, u kterých dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu. Jedná se o kartu, která obsahuje základní údaje o zdravotním stavu seniora a užívaných lécích, včetně kontaktů na rodinné příslušníky a praktického lékaře.

·          Podnětem pro vznik Seniorských obálek byly velmi časté výjezdy záchranářů k seniorům. Takto shromážděné informace na jednom místě – Seniorská obálka – mohou znamenat úsporu času v minutách, což následně může vést k záchraně života. Pomocí Seniorské obálky záchranáři získají kontakt i na osoby blízké, které mohou následně informovat o zdravotním stavu seniora.

·          Cílem je, aby tento projekt byl realizován v každém kraji. ICE označení je mezinárodní zkratka a znamená "použít v případě nouze" (z anglických slov In Case of Emergency)

·         pomáhá v situacích, kdy se dostanete do tísně, ohrožení zdraví nebo života

·         Projekt Seniorská obálka obdržel dne 22. 2. 2019 souhlas s použitím loga Karlovarského kraje a dne 27. 2. 2019 Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

 

Pro seniory:

·         barevný tiskopis ke stažení a následné vyplnění ručně pro jednotlivce je k dispozici ZDE

·         ICE kartu vyplňte podle Pravidel uvedených ZDE

·         Kartu umístěte na viditelném místě ve Vašem bytě nebo domě! Buď na dveřích lednice, nebo vnitřní straně vchodových dveří. Integrované složky záchranného sytému Karlovarského kraje (zdravotnická záchranná služba, hasiči a policie) jsou o umístění karty informováni a budou ji hledat vždy na těchto místech!

·         zda se Seniorská obálka, tištěný tiskopis nebo celá sada distribuuje i u Vás, zjistíte na sociálním odboru městské části, města či obecním úřadu, kde bydlíte

Přesně v polovině listopadu letošního roku, jsme za přítomnosti vedení města, pozvaných hostů, členů sboru, převzali do užívání zbrusu novou zásahovou techniku. Město Chodov v rámci obměny vozového parku dle dlouhodobého plánu a provozní opotřebovanosti techniky, pořídilo pro chodovskou hasičskou jednotku zcela nové zásahové vozidlo. Tím je moderní vozidlo, které vzešlo z výběrového řízení, specifikováno dle nejmodernějších trendů. Jedná se o moderní víceúčelový automobil s označením DA-L1Z na podvozku značky Iveco předurčeného především pro plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení.  

 Dopravní automobil DA-L1Z IVECO DAILY 4x2 9001.31.

Motor Iveco F1CFL411W o výkonu 132 kW splňující emisní normu Euro 6. Vozidlo je vybaveno šesti rychlostní plně synchronizovanou mechanickou převodovkou. Rozměrově je vozidlo dlouhé 7 234 mm, široké 2 010 mm, vysoké 2 740 mm. Provozní hmotnost je 2794 kg a nejvyšší přípustná hmotnost je 5200 kg. Je vybaveno systémy ABS, ASR, EPS, LDWS, couvací kamerou, přední kamerou s GPS.

Vozidlo, vybaveno sedadly pro 9 osob včetně řidiče, je primárně určeno pro dopravu hasičů a hasičského vybavení na místo zásahu, dále pak pro krizový štáb města Chodov, převoz materiálu k zásahu, evakuaci obyvatel a také pro pomocné práce pro město. Lze ho rovněž využít jako zázemí chodovské jednotky při dlouho trvajícím zásahu. Vozidlo je vybaveno základním hasičským materiálem pro poskytování předlékařské první pomoci, materiálem pro pátrání po pohřešovaných osobách. Šest sedaček posádky je polohovatelných a vyjímatelných, což umožňuje zvětšit nákladový prostor, který je standardně oddělen uzavíratelnou přepážkou. Nákladový prostor je vybaven sklopnými lavicemi a stolem, základním týlovým zařízením, elektrocentrálou 2,3kW a je upraven na připravovanou kontejnerovou přepravu malých technických kontejnerů. Vnitřní naviják umožní naložení kontejnerů s materiálem a náčiním, kdy kontejner bude o rozměrech 1500x950x1700 mm. Jednotlivé kontejnery se plánují pořídit v rámci dovybavení vozidla.

Vozidlo je vybaveno technickými prostředky pro spojení s operačním střediskem a to radiostanicí THP 700 nejnovější verze, radiostanicí Mototrbo DM 4600 a SW s aplikací GINA.

Vůz vyrobila společnost THT Polička a město Chodov za něj zaplatilo 2,4 milionu korun s DPH. Karlovarský kraj (http://www.kr-karlovarsky.cz/, http://www.zivykraj.cz/) přispěl formou dotace na nákup částkou ve výši 450 tisíc korun.

Dnes, 5. listopadu, se několik členů chodovské jednotky hasičů a také velitel městské policie Chodov zúčastnilo v Karlových Varech odborné konference Integrovaného záchranného systému. VI. ročník konference se tentokrát odklonil od dosavadních „technických“ témat a zacílil do velmi citlivé a nepochybně také velice zajímavé oblasti „nehmotných“ stránek záchranářství a totiž do sféry etiky a psychologie.  Konkrétně na „Etiku rozhodování v záchranářství“.

Konference IZS, pořádaná Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje a Policií České republiky, je každoročně zaměřena nejen na spolupráci složek integrovaného záchranného systému a představení technologií a služeb, které jsou složky schopné poskytnout. Jde také o řadu zajímavých kazuistik a předávání cenných informací. Dále jsou představovány informační technologie a jejich vývoj, které slouží ke zrychlení práce v integrovaném záchranném systému, ale také mezi složkou IZS a zdravotnickým zařízením či veřejností. Konference s několikaletou tradicí je určena pro zaměstnance složek integrovaného záchranného systému, zdravotnické pracovníky, neziskové organizace i vysokoškolské studenty dotčených oborů.

V souvislosti s teplým počasí i změnami atmosférického tlaku je možné zaznamenání pachové stopy v obci Stará Chodovská případně v sousedním Chodově. Jejím zdrojem je postupující likvidace historických ekologických zátěží nad Starou Chodovskou, kde jsou z dob před rokem 1989 uloženy dehtové kaly. Ty stát začal likvidovat na jaře loňského roku a kvůli těžbě tak bylo nutné nádrže znovu otevřít. Zápach samotný je obtěžující, ale není zdravotně závadný. Už do konce září budou dehtové kaly kompletně odtěženy a dojde na likvidaci kontaminované zeminy. Tím se obec definitivně zbaví staré ekologické zátěže ve svém sousedství.

 

V rámci prezentace společnosti THT Polička jsme na Slovensku představili naše nejnovější zásahové vozidlo.

Ve dnech 2. až 4. května se v areálu Expo Center Trenčín uskutečnil 14. ročník mezinárodní výstavy hasičské, záchranářské a zabezpečovací techniky FirEco 2019.

V průběhu celého veletrhu, kde byla představována moderní i historická technika, připravili profesionální a dobrovolní hasiči pro návštěvníky několik ukázek. Předvedli hašení požáru v domácnostech, vyprošťování zraněných osob z vozidel, hašení automobilu, hašení z bambi vaku i záchranu osob v podvěsu pod vrtulníkem. K vidění byla činnost USAR týmu včetně záchranářských psů. Součástí bylo představení osobních ochranných prostředků hasičů a dalšího technického vybavení pro záchranou činnost. Největším lákadlem pro odborníky i laickou veřejnost byla přehlídka současné moderní hasičské techniky. Nechyběla ani vozidla od výrobců a nástavbářů z České republiky.

My jsme se zúčastnili s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v rámci výstavní expozice výrobce hasičské techniky THT. Naše cisterna, která byla na výstavní ploše ve společnosti prvního hasičského vozidla CAS 30 Tatra T815-7 se zadní řiditelnou nápravou, kterou v rámci expozice THT představili hasiči z HZS Plzeňského kraje stanice Plzeň-Střed a hasičského vozidla CZS 40 Titan, které ve stejné expozici THT, představili hasiči ze Záchranného útvaru HZS ČR z Hlučína, byla velkým tahákem. Tyto tři vozidla vystavovaná společností THT Slovensko nemohli stát nikde jinde, než hned vedle prezentace společnosti Tatra Trucks.

O naše nejnovější zásahové vozidlo byl velmi velký zájem všech návštěvníků, ale chodovskou cisternu si se zájmem prohlédla také ministryně vnitra Slovenské republiky Ing. Denisa Saková PhD., a prezident Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky gen. JUDr. Alexander Nejedlý.  Prezentace vozidla zaujala také slovenské novináře a televizní štáby.

Členové naší zásahové jednotky absolvují mnohá školení a kurzy k prohloubení znalostí. Pro potřeby zvyšujícího se počtu zásahů a také zvyšování náročnosti jsou někteří členové jednotky vysíláni do odborných kurzů. Jedním z těch odborných kurzů je i kurz velitelů. Ten poslední proběhl minulý týden na územním odboru Sokolov, kdy hasiči od pondělí do pátku vstřebávali všechny potřebné skutečnosti pro funkci velitele zásahu. Z chodovské jednotky byli vysláni dva zkušení hasiči, kteří v pátek úspěšně absolvovali závěrečné zkoušky. Samozřejmě všechny získané vědomosti mohli uplatnit hned následující dny. Jeden s velitelů vyjel hned v sobotu na technickou pomoc do ulice Revoluční a druhý v pondělí velel našemu družstvu při výjezdu na technickou pomoc do Karlových Varů.

Jako celonárodní symbolické uctění památky 13 horníků, kteří zahynuli ve čtvrtek 20. prosince 2018 při výbuchu v Dole ČSM na Karvinsku, se zítra, 22. prosince 2018 ve 12 hodin, rozezvučí více než 8 000 sirén v celé České republice. 

Sirény se rozezvučí signálem "Pieta". Bude se jednat o souvislý nepřerušovaný tón v délce 140 sekund. Zvuku nebude předcházet žádné upozornění či doprovodný text. Hasičský záchranný sbor ČR zabezpečí spuštění systému varování a vyrozumění. 

 

I v předvánočním čase stále probíhají pravidelné schůzky velitele jednotky společně s družstvem dorostu. Na těchto setkání probíhají již prvotní přípravy další fáze začleňovaní budoucích hasičů do náročné činnosti v zásahové jednotce. Velitel průběžně seznamuje dorostence se základními požadavky na znalosti a dovednosti hasiče, který pak samostatně plní úkoly po zařazení do zásahové jednotky. V neděli bylo na programu zpestření schůzek ve formě praktického výcviku zaměřeného na řešení dopravních nehod, ke kterým je naše jednotka předurčena. Naši dorostenci měli možnost si osobně vyzkoušet "rozstříhat" auto určené k likvidaci. Samozřejmostí byla předcházející pečlivá teoretická příprava na klubovně, kde byla proškolena základní taktika zásahu při DN a hlavně zaměření na bezpečnost práce a osobní ochranné prostředky.