Ve středu 22. září vyjíždí družstvo chodovských hasičů na pokyn KOPIS k otevření uzavřených prostor v Chodově, ulice Tyršova. Otevření bytu si vyžádala policie ČR. Na místo vyjíždí ve 20:42 hodin „technická 2“ CAS 20 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo zásahu je průzkumem zjištěno, že se nelze dostat do bytu pomocí technických prostředků z výbavy cisterny a proto velitel zásahu povolává prostřednictvím KOPIS na místo náš automobilový žebřík AZ 30 IFA. Po jeho příjezdu se hasiči dostávají do bytu, kde je nalezena osoba bez známek života. Místo je předáno policii ČR a jednotka se vrací na základnu.

Ve středu 8. září vyjela zásahová jednotka na pokyn krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na typ události „Odstranění překážek“ do ulice Vintířovská v Chodově. Na místo události vyjelo družstvo s CAS 20 T815 TERRNo1 krátce po čtvrt na jedenáct dopoledne. Za účasti několika velitelských kádrů, kteří se sešli na tomto výjezdu, byl nebezpečně nalomený strom zavěšený nad místní komunikací odstraněn motorovou pilou Husqvarna 372XP.

 

I letos má zásahová jednotka za sebou zásah s pořadovým číslem sto. K tomuto výjezdu, do ulice Bezručova v Chodově, povolalo Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje naší jednotku s vozidlem CAS 20 T815 TERRNo1 v sobotu 21. srpna v 19:00 hodin. Tento zásah nebyl složitý, ale přesto bylo potřeba provést důležitou práci. Po příjezdu na místo události, kde se již nacházela hlídka městské policie Chodov, je zjištěn únik oleje z dodávkového vozidla v množství šesti litrů. Jednotka provádí protipožární opatření, posyp uniknuté látky sorbentem Absodan a následný úklid použitého sorbentu. Po ukončení prací se jednotka vrací na základnu připravena k dalšímu zásahu.

Otevření bytu v Novém Sedle bylo příčinou vyhlášení poplachu chodovské zásahové jednotce v neděli 15. srpna v noční 22:28 hodině. Do ulice Příčná vyjíždí cisternová automobilová stříkačka CAS 20 T815 TERRNo1 a automobilový žebřík AZ 30 IFA. Po příjezdu na místo události, kde se již nachází hlídka policie ČR, jsou zjištěny informace od příbuzného uživatele bytu. Velitel zásahu nařizuje provést ustanovení výškové techniky k oknu a vniknutí do bytu. Uživatel je nalezen v bezvědomí a ve velmi vážném zdravotním stavu.

V pátek třináctého se uskutečnil ještě jeden výjezd k zásahu. Členové sloužícího družstva ukončili předešlý zásah příjezdem na základnu v 18.45 hodin a již v 19:11 vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach na otevření bytu a záchranu osoby uvíznuté na balkoně panelového domu v ulici U Koupaliště. Jednotka, která vyjela s CAS 20 T815 TERRNo1, po příjezdu na místo provádí průzkum a zjišťuje, že v bytě je osamoceno dvouleté dítě a dospělá osoba je uzavřena na balkoně. Velitel zásahu vydává pokyn ustanovit k budově nastavovací žebřík a zároveň provést otevření dveří do bytu. Otevření balkonových dveří se povedlo jako první a tím byla nebezpečná situace vyřešena. Jednotka se v tento pátek vrací s uspokojením dobře vykonané práce na základnu.

V pátek 13. srpna v 18:26 hodin vyjíždí jednotka Chodov s CAS 20 T815 TERRNo1 na pokyn KOPIS k záchraně osoby uvíznuté v nefunkčním výtahu do ulice Luční v Chodově. Na místě je zjištěno, že ve výtahu je starší osoba, která si potřebuje urychleně aplikovat léky. Jednotky provádí otevření kabiny pomocí speciálního klíče. Osoba je v pořádku zachráněna z výtahu. Na místě spolupracoval s hasiči i správce domu, který potvrdil, že nechá provést servis výtahu odbornou firmou.

Další výjezd k řešení záchranné operace, je proveden v úterý desátého srpnového dne v 14:15 hodin. K otevření bytu do ulice Tyršova, ve kterém hrozí, že vznikne požár, vyjíždí CAS 20 T815 TERRNo1 s družstvem ve standardním složení velitel, strojník - řidič a několik hasičů a také výšková technika AZ30 IFA. Po příjezdu na místo události, kde se již nacházela hlídka městské policie Chodov, velitel zásahu nařizuje provést průzkum v dýchací technice, jelikož na chodbě domu již byl cítit charakteristický zápach po spálenině.

V pondělních ranních hodinách 9. srpna je opět vyhlášen poplach pro chodovskou jednotku. V 4:38 hodin vyjíždí cisternová automobilová stříkačka CAS 20 T815 TERRNo1 k likvidaci úniku ropného produktu do Vintířova. Po příjezdu na místo události velitel zásahu zjišťuje, že došlo k úniku nafty z neznámého zdroje a rozsáhlejší skvrna vede směrem na Nové Sedlo. Namístě se nacházela hlídka policie ČR. Jednotka provádí průzkum a posléze likvidaci v nejhůře zasažených místech z Vintířova přes Nové Sedlo až po sjezd na silnici R6 u novosedelského hřbitova. Po celou dobu zásahu a na celé délce silnice, spolupracuje s jednotkou hasičů hlídka policie ČR, která zajišťuje bezpečnost na pozemní komunikaci při činnosti hasičské jednotky. Po provedení všech stanovených úkolů, se jednotka chodovských záchranářů vrací krátce před půl sedmou na domovskou základnu.

V neděli 8. srpna vyjelo zásahové družstvo v 8:11 hodin s CAS 20 T815 TERRNo1 na únik ropného produktu do ulice U Porcelánky. Po příjezdu na místo před obchodní dům je průzkumem zjištěno, že došlo k rozlití pravděpodobně syntetického lepidla. Jednotka provedla protipožární opatření připravením ručního hasicího přístroje a posyp uniknuté látky sorbentem. Velitel zásahu vydává pokyn k zabezpečení prostoru, vytýčení výstražnou páskou a přes KOPIS povolává na místo hlídku policie ČR. Po příjezdu policie a úklidu použitého sorbentu se jednotka vrací na základnu.

Silná vichřice, bouřka a přívalový déšť. To byla směsice živlů, které zasáhly náš kraj v sobotu brzy ráno. V našem hasebním obvodu nebyly následky tak znát jako jinde v Karlovarském kraji. Přesto je dopoledne 17. července v 9:55 hodin vyhlášen poplach pro chodovské hasiče na typ události technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Chodov, ulice Lesní, rozlomený strom v blízkosti elektrického vedení. Na místo vyjíždí jednotka s CAS 20 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo, kde již prostor zajistila hlídka městské policie Chodov, je průzkumem zjištěno, že rozlomená část stromu ještě drží asi v pěti metrové výšce a je opřena o elektrické vedení. Jelikož strom je na soukromém pozemku, nic jiného než elektrické vedení neohrožuje, velitel zásahu poučuje majitele pozemku o nevstupování do ohrožené oblasti, hlásí vše na KOPIS a žádá o předání řešení této události elektrikářské pohotovostní službě energetických závodů. Poté se jednotka vrací na svoji základnu.

V neděli 4. července v 1:23 hodin byl vyhlášen poplach naší jednotce na likvidaci úniku nebezpečné látky v podniku Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. ve zpracovatelské části na Vřesové. Na místo vyjíždí chodovské družstvo v počtu 1+3 s CAS 24 T815 TERRNo1. Po příjezdu do areálu podniku určeným vjezdem, je technika hasičů ustavena v bezpečné vzdálenosti. Je zjištěno, že dochází k úniku kapalného amoniaku (čpavek NH3) z železniční cisterny. Na místě události již zasahuje jednotka podnikových profesionálních hasičů a ve stejné době jako naše jednotka, se dostavuje k zásahu družstvo prvního výjezdu jednotky HZS Karlovarského kraje ze stanice Sokolov.