V úterý 4. října vyjíždí na pokyn Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje zásahová jednotka v 16:11 hodin na únik ropného produktu z osobního automobilu do ulice Vintířovská. K zásahu vyjíždí družstvo, sloužící ten den službu, určeným vozidlem, které používáme dle vybavení na technické zásahy. Po příjezdu na místo události je průzkumem potvrzena informace o úniku ropné látky z osobního vozidla. Místo zásahu zajišťuje hlídka městské policie a náš velitel vydává příkaz jednotce provést posyp úniku sorbentem Absodan Plus. Po sběru použitého sorbentu velitel zásahu nahlašuje na KOPIS ukončení činnosti a je také nahlášen odjezd na základnu.

V neděli 25. září dostává krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje informaci o úniku ropného produktu v ulici Husova na jednom z parkovišť blízko autobusové zastávky. KOPIS vyhlašuje poplach zásahové jednotce chodovských hasičů ve 23:30 hodin a určuje stanovenou techniku k zásahu. Jednotka vyjíždí za použití světelného výstražného zařízení s vozidlem CAS 20 a po velmi krátké jízdě je na místě události. Velitel zásahu získává prvotní informace od hlídky městské policie i hlídky policie ČR. Velitel nařizuje provést další průzkum rozsahu události.

V pondělí 12. září vyjíždí družstvo zásahové jednotky na pokyn Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ve 21:14 hodin na technickou pomoc, spolupráce se složkami IZS. K zásahu do ulice Nám. 9. května vyjíždíme s technikou, kterou určilo operační středisko. Po příjezdu na místo události, velitel zjišťuje informace od hlídky policie ČR. Jedná se o výpomoc pohřební službě se snesením velmi těžkého lidského kadáveru z bytu panelového domu. Tento zásah byl pro všechny zasahující velmi náročný. Nejenom, že lidský kadáver byl velmi těžký, ale byl i v pokročilém stádiu rozkladu. Celá jednotka musela použít dýchací přístroje a další vybavení ze zásahového vozu. Tento fyzicky náročný zásah trval skoro dvě hodiny.

V sobotu 10. září je v 11:12 hodin vyhlášen Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, které je zároveň operačním střediskem Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje, poplach pro výjezdové družstvo zásahové jednotky SDH Chodov. Opět jako několikrát v poslední době je to na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor s nebezpečím z prodlení. Ve stanoveném čase vyjíždí družstvo chodovských hasičů s cisternovou automobilovou stříkačkou k otevření bytu do ulice U Porcelánky. Po příjezdu na místo vystupují hasiči ze zásahového vozu a vybavují se potřebným materiálem k provedení zásahu otevření, kde hrozí možnost vzniku požáru. Prvotní informaci, kterou získává velitel zásahu je, že dveře jsou zabouchnuté a uvnitř je zapnutý plynový sporák s potravinami nad jedním z hořáků.

V pondělí 5. září je vyhlášen ve 21:33 hodin poplach zásahové jednotce na otevření uzavřených prostor v chodovské ulici Luční. Po signálu poplachu v pageru se všichni členové sloužícího družstva sbíhají na hasičské zbrojnici a oblékají se do zásahových oděvů. Nasedáme do určené cisternové automobilové stříkačky a se zapnutým výstražním zvukovým a světelným zařízením na vozidle, míříme na místo události. Krátce před námi projelo okolo zbrojnice vozidlo policie ČR se zapnutým „majákem“. Přijíždíme do určené ulice a hledáme číslo popisné. Nad některým vchodem číselné označení chybí, ale i tak nacházíme místo zásahu. Očekává nás jak oznamovatel, tak i hlídka policie.

Poslední srpnový den vyjíždí chodovská jednotka opět k technickému zásahu. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach pro výjezdové družstvo ve středu 31. srpna v 13:07 hodin. O pět minut později vyjíždí zásahové vozidlo plně obsazeno hasiči k otevření bytu, kde hrozí nebezpečí z prodlení. Jízda trvá jen velmi krátce, jelikož místo události je v ulici Poděbradova. Po příjezdu k výškovému domu se všichni vybavují potřebným materiálem k otevření bytu, kde hrozí vznik požáru. Po vystoupání po schodišti do 4. nadzemního podlaží jsou hasiči očekáváni majitelem bytu. Ten oznamuje veliteli zásahu, že došlo k zabouchnutí vstupních dveří a v bytě je zapnutý plynový sporák, na kterém se vaří potraviny.

Další poplach chodovské zásahové jednotce vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v pátek 26. srpna dopoledne. V čase 10:54 hodin vyjíždíme naší cisternovou automobilovou stříkačkou, k technickému zásahu do ulice Dukelských Hrdinů. Je potřeba otevřít uzavřený byt, kde hrozí nebezpečí z prodlení s nebezpečím vzniku požáru. Po příjezdu na místo jsme již očekáváni jak majitelem bytu, tak i hlídkou městské policie Chodov, tak i hlídkou policie ČR z chodovského oddělení.

Ve středu 24. srpna v noci se do našeho kraje dostala opět výrazná skupina bouřkové oblačnosti. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach také chodovské zásahové jednotce. V krátké chvíli je to výzva k výjezdu pro obě družstva. K první události vyjíždí ve 23:07 hodin hasičské vozidlo CAS 20 k záchraně zvířete v Chodově na Staroměstské ulici. Po příjezdu je zjištěno, že pes bojového plemene uvíznul pod mříží. Velitel zásahu vydává rozkaz k použití technických prostředků k odstranění bezpečnostní zábrany na mříži. Pes byl po vysvobození předán majiteli.

 

Ve středu 17. srpna vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach chodovské jednotce na únik ropného produktu v ulici Husova. K zásahu vyjíždíme s určeným vozidlem v čase 10:31 hodin a po krátké jízdě jsme na místě události. Průzkumem je zjištěn únik neznámého množství odpadního oleje v podzemních prostorách místní firmy. Velitel zásahu nařizuje upravení výstroje hasičů s použitím respirátorů a provedení posypu olejové skvrny o rozměru 10x10 metrů, určeným sorpčním materiálem. Po absorbování oleje, byl aplikovaný Absodan uložen do připravených nádob a pytlů a majitel provedl zajištění odvozu do skladu nebezpečného odpadu.

V neděli 14. srpna po devatenácté hodině se od západu začala nad naším krajem stahovat černomodrá mračna. Zvedl se vítr a v některých místech se určité druhy oblačnosti měli tendenci jevit jako základ tornáda. Během hodiny prolétla rychlá vichřice, doprovázená deštěm a v některých místech i kroupami, celým krajem. V souvislosti s touto smrští vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje první poplach pro chodovskou jednotku v čase 19:31 hodin. Vyjíždíme určeným zásahovým vozidlem na odstranění nebezpečného stavu do ulice Školní v Chodově.

A také ve středu 10. července vyjíždíme na pokyn Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na otevření uzavřených prostor kde hrozí nebezpečí z prodlení vzniku požáru. K otevření bytu vyjíždíme určeným zásahovým vozidlem v 15:50 hodin. Po příjezdu do ulice ČSA je proveden základní průzkum a je opět provedeno násilné otevření dveří pomocí základních pomůcek ze zásahové Tatry „dvojky“. Po vstupu do bytu za přítomnosti policie, je potvrzena informace o zapnutém plynovém sporáku. Jednotka předala byt uživateli a vrací se na základnu.