V úterý 7. července jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 16:57 hodin na požár travního porostu a nízkých stromků v ulici Poděbradova u cesty vedoucí k přírodnímu koupališti Bílá Voda.  

V pondělí 29. června jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 TERRNo1 v čase 15:40 hodin na požár nádoby na odpad do ulice Hlavní.

Ve čtvrtek 18. června jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 TERRNo1 v čase 15:25 hodin na požár výškové budovy v Oloví.

V úterý 16. června jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 TERRNo1 v čase 22:15 hodin na ohlášený požár do ulice Pod Železným dvorem. Překlasifikováno na planý poplach.

V pátek 12. června byl na tísňovou linku nahlášen požár bytu v ulici Budovatelů v Chodově. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach pro tři jednotky podle požárního poplachového plánu. K zásahu ohlášeného požáru v panelovém domě jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 TERRNo1 v čase 11:35 hodin. Po příjezdu na místo události je vidět kouř z ventilačního okna a byla cítit spálenina. Na místo se dostavil majitel bytu, který poskytl klíče od bytu. Také potvrdil veliteli zásahu, že ponechal na sporáku jídlo bez dozoru. To následně potvrdila i průzkumná skupina. Velitel zásahu informoval operační středisko. Byla provedena rychlá likvidace požáru a provedena nucená ventilace k odvodu kouře. Provádíme také další kontrolu bytu nad požárem. K žádným dalším škodám nedošlo. Na místě zasahuje také jednotka HZS Karlovarského kraje stanice Sokolov, hlídky městské policie a Policie ČR a také vyšetřovatel požárů HZS.

Družstvo chodovských hasičů po necelé hodině od návratu od předchozího zásahu požáru v Chodově, vyjíždí na příkaz Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje k zásahu opět. 12 minut po půlnoci, 12. června vyjíždí naše jednotka na požár popelnice ve Vintířově. Na místě hasíme požár několika plastových kontejnerů. Po zjištění dalších informací, spolupracujeme s Policií ČR a vyšetřovatelem požárů HZS.

Ve čtvrtek 11. června byl naplánován noční výcvik jednotky s novým automobilovým žebříkem. Na konci výcviku, při návratu na zbrojnici, je naší jednotce vyhlášen poplach na požár popelnice v ulici Husova nedaleko dislokace chodovské jednotky. Sloužící družstvo vyjíždí v čase 22:52 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 TERRNo1 k požáru do ulice Poděbradova u křižovatky ulic Poděbradova, Husova, Rooseveltova. Požár plastové popelnice je již ve 3. fázi rozvoje požáru. Provádíme rychlé uhašení pomocí vysokotlakého proudu. Na místě spolupracujeme s hlídkou Policie ČR a prověřujeme další možné poškození okolo stojících plastových kontejnerů na tříděný odpad.

V pondělí 1. června večer vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na požár lesního porostu v katastru obce Dolní Nivy. K zásahu jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 TERRNo v čase 20:39 hodin. Po příjezdu na místo zásahu je potvrzen požár hrabanky v lese. Požár byl pro hasičskou techniku v nedostupném terénu, ale malého rozsahu. Proto jsme na pokyn velitele zásahu provedli lokalizaci a likvidaci pomocí jednoduchých hasebních prostředků.

Během cesty zpět na základnu jednotka dojela ke dvěma nezávislým lehkým dopravním nehodám osobních vozidel se zvěří. Průzkumem nebylo zjištěno žádné zranění, bez úniku provozních náplní vozidla. Naše přítomnost nebyla dále nutná a na místě se nacházela Policie ČR. Velitel zásahu informoval Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a jednotka pokračovala dál v cestě zpět na základnu.

V neděli 31. května vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na požár budovy. K zásahu do Dalovic na Karlovarsku jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 TERRNo1 v čase 21:19 hodin. Při jízdě na místo zásahu se z operačního střediska dozvídáme, že požár je menšího rozsahu, než bylo nahlašováno na tísňovou linku a na místě již jsou první jednotky hasičů, které požár již lokalizovali. Naše jednotka je proto odeslána zpět na základnu.

Při jízdě zpět na základnu jsme odesláni k dalšímu požáru. Tentokrát to bylo k požáru osobního vozidla u novosedelského hřbitova směrem na Loket. Při našem příjezdu na místo, již začala požár likvidovat jednotka profesionálních hasičů ze Sokolova. Velitel zásahu nás ponechává na místě zásahu jako zálohu a po uhašení vozidla a nahlášení likvidace požáru na operační středisko jsme odesláni zpět na základnu.

V úterý 26. května večer vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku znovu. Tentokrát jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 TERRNo1 v čase 20:51 hodin k požáru stromu v ulici U Koupaliště. Po příjezdu na místo zásahu je potvrzen požár stromu, který byl zlikvidován pomocí vysokotlakého útočného proudu. Na místo se na žádost velitele zásahu dostavila pracovnice životního prostředí, kdy po zhodnocení stavu stromu bylo konstatováno, že došlo vlivem požáru k narušení pevnostní struktury a bude nutné z důvodu bezpečnosti osob, strom odstranit. Odstranění stromu bylo po dohodě s pracovnicí životního prostředí a starostou města ponecháno na další den, kdy byla vyžádána spolupráce odborné firmy, která strom odstranila. Do odstranění stromu bylo místo ohraničeno výstražnou páskou upozorňující na zákaz vstupu a místo bylo průběžně kontrolováno městskou policií.

 

Ve čtvrtek 21. května večer byl na tísňovou linku 112 ohlášen požár travního porostu v Chodově. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach pro dvě jednotky dle požárního poplachového plánu. K zásahu u rybníka Spěváček jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 20:12 hodin. K požáru vyjela také jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje z centrální stanice Sokolov cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815-7. Jednalo se o požár trávy o rozloze 100 m2.