V úterý 24. ledna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro dvě jednotky na ohlášený požár přístřešku bezdomovců v ulici Lesní. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 09:20 hodin. K zásahu vyjela také jednotka HZS Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania "Cobra". Průzkumem na místě je potvrzen požár odpadu, zbytků stanového přístřešku bezdomovců a izolace teplovodu. Nasazen je útočný proud C k zabránění šíření požáru a následnému hašení požáru. Na místo požáru je povolán vyšetřovatel požárů HZS. U události spolupracujeme s hlídkou Policie ČR a hlídkou Městské policie Chodov, zástupcem města a také zástupci provozovatele teplovodu, který byl požárem poškozen. 

V neděli 22. ledna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro tři jednotky hasičů na signalizaci EPS. K zásahu do ulice Komenského jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 02:48 hodin. Na místo zásahu vyjela také jednotka HZS Karlovarského kraje centrální stanice Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus a jednotka HZS Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania "Cobra". Na místě je prováděn průzkum, který ukázal, že se jedná o planý poplach.

V sobotu 21. ledna, po odjezdu z předešlého zásahu, pokračuje službu konající družstvo v kondiční jízdě s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA. Během jízdy, je Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v 16:25 hodin vyhlášen poplach naší jednotce na požár balíku slámy, na louce v ulici Husova. Na místě, za zahrádkami v ulici Husova je potvrzen požár jednoho balíku slámy. N místo se dostavuje také jednotka HZS Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary. Jelikož je terén podmáčený, techniky zůstává ve větší vzdálenosti a společně zřizujeme útočný vodní proud C. Za postupného rozebírání a hašení, je požár balíku slámy uhašen.

V pátek 20. ledna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro několik jednotek hasičů na ohlášený požár budovy bývalé porcelánky v karlovarské městské části Stará Role. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 15:34 hodin. Na místo se postupně dostavují povolané jednotky, kdy jako první jsou na místě dvě družstva profesionálních hasičů z centrální stanice Karlovy Vary. Průzkumem je zjištěno, že hoří uskladněný materiál v zadní části rozlehlé budovy. Po našem příjezdu jsme ponecháni v záloze a vzápětí odesláni zpět na základnu.

Cestou zpět na základnu jsme odesláni operačním střediskem na dopravní nehodu na dálnici D6 u Sokolova.

Ve čtvrtek 12. ledna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro šest jednotky hasičů určených požárním poplachovým plánem na ohlášený požár v lázeňské části Karlových Varů. Na tísňovou linku bylo ohlášeno, že hoří něco za jedním z hotelů. V této lokalitě lázeňského města je celá řada hotelů v řadách vedle sebe, na místo proto bylo vysláno pro jistotu ihned šest jednotek hasičů.  K zásahu do karlovarské ulice Stará Louka vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 16:26 hodin. První hasičské jednotky na místě zjistili, že místo požáru se nachází v pokoji ve vrchním patře v hotelu, který je aktuálně bez hostů. Požár se mimo pokoj nerozšířil, událost je bez zranění. Výše škody a příčina je v šetření. Naše jednotka je po dojezdu na místo zásahu odeslána zpět na základnu.

V úterý 10. ledna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro pět jednotek hasičů na ohlášený požár bytu v ulici Žižkova. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 07:55 hodin. K zásahu vyjela jednotka HZS Karlovarského kraje centrální stanice Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania, jednotka HZS Karlovarského kraje stanice CHZ Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Scania, jednotka HZS Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania "Cobra" a automobilovým žebříkem AZ 40 Iveco Magirus, jednotka SDH Vintířov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Scania. Na místě je zjištěn požár elektroinstalace v jednom z bytů.

V pátek 6. ledna dopoledne je na tísňovou linku ohlášen požár sklepních prostor v areálu bývalého dolu Stannum. Jelikož se v areálu nachází také ubytovna, vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach pro jednotky hasičů určené ve druhém stupni podle požárního poplachového plánu. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 11:06 hodin. K zásahu vyjela také jednotka HZS Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary, HZS Karlovarského kraje centrální stanice Sokolov, HZS Karlovarského kraje stanice CHZ Sokolov, místní jednotka SDH Horní Slavkov a jednotka SDH Loket. První jednotka hasičů na místě potvrdila, že se jedná o požár ve sklepním prostoru prázdné budovy s tím, že prostory ubytovny jsou ve vedlejším objektu. Po našem příjezdu na místo požáru, kde se již na místě nacházelo několik jednotek, jsme ponecháni v záloze. Následně se na pokyn velitele zásahu, kdy je provedena lokalizace požáru, vracíme zpět na základnu.

V neděli 1. ledna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje  poplach pro dvě jednotky na ohlášený požár odpadu v ulici U Koupaliště v Chodově. K zásahu vyjela naše jednotka s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 10:03 hodin. Společně s námi vyrazila k požáru také jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary s CAS  20 Scania "Cobra". Po příjezdu na místo je potvrzen požár odpadu materiálu po demolici, po listopadovém požáru marketu. Provádíme rozebírání hromady odpadu a průběžné hašení. Po příjezdu jednotky z Karlových Varů přebírá její velitele velení zásahu. Na místo je povolána speciální hasičská technika a to automobilový nosič kontejnerů Iveco se smykovým nakladačem Bobcat. Provádíme hašení materiálu z hromady, kterou Bobcat postupně rozebírá. Na základnu se vracíme po půl jedné odpolední.

V neděli 1. ledna roku 2023 uběhlo několik desítek minut nového roku a Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach naší jednotce na ohlášený požár trávy od zábavní pyrotechniky. K zásahu do ulice Jiráskova vyjíždí službu konající družstvo s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 00:24 hodin. Po příjezdu do uvedené ulice, za neustálého dunění a detonací zábavní pyrotechniky provádíme průzkum v okolí panelových domů. žádný požár trávy nebyl nalezen. Pravděpodobně se jednalo o samouhašení bez zjevných známek, které se v probíhající "válce světelných a hlukových efektů s kouřovou clonou" nedaly zjistit.

O dalších 20 minut, vyjíždíme na příkaz operačního střediska znovu. Se stejnou cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 vyjíždíme k požáru mezi panelovými domy ulic Náměstí 9. května a Jiráskova. Na místě je zjištěn požár zbytků obalů zábavní pyrotechniky. Za stále ještě probíhajících detonací provádíme uhašení a po kontrole termokamerou se vracíme krátce po jedné hodině v noci zpět na základnu.

V neděli 25. prosince vyjíždí dvě hasičské jednotky na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na základě informace z dohledového centra PCO Městské policie Chodov  o signalizaci možného požáru z EPS kostela Sv. Vavřince v Chodově. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 12:52 hodin. Na místě nás očekává hlídka Městské policie Chodov a místní farář. Provedli jsme průzkum celého objektu, kdy nebyly zjištěny žádné příznaky hoření ani zplodin hoření. Na místo byla povolán zástupce majitele k součinnosti s hasiči a opětovnému standardnímu nastavení OPPO. Na místo se mezitím dostavila jednotka hasičů HZS Karlovarského kraje. Událost byla překlasifikována na planý poplach.

V sobotu 24. prosince vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro sedm hasičských jednotek na ohlášený požár bytu v karlovarské ulici I.P. Pavlova. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 18:06 hodin. Operační středisko vyslalo k tomuto požáru jednotky hasičů z HZS Karlovarského kraje stanice Karlovy Vary, HZS Karlovarského kraje stanice Sokolov, SDH Chodov, SDH Tašovice, SDH Stará Role, SDH Hájek, SDH Ostrov. První jsou na místě samozřejmě profesionální hasiči z karlovarské stanice, kteří potvrzují požár bytu v domě. Je provedena rychlá likvidace požáru, který vznikl od vánočního stromku. Hasiči na místě předávají dvě zraněné osoby do péče zdravotnickým záchranářům ZZS Karlovarského kraje. Jelikož je požár rychle zlikvidován a situace je stabilizována, žádá velitel zásahu operační středisko o odvolání ostatních hasičských jednotek zpět na základny ještě před dojezdem na místo zásahu.