V sobotu 29. května vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro jednotky ve druhé stupni požárního poplachového plánu na požár ve vyšších patrech panelového domu ulice Školní. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 14:38 hodin. Ještě před příjezdem hasičů na místo, informuje operační středisko jeden z členů naší hasičské jednotky, který se v době volna nacházel v panelovém domě, o situaci na místě požáru. Operační středisko hasičů, na základě informací z místa požáru a na základě informací získaných z několika telefonátů na TCTV 112, směřuje speciální techniku k záchraně osoby uvíznuté na balkoně hořícího bytu. Současně je na místo vyžádána Policie ČR, Městská policie a Zdravotnická záchranná služba. Je informován starosta města, územní řídící důstojník hasičů.

V sobotu 22. května vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro jednotky hasičů ve druhém stupni poplachu na ohlášený požár bytu v Rotavě. K zásahu vyjíždí naše jednotka s automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 10:39 hodin. Jednotky, které se dostavili na místo jako první, zjistili kouř z oken a ze dveří. Poté, co se podařilo dostat do bytu, je průzkumem zjištěno, že došlo k požáru potravin, byt je zakouřen a v bytě se nalézá osoba. Ještě, než se dostali hasiči do bytu, povolalo operační středisko na místo Zdravotnickou záchrannou službu. Na základě informací od velitele zásahu, odvolává KOPIS jednotky hasičů jedoucí na místo požáru, zpět na základnu.

V pátek 14. května vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro několik hasičských jednotek dle požárního poplachového plánu na ohlášený požár v panelovém domě v karlovarské ulici Klínovecká. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 04:38 hodin. Na místě zásahu plníme příkazy velitele zásahu. Nad ránem došlo k rozsáhlému požáru bytu, kdy hasiči museli dvě osoby, které byly přímo ohrožené požárem, zachránit pomocí výškové techniky. Následně je hasiči předali Zdravotnické záchranné službě, která je převezla do nemocnice, stejně tak další osoba po nadýchání kouřem z bytu nad místem požáru. Vzhledem k silně zakouřenému domu velitel zásahu nařídil záchranu všech osob z ostatních bytů domu. Pro ty byl připraven hasičský evakuační autobus. Po uhašení plamenů byla provedena kontrola ostatních bytů v domě a postupně se jejich obyvatelé mohli vrátit zpět, nebylo potřeba zajistit pro nikoho náhradní ubytování. Příčina a výše škody, jsou předmětem vyšetřování.

V sobotu 8. května jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na požár odpadkového koše v ulici Staroměstská. K zásahu vyjíždíme v čase 18:22 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERNNo1. Na místě je zjištěno, že někdo požár uhasil před naším příjezdem. Po předání informací operačnímu středisku a provedení kontroly řádného uhašení, se vracíme zpět na základnu.

Ve čtvrtek 29. dubna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro několik hasičských jednotek na požár v panelovém domě. K zásahu do ulice Hlavní vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 12:47 hodin. Po příjezdu na místo události, kde se již nachází hlídka Městské policie Chodov a hlídka Policie ČR, zjišťujeme, že požár byl lokalizován strážníkem městské policie, který je také zároveň členem naší hasičské jednotky. Jednalo se o požár na balkoně bytu. Na místo se dostavují další povolané hasičské jednotky. Osobě ze zasaženého bytu, která je intoxikována kouřem a v šoku, je poskytnuta předlékařská první pomoc. Velitel zásahu na místo povolává Zdravotnickou záchrannou službu. Jednotky hasičů provádí odvětrávání prostor, průzkum bytu nad požárem. Po příjezdu ZZS na místo, je zraněná osoba předána do jejich péče a místo zásahu je následně předáno vyšetřovateli požárů HZS a Policii ČR.

V pátek 23. dubna krátce po půl šesté odpolední vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach pro několik hasičských jednotek na požár lesního porostu v prostoru lázeňských lesů u Karlových Varů. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERNNo1. Na místě zásahu, které se nacházelo ve strmém a špatně přístupném terénu v lokalitě pod Rusalčinou chatou, dostáváme úkoly od velitele zásahu. Provádíme dálkovou dopravu vody, vytváříme dopravní vedení na větší vzdálenost a provádíme hašení na určených místech. Na místě spolupracujeme jak s profesionálními, tak dobrovolnými hasiči, ale také s pracovníky lesní správy a Policií ČR. Na základnu se vracíme ve večerních hodinách.

V neděli 18. dubna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na požár popelnice. K zásahu do ulice Konečná vyjíždíme v čase 16:58 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERNNo1. Na místě provádíme rychlou lokalizaci a následnou likvidaci požáru komunálního odpadu v plastové popelnici. Tím, že požár byl včas zpozorován a došlo k rychlému uhašení, nedošlo k poškození plastové popelnice.

V pondělí 29. března vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na požár skládky v katastru Vintířova v lokalitě Vřesová. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 05:33 hodin. Po příjezdu na místo, kde již zasahuje jednotka Hasičského záchranného sboru podniku Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., dostáváme úkoly od velitele zásahu. Provádíme hašení na druhém útočném proudu. Po dojezdu dalších jednotek, jsou hasičská družstva přeskupena a naše jednotka je přiřazena pod velení velitele úseku č.1. Po celou dobu provádíme hašení v dýchacích přístrojích, kdy se navzájem jistíme při pohybu na nestabilním podloží skládky. Zároveň naše zásahová cisterna provádí průběžně kyvadlovou dopravu vody z čerpacího stanoviště, které bylo zřízeno v areálu podniku SUas. Během zásahu je k hašení nasazeno pěnidlo k lepším hasebním účinkům.

Ve čtvrtek 25. března vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na ohlášený požár trávy. K zásahu za ulicí U Koupaliště vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 17:34 hodin. Na místě, ve vzdálenosti více jak sto metrů od budov, je průzkumem zjištěno, že hoří tráva v malém rozsahu u nedohašeného a opuštěného ohniště. Likvidaci požáru provádíme pomocí ruční stříkačky a jednoduchých hasebních prostředků.

V pondělí 8. března vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro tři jednotky na ohlášený požár v areálu technických služeb v Nové Roli. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 17:49 hodin. K zásahu vyjela současně jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Karlovy Vary a místní jednotka Sboru dobrovolných hasičů Nová Role. Po příjezdu na místo jsme informováni velitelem zásahu o tom, že se jedná o planý poplach a můžeme se vrátit zpět na základnu.

V pátek 5. března vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na požár skládky na Vřesové. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 17:42 hodin. Na místě je potvrzen požár v západní části ve srázu skládky. Na místo se dostavují další tři povolané hasičské jednotky. Plníme pokyny velitele zásahu, kdy kromě hašení na určeném úseku, provádíme kontrolu dalších částí skládkového prostoru pomocí termokamery. Na základnu se vracíme okolo půl osmé večerní.