Dnes, 5. listopadu, se několik členů chodovské jednotky hasičů a také velitel městské policie Chodov zúčastnilo v Karlových Varech odborné konference Integrovaného záchranného systému. VI. ročník konference se tentokrát odklonil od dosavadních „technických“ témat a zacílil do velmi citlivé a nepochybně také velice zajímavé oblasti „nehmotných“ stránek záchranářství a totiž do sféry etiky a psychologie.  Konkrétně na „Etiku rozhodování v záchranářství“.

Konference IZS, pořádaná Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje a Policií České republiky, je každoročně zaměřena nejen na spolupráci složek integrovaného záchranného systému a představení technologií a služeb, které jsou složky schopné poskytnout. Jde také o řadu zajímavých kazuistik a předávání cenných informací. Dále jsou představovány informační technologie a jejich vývoj, které slouží ke zrychlení práce v integrovaném záchranném systému, ale také mezi složkou IZS a zdravotnickým zařízením či veřejností. Konference s několikaletou tradicí je určena pro zaměstnance složek integrovaného záchranného systému, zdravotnické pracovníky, neziskové organizace i vysokoškolské studenty dotčených oborů.