Ve čtvrtek 20. července krátce po půl osmé večerní je na tísňovou linku přijata informace o požáru v podzemních patrech hotelového komplexu Thermal v Karlových Varech. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje okamžitě na místo vysílá hasičské jednotky podle poplachového plánu. Naše jednotka na místo vyjíždí s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24. V hotelu Thermal došlo k požáru balneo provozu v druhém podzemním podlaží. Požár značně poškodil prostory i vybavení v baleno provozu, mimo tuto část se díky rychlému zpozorování a rychlému zásahu hasičů nerozšířil. Do ubytovací části hotelu, která je přímo nad místem požáru, pronikl kouř ze zplodin hoření, proto začala evakuace hotelových hostů ještě před příjezdem hasičů a hasiči pomáhali z evakuací a záchranou všech osob z hotelu. Hoteloví hosté se shromáždili na určeném evakuačním prostoru před hotelem, hasiči pak zkontrolovali všechna patra a všechny pokoje v celém hotelu.

Ve středu 21. prosince vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru karlovarského kraje poplach ve druhém stupni podle požárního poplachového plánu na požár strojírenského podniku v Nejdku. K zásahu vyjíždí naše jednotka v 11:42 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERNNo1 a velitelským automobilem VEA Škoda Yeti. Naše jednotka po příjezdu na místo dostává úkoly od velitele zásahu. Provádíme společně s dalšími jednotkami průzkum uvnitř hořící budovy i další části, která je silně zakouřená, hašení požáru ve sklepních i nadzemních částech budovy, vynášení materiálu, rozebírání konstrukcí a také dálkovou dopravu vody. Jeden ze členů jednotky prováděl fotografickou dokumentaci na pokyn velitele zásahu. Zásah bylo nutné vést v dýchací technice, velitel zásahu si tak na místo vyžádal protiplynový automobil z hasičské stanice CHZ Sokolov s dostatečnou zásobou dýchacích přístrojů.

Důležité!!! V současnosti se nelze dovolat na žádná národní tísňová čísla (150, 155, 158 i 112) z Telefoniky O2. Pokud budete nutně potřebovat pomoc, vyndejte SIM kartu a dovoláte se na 112, kde bude odbaven Váš tísňový hovor.

V současné době řeší základní složky IZS problém spojení na straně operátora O2 .

PROSÍME VŠECHNY, KTEŘÍ BUDOU POTŘEBOVAT VYUŽÍT TÍSŇOVOU LINKU, ABY VYNDALI SVOU SIM KARTU Z TELEFONU A PAK VYTOČILI ČÍSLO tísňové linky.

Ve čtvrtek 16. října krátce po půl desáté dopolední vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach chodovské jednotce na požár výškové budovy. Z výjezdového lístku a dalších několika druhů informačních technologií se dozvídáme, že je hlášen požár výškové budovy v ulici U Koupaliště. K zásahu jsou operačním střediskem vyslány 4 jednotky stanovené požárním poplachovým plánem. Na tísňovou linku hasičů volá stále více lidí. Naše jednotka vyjíždí s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 a automobilovým žebříkem AZ 30. Již při jízdě Husovou ulicí je vidět trochu kouře v této ulici. Po vyjetí z kruhové křižovatky u Penny, je už vidět na věžové domy v ulici U Koupaliště, kdy prostřední je zcela zahalen do černého kouře. Po příjezdu na místo jsou vidět plameny z balkonu ve třetím patře třinácti patrové výškové budovy.

V pátek 11. července se naplnily předpovědi meteorologů a před osmnáctou hodinou se městem prohnala bouře doprovázená silným větrem. Ten způsobil pád několika stromů, k jejichž odstranění jsme museli vyjíždět. Jednalo se o zásahy v ulicích Husova, Náměstí ČSM, Dukelských Hrdinů, Horní. V areálu BVC Chodov došlo k převrácení velkých stanů a namotání na plot, ty hrozily pádem na některého z návštěvníků nadcházejícího mistrovství juniorů v plážovém volejbale. Na pokyn velitele zásahu byla konstrukce stanů rozebrána.

V neděli 1. června odpoledne došlo v ulici Vintířovská k tragické dopravní nehodě osobního vozidla, které se po vyjetí mimo vozovku do příkopu, převrátilo na bok a narazilo do betonového sloupu elektrického vedení. Před naším příjezdem na místě začali příslušníci policie ČR a městské policie s oživovacími pokusy dvou osob. Obě osoby měly vážná zranění hlavy. Chodovská jednotka pokračuje v kardiopulmonální resuscitaci do předání posádkám záchranné služby. Všichni zasahující se museli v místě nehody pohybovat opatrně, jelikož v důsledku nehody došlo ke spadnutí drátů elektrického vedení.

Dnes dopoledne proběhlo prověřovací cvičení na Vřesové ve zvláštním stupni poplachu s nácvikem evakuace osob a zřízením evakuačních středisek. Další informace přineseme v následujícím článku.

Středa 29. ledna dopoledne a chodovská zásahová jednotka hasičů je povolána do ulice Nám. 9. května v Chodově. K zásahu určuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje naši „technickou“ CAS 20. Je hlášena potřeba nouzového otevření bytu v uvedené ulici. Po příjezdu na místo průzkumem zjišťujeme, že dochází k úniku plynu, protože byl cítit již před vchodem do domu. K zásahu je také vyslána jednotka profesionálních hasičů ze sokolovské centrální stanice s vozidlem CAS 24. Koncentrace plynu je zjištěna pracovníkem plynárenské služby i na odvětrané společné chodbě. Tato naměřená koncentrace na chodbě nevylučovala výbušnou koncentraci v bytě. Na místě byl pracovník zámečnické firmy, kterému se jen částečně podařilo vzhledem k bezpečnostním prvkům na vchodových dveřích, byt otevřít. Na pokyn velitele zásahu byl uzavřen hlavní přívod plynu do budovy a zvažovala se evakuace osob.

V souvislosti se zápachem alifatických a aromatických uhlovodíků minulý týden, zasahovala naše zásahová jednotka dvakrát na pokyn krajského operačního střediska HZS Karlovarského kraje. Ve dnech 22. a 23. července včetně nočních hodin zasahovali chodovští hasiči ve spolupráci s profesionálními i dobrovolnými jednotkami Karlovarského kraje a profesionálními jednotkami Plzeňského kraje na řešení úniku látek do ovzduší. Naše jednotka plnila úkoly stanovené velitelem zásahu. Vybrané jednotky HZS Karlovarského kraje na místě zasahovaly po celý minulý týden.

Vážení spoluobčané,

rád bych Vás informoval o posledních výstupech z jednání, která intenzivně probíhají v posledních dnech a která mají zamezit zápachu v našem městě.

Dnes (26. července) v 8:30 hod.  jsme měli schůzku u úložiště dehtových kalů za účasti pana plk. Ing. Mazurkoviče, náměstka ředitele Hasičského záchranného sboru (HZS) Karlovarského kraje pro krizové situace a pracovníků SU, a.s. vedené Ing. Homolou, ředitelem divize Energetika.

Následně v 9 hodin proběhla schůzka s ředitelem SU, a.s. Ing. Pöpperlem s těmito výstupy:

Dnes od cca 12 hodin se začne celý bazén s dehtovými kaly skrápět vodní mlhou - zajišťují hasiči SU,  a.s. a HZS Karlovarského kraje. To bude probíhat nepřetržitě po celých 24 hodin do zítřejšího poledne, kdy bude účinnost vyhodnocena opět na místě.

Únik látek do ovzduší, lokalita Vřesová, Chodov, Stará Chodovská

Strukturovaná zpráva pro veřejnost o situaci ve Vřesové na Sokolovsku. Pro aktuální informace o situace je zřízená pro veřejnost telefonní linka 950 370 112, na kterou se mohou obrátit se svými dotazy. 

Výchozí situace:   

 • vlivem enormně teplého počasí dochází od pondělí 22. července k uvolňování par z odkaliště hnědouhelných dehtů ve Vřesové
 • páry se v závislosti na síle a směru větru a teplotě ovzduší šíří i na obydlené části Vřesové, Chodova a Staré Chodovské
 • páry se projevují pronikavým zápachem

  Látky unikající do ovzduší:   Laboratorním rozborem bylo zjištěno, že se jedná o alifatické a aromatické uhlovodíky (fenoly, bifenyly, naftaleny a další). Měřením na území dotčených měst a obcí jsou zjištěny pouze velmi nízké koncentrace. U vnímavějších osob může dojít k nevolnostem, bolení hlavy či zažívacím potížím (v těchto případech by měly neodkladně vyhledat lékařskou péči)  

Přijatá opatření:  

 • na místě úniku par došlo k neprodyšnému zakrytí hnědouhelného dehtového materiálu použitím geo-textilie a vrstvy jílové zeminy
 • místa výparu par se zakryla pěnou
 • celé odkaliště se doplnilo navezenou vodou tak, aby:
  • došlo k naředění dehtové vody v odkališti
  • došlo k ochlazení vodní plochy a tím k menšímu odparu plynů
 • na místo byla povolána výjezdová skupina chemické laboratoře, která prováděla stálá měření koncentrace unikajících par: