Středa 29. ledna dopoledne a chodovská zásahová jednotka hasičů je povolána do ulice Nám. 9. května v Chodově. K zásahu určuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje naši „technickou“ CAS 20. Je hlášena potřeba nouzového otevření bytu v uvedené ulici. Po příjezdu na místo průzkumem zjišťujeme, že dochází k úniku plynu, protože byl cítit již před vchodem do domu. K zásahu je také vyslána jednotka profesionálních hasičů ze sokolovské centrální stanice s vozidlem CAS 24. Koncentrace plynu je zjištěna pracovníkem plynárenské služby i na odvětrané společné chodbě. Tato naměřená koncentrace na chodbě nevylučovala výbušnou koncentraci v bytě. Na místě byl pracovník zámečnické firmy, kterému se jen částečně podařilo vzhledem k bezpečnostním prvkům na vchodových dveřích, byt otevřít. Na pokyn velitele zásahu byl uzavřen hlavní přívod plynu do budovy a zvažovala se evakuace osob.

V souvislosti se zápachem alifatických a aromatických uhlovodíků minulý týden, zasahovala naše zásahová jednotka dvakrát na pokyn krajského operačního střediska HZS Karlovarského kraje. Ve dnech 22. a 23. července včetně nočních hodin zasahovali chodovští hasiči ve spolupráci s profesionálními i dobrovolnými jednotkami Karlovarského kraje a profesionálními jednotkami Plzeňského kraje na řešení úniku látek do ovzduší. Naše jednotka plnila úkoly stanovené velitelem zásahu. Vybrané jednotky HZS Karlovarského kraje na místě zasahovaly po celý minulý týden.

Vážení spoluobčané,

rád bych Vás informoval o posledních výstupech z jednání, která intenzivně probíhají v posledních dnech a která mají zamezit zápachu v našem městě.

Dnes (26. července) v 8:30 hod.  jsme měli schůzku u úložiště dehtových kalů za účasti pana plk. Ing. Mazurkoviče, náměstka ředitele Hasičského záchranného sboru (HZS) Karlovarského kraje pro krizové situace a pracovníků SU, a.s. vedené Ing. Homolou, ředitelem divize Energetika.

Následně v 9 hodin proběhla schůzka s ředitelem SU, a.s. Ing. Pöpperlem s těmito výstupy:

Dnes od cca 12 hodin se začne celý bazén s dehtovými kaly skrápět vodní mlhou - zajišťují hasiči SU,  a.s. a HZS Karlovarského kraje. To bude probíhat nepřetržitě po celých 24 hodin do zítřejšího poledne, kdy bude účinnost vyhodnocena opět na místě.

Únik látek do ovzduší, lokalita Vřesová, Chodov, Stará Chodovská

Strukturovaná zpráva pro veřejnost o situaci ve Vřesové na Sokolovsku. Pro aktuální informace o situace je zřízená pro veřejnost telefonní linka 950 370 112, na kterou se mohou obrátit se svými dotazy. 

Výchozí situace:   

 • vlivem enormně teplého počasí dochází od pondělí 22. července k uvolňování par z odkaliště hnědouhelných dehtů ve Vřesové
 • páry se v závislosti na síle a směru větru a teplotě ovzduší šíří i na obydlené části Vřesové, Chodova a Staré Chodovské
 • páry se projevují pronikavým zápachem

  Látky unikající do ovzduší:   Laboratorním rozborem bylo zjištěno, že se jedná o alifatické a aromatické uhlovodíky (fenoly, bifenyly, naftaleny a další). Měřením na území dotčených měst a obcí jsou zjištěny pouze velmi nízké koncentrace. U vnímavějších osob může dojít k nevolnostem, bolení hlavy či zažívacím potížím (v těchto případech by měly neodkladně vyhledat lékařskou péči)  

Přijatá opatření:  

 • na místě úniku par došlo k neprodyšnému zakrytí hnědouhelného dehtového materiálu použitím geo-textilie a vrstvy jílové zeminy
 • místa výparu par se zakryla pěnou
 • celé odkaliště se doplnilo navezenou vodou tak, aby:
  • došlo k naředění dehtové vody v odkališti
  • došlo k ochlazení vodní plochy a tím k menšímu odparu plynů
 • na místo byla povolána výjezdová skupina chemické laboratoře, která prováděla stálá měření koncentrace unikajících par:

Naše jednotka zasahovala v pondělí a v úterý při oznámení úniku neznámé látky do ovzduší (nejen tento zásah, ale zasahovali jsme i u souběžných událostí požáry trávy a únik ropných produktů), jehož zápach oznámili obyvatelé města Chodova na tísňovou linku. Informace, které máme k dispozici, jsou takové, že po měření speciální jednotkou HZS Plzeňského kraje z Třemošné, nebyly zaznamenány životu a zdraví nebezpečné koncentrace fenolových zbytků, které se uvolnily v tomto suchém počasí při odpařování ekologické zátěže v místech odkaliště pod Vřesovou. Zápach je nepříjemný, nicméně dle vyjádření odborníků v této koncentraci a podobě nezávadný. Na webových stránkách města Chodova www.mestochodov.cz a na úřední desce jsou uváděny průběžné informace pro obyvatele, které máme k dispozici (tisková zpráva města a vyjádření Sokolovské uhelné). Ubezpečujeme, že chodovští hasiči, městský úřad a vedení města Chodova intenzivně řeší vzniklou situaci ve spolupráci s HZS Karlovarského kraje, tak aby obyvatelé nebyli ohroženi a pokud by k nějakému ohrožení došlo, tak naším prvotním úkolem bude varování a případné represivní kroky při skutečném a ověřeném nebezpečí. K tomuto razantnímu kroku krizový štáb města nepřikročil, protože k němu není opodstatněný důvod. Vedení města Chodova rázně iniciuje kroky ve spolupráci s Karlovarským krajem, odborem životního prostředí, Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje, Českou inspekcí životního prostředí, vedením Sokolovské uhelné, ORP Sokolov a dalšími dotčenými orgány, aby informace byly obyvatelům o průběhu šetření sdělovány zákonným způsobem.


Ve spolupráci s odborníky jsme pomohli provést opatření ve formě zředění a utěsnění ekologické zátěže, aby kvalita života ve městě byla co nejméně ovlivněna nepříjemným zápachem. Nicméně je třeba ekologickou zátěž úplně odstranit, což je priorita všech dotčených orgánů. Jiné relevantní informace v tuto chvíli nemáme k dispozici.

K řešení mimořádné události zápachu, který především večer a v noci obtěžuje život ve městě, vyjížděli jednotky hasičů nejen z karlovarského, ale i plzeňského kraje. K zásahu do našeho města vyjela speciální jednotka HZS Plzeňského kraje z chemické laboratoře Třemošná, ale i jednotka hasičů ze stanice Plzeň. Naše jednotka plnila úkoly stanovené velitelem zásahu a o této činnosti přineseme informace v dalších článcích na našem webu. Tuto mimořádnou událost řeší vedení města ve spolupráci s hasiči a dalšími orgány jako například Českou inspekcí životního prostředí. O další činnosti hasičů a způsobech řešení Vás budeme informovat.

Tisková zpráva MěÚ Chodov:

Během posledních dvou nocí, obtěžoval obyvatele Chodova výrazný zápach, na který si oprávněně stěžují. Městský úřad vznesl dotaz na Sokolovskou uhelnou, a. s. a Lias Vintířov k. s., aby bylo zjištěno, co tento stav způsobilo.

Dle stanoviska Liasu Vintířov k. s. byla na základě stížnosti Městské policie Chodov v pondělí 22. 7. ve 3 hodiny ráno, prověřena tato situace, a jako opatření k odstranění zápachu použili jinou vstupní surovinu. Následně ověřili, že došlo k odstranění zápachu.

Dle stanoviska Sokolovské uhelné, a.s. byla zjištěna v jejich provozu závada na potrubí mezi plynojemem a dmychadly, což bylo pachově postižitelné po 5.00 hodině ranní.

Protože se situace dnes v noci opakovala, byl informován o tomto problému Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí, se sídlem v Karlových Varech. Česká inspekce životního prostředí právě provádí kontrolu plnění podmínek integrovaného povolení, které bylo provozovatelům těchto provozů uděleno.

 

Ilona Nehybová

Odbor rozvoje města

MěÚ Chodov

Materiální sbírka pro oblasti postižené povodní

Město Chodov ve spolupráci s Českým červeným křížem (ČČK) pořádá materiální sbírku pro pomoc oblastem postiženým povodní.


ČČK potřebuje:

Pracovní náčiní: lopaty, krumpáče, košťata

Ochranné pracovní pomůcky: gumové rukavice, pracovní rukavice, holínky, montérky apod.

Mycí, čistící a desinfekční prostředky: mýdla, Savo, saponáty apod.

Pro děti: pastelky, omalovánky, bloky, papíry

 


Dary lze odevzdávat v areálu Chotes – technické služby, ul. U Porcelánky:

středa 5. 6. 2013       do 19:00 hod.

čtvrtek 6. 6. 2013      07:00-19:00 hod.

pátek 7. 6. 2013        07:00-13:00 hod.

Čtvrtek 4. října dopoledne byl nahlášen únik plynu v blízkosti základní školy v karlovarské části Drahovice. Na pracovišti Telefonního centra tísňového volání 112 jsou zjišťovány všechny důležité informace od ředitelky školy a je doporučeno zahájit preventivně okamžitou evakuaci všech osob z budovy školy. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach všem jednotkám určeným v druhém stupni poplachového plánu. Okolo desáté hodiny vyjíždí k zásahu jednotka HZS stanice Karlovy Vary s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Scania, CAS 20 Mercedes Benz Atego, technickým automobilem TA-L1CH Iveco Daily, jednotka HZS stanice Sokolov s CAS 24 Scania, jednotka SDH Ostrov s CAS 20 MAN, jednotka Tašovice s CAS 15 Renault Midlum, jednotka Stará Role s CAS 24 L101 a také naše zásahová jednotka s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815.

Je ráno poslední pracovní den 47. týdne roku. Krátce po čtvrt na osm v pátek 26.listopadu 2010, vyhlašuje Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje na základě přijatých informací, poplach jednotkám ve druhém stupni požárního poplachového plánu na požár výškové budovy v Karlových Varech část Drahovice. Naše družstvo vyjíždí s CAS 24 T815 TERRNo1 do dvou minut od vyhlášení poplachu, jelikož krátce před tím začal na zbrojnici listopadový školící den celé chodovské jednotky. Všichni ve vozidle poznali, podle hlášení v radiostanici, že to nebude obyčejný požár. Operační důstojník KOPIS určuje trasu pro nejrychlejší příjezd na místo události a hasiči ve vozidle se vybavují vším potřebným vybavením pro nejsložitější variantu požáru. K místu požáru najíždíme ve stejné chvíli jako dobrovolníci z Ostrova přes Pražský most, ulici Mattoniho nábřeží, ulici Prašnou do ulice Vítězná. Na místě je již vidět střecha budovy zahalená do černošedého kouře a několik hasičských vozidel karlovarských profesionálů.

Členové Sboru dobrovolných hasičů Chodov se v průběhu srpna osobně podíleli na pomoci v oblastech postižených bleskovými povodněmi. Byla zorganizována výprava ve spolupráci s dobrovolnými hasiči z Lokte a Horního Slavkova. Celkem dvě družstva členů chodovských hasičů vypomáhala na Chrastavsku v obcích Nová Ves a Bílý Kostel po dobu dvou víkendů. Jejich hlavní činností z důvodu předpovědí nepříznivého počasí bylo ve spolupráci s armádou a potápěči čištění koryt vodních toků od polomů. Touto cestou je třeba poděkovat vedení města Chodova za zajištění potřebného technického i logistického zázemí, členům chodovské jednotky za osobní obětavost a velmi náročné pracovní nasazení a samozřejmě i místním lidem, kteří v nelehké situaci zajistili týlové zabezpečení pro naše hasiče.