Ve čtvrtek 29. září v 07:37 hodin vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach jednotkám v prvním stupni podle požárního poplachového plánu na obec Božičany. Je hlášen kouř v prvním patře obytné budovy. K zásahu je vyslána naše jednotka s CAS 24/3200/400-S2R, jednotka HZS stanice Karlovy Vary s CAS 24/3400/210-S2T  Scania, VEA-L2 Toyota Hilux a CAS 30/9000/540-S3VH  T815-7, jednotka SDH Nová Role s CAS 15/2500/250-M2R  Renault Midlum a jednotka SDH Nejdek CAS 15/3000/300-M2T Man.

Chodovská jednotka je na místě zásahu jako první a potvrzuje kouř vycházející z okna.

Ve středu 31. srpna vyjíždíme na příkaz krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje opět na lesní požár do prostoru katastru Rájce do stejné lokality jako předešlý týden. K požáru lesní hrabanky ve špatně přístupném terénu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1 v čase 08:49 hodin. Po příjezdu na místo, kde již zasahuje jednotka podnikových hasičů Sokolovské uhelné, dostáváme příkaz od velitele zásahu zřídit druhý útočný proud od rozdělovače do pravé strany místa požáru. Všichni z naší jednotky si potřebný počet hadic typu C a od rozdělovače vytváří útočné vedení do strmého kopce s převýšením 55 metrů na vzdálenost přibližně 60 metrů. Místo požáru je ve stejné lokalitě jako jsme zasahovali v pátek minulý týden, jen na jiném místě. Už jsme to tam dobře znali. Provádíme postupné hašení zasaženého místa, které je kontrolováno termokamerou. Z místa zásahu odjíždíme několik minut před jedenáctou hodinou.

V úterý 30. srpna vyjíždíme na příkaz krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na lesní požár do ulice Lesní. K požáru lesní hrabanky vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1 v 18:04 hodin. Po příjezdu na místo je prováděn průzkum a je zjištěno, že hoří na ploše přibližně 3x3 metry. Velitel nařizuje provést lokalizaci a likvidaci požáru pomocí jednoho útočného proudu C. Požářiště je kontrolováno termokamerou a velitel zásahu informuje vyšetřovatele požárů (VP).

V pátek 26. srpna vyhlásilo krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na požár lesa v katastru obce Božičany. K požáru jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1 v 10:58 hodin. K zásahu jsou také vyslána jednotka HZS z centrální stanice Karlovy Vary s CAS 30 T815-7 a následně také jednotka HZSp Sokolovská uhelná s CAS 32 T815 PR2. Oznamovatel přesně nespecifikoval místo požáru ve špatně přístupném terénu, ale uvedl místo, kde mají hasičské jednotky počkat. Najíždíme od chodovské části Nové Chalupy a čekáme na příjezd pracovníka správy lesů.Za námi dojíždí jednotka SUAS a po příjezdu pracovníka lesní správy odjíždějí velitelé jednotek v lesnickém vozidle na průzkum dostupnosti hasičskou technikou a upřesnění místa a rozsahu požáru.

V pondělí 22. srpna jsme vysláni operačním střediskem k zásahu ještě jednou. Poplach je nám vyhlášen ve 20:31 hodin a k ohlášenému požáru vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24. K zásahu je také vyslána jednotka HZS ze stanice Sokolov. Po příjezdu do ulice Železný Dvůr, je potvrzena informace, že požár je z důvodu vypalování kabelů. Provedeme hasební zásah a věc dále řeší Policie ČR ke zjištění, zda věc nepochází z trestné činnosti.

Tento zásah se zkomplikovat cestou zpět na základnu. Naše hasičská zbrojnice prochází v těchto dnech stavební úpravou, při které musíme vyjíždět k zásahům z nouzového stanoviště a to cestou přes ulici Palackého. V tomto případě se nešlo dostat zpět na naše místo stání, protože v uvedené ulici stála špatně a zaparkována osobní vozidla.

V neděli 21. Srpna byl v 19:31 hodin nahlášen kouř na chodbě panelového výškového domu v ulici Smetanova. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vysílá na místo naši jednotku o síle dvou družstev s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Tatra a cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra, jednotku HZS stanice Karlovy Vary s CAS 24 Scania, jednotku HZS stanice Sokolov s CAS 24 Scania a AZ 37 Iveco a také jednotku SDH Vintířov s CAS 16 Daewoo. Po našem příjezdu vysílá velitel zásahu do budovy průzkumnou skupinu a další členové jednotky připravují další hadicové vedení před budovou. Průzkumná skupina zjistila, že došlo k požáru potravin, který vznik nedbalostí uživatele jednoho z bytů. Vzhledem k včasnému zpozorování a zásahu občanů i hasičů nedošlo k žádnému zranění a ani k žádným škodám.

V neděli 14. srpna jsme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 vyjeli v 15:01 hodin na příkaz krajského operačního a informačního střediska na požár travního prostu v katastru Chodova. Po příjezdu do lokality Bílá voda nás již očekává oznamovatel a hlídka městské policie. Menší požár, který se již nerozšiřoval, nařídil velitel zásahu zlikvidovat jedním útočným proudem „C“. Rychlým zpozorováním a ohlášením na tísňovou linku, nedošlo k většímu rozšíření požáru a tím i k žádným škodám.

O den později naše jednotka spolupracovala s policií a městskou policií při technické pomoci v chodovské části Stará Chodovská.

Od soboty 16. července do soboty 23. července vyjela naše zásahová jednotka na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ke třem událostem. V sobotu 16. Července jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 na odstranění nebezpečně nakloněného a částečně spadlého stromu na takzvané Kostelní stezce, to je cesta vedoucí od ulice U Koupaliště do Staré Chodovské.

Ve středu 20. Července jsme vyjeli s CAS 24 na požár balíku slámy a přilehlého strniště do katastru obce Nová Role, části obce Jimlíkov. Společně s námi vyslalo operační středisko na místo požáru jednotku HZS stanice Karlovy Vary s CAS 30 T815-7 a místní jednotku hasičů Nová Role s CAS 15 Renault Midlum.

V sobotu 23. Července vyhlásilo operační středisko poplach ve 22:20 hodin pro jednotku Chodov s CAS 24, jednotku HZS Karlovy Vary s CAS 24 a AZ 37, jednotku Tašovice s CAS 15 a jednotku Stará Role na ohlášený požár v panelovém domě v karlovarské městské části Rybáře v ulici Konečná.

V pondělí 11. července jsme byli vysláni krajským operačním a informačním střediskem HZS Karlovarského kraje na dopravní nehodu s vyproštěním osob na dálnici D6 na úrovni Jenišova u Karlových Varů. K zásahu jsme vyjeli s CAS 20 společně s jednotkou HZS z centrální hasičské stanice Karlovy Vary, která vyjela s CAS 20 a VEA. Při nehodě na 131 kilometru ve směru na Sokolov došlo ke střetu osobního a dodávkového vozidla. Následně došlo k požáru osobního automobilu poté, co se čelně srazilo s dodávkou. Obě vozidla přitom byla v jednom jízdním směru z Karlových Varů na Sokolov. Podle police se osobní auto při jízdě na D6 otočilo a jelo v protisměru. Po čelním střetu začalo osobní auto ihned hořet, v době příjezdu první jednotky hasičů na místo bylo již auto celé v plamenech. Ve vozidle zůstal po srážce zaklíněný řidič, který zemřel. Hasičské jednotky provedli uhašení požáru, zabezpečení místa nehody, úklid uniklých provozních náplní z havarovaných vozidel. Po vyšetření nehody ze strany policie provedli hasiči vyproštění těla mrtvého muže ze zdemolovaného a shořelého osobního auta.

V neděli 10. července vyhlásilo operační a informační středisko Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje poplach hasičským jednotkám na požár výškové budovy v Lokti. K ohlášenému kouři v technologické části procházející sedmipatrovým panelovým domem v ulici Sportovní vyjela krátce před šestou hodinou odpolední naše jednotka s CAS 24, jednotka HZS ze stanice Sokolov s CAS 24 a AZ 37, jednotka HZS ze stanice CHZ s CAS 24, místní jednotka Loket s CAS 20 a jednotka Horní Slavkov s CAS 20. Po našem příjezdu na místo události, kde již zasahovali hasiči prvních jednotek, je prováděn průzkum. Chodovská jednotka je ponechána v záloze a jako jištění. Průzkum ukázal, že se nejednalo o požár, ale o kouř po činnosti deratizační firmy, který se šířil v technologické části domu.

V úterý 5. července jsme byli vysláni krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na požár hotelu do obce Abertamy. K požáru, kde již od nočních hodin zasahovalo několik hasičských jednotek, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 v čase 04:24 hodin. Po příjezdu na místo požáru se hlásíme veliteli zásahu a dostáváme konkrétní úkoly. Provádíme průzkum a následné dohašování skrytých ohnisek se specifickým rozebíráním stavebních konstrukcí. Z místa zásahu odjíždíme krátce po osmé hodině ranní.