V úterý 3. července vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na ohlášený požár stromu u zahradní chaty v karlovarské místní části Dvory. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Tatra 815 TERRNo1 v čase 12:43 hodin. Při jízdě na místo události je vidět již z dálky černý sloup dýmu. Je zjevné, že nepůjde jen o požár stromu. Po příjezdu na místo, kde již zasahovala jednotka profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje a Policie ČR, je vidět že došlo k požáru zahradní chaty a okolí. Při požáru došlo ke zranění jedné osoby, která byla uvnitř chaty. Dostáváme úkoly od velitele zásahu a to především ustanovení zásahové techniky k zabezpečení místa zásahu při pohybu na pozemní komunikaci, která je součástí rychlostní silnice a průtahu městem.

V pondělí 2. července byla jednotka vyslána Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru karlovarského kraje k požáru travního porostu, který se rozšířil od táboráku v katastru Nové Role. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Tatra 815 TERRNo1 v čase 12:42 hodin.  Po příjezdu je proveden průzkum a velitel zásahu nahlašuje na operační středisko, že se jedná o požár hrabanky přibližně 20x10 metrů. Požár se zatím dál nešíří a daří se ho lokalizovat, po dojezdu dalších jednotek budou síly a prostředky zatím dostatečné. Požár byl za pomoci rozvinutí dopravní vedení C a dvou útočných proudů C lokalizován. Na místo se dostavila jednotka Hasičského záchranného sboru centrální stanice Karlovy Vary, po předání informací a společném průzkumu si velení u zásahu přebírá velitel profesionální jednotky. Po provedení likvidace požáru byla naše jednotka velitelem zásahu odeslána zpět na základnu.

V úterý 26. června vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na požár travního porostu v Královském Poříčí. K zásahu vyjíždí také jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815-7 a jednotka SDH Březová s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1. Místní jednotka nemohla v té době vyjet. Chodovská jednotka k zásahu vyjíždí s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Tatra 815 TERRNo1 v čase 12:38 hodin. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu, kde již zasahovali jednotky ze Sokolova a Březové, jsme ponecháni v záloze a následně odesláni velitelem zásahu zpět na základnu.

V sobotu 16. června je na tísňovou linku nahlášen požár nákladního vozidla. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach pro hasičské jednotky v prvním a částečně i druhém stupni poplachu. Naší jednotce je poplach vyhlášen v čase 20:44 hodin a k výjezdu určena technika cisternová automobilová stříkačka CAS 20 Tatra 815 TERRNo1. Na místo zásahu v karlovarské části Doubí směrem k přehradě jsou vyslány dvě družstva hasičů Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje z centrální stanice Karlovy Vary, družstvo profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje z centrální stanice Sokolov, družstvo JSDH Tašovice, družstvo JSDH Stará Role a naše jednotka.

V sobotu 9. června vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na požár signalizovaný pomocí elektrické požární signalizace přes pult centralizované ochrany v objektu multifunkční haly KV Arena v Karlových Varech. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Tatra 815 TERRNo1 v čase 22:50 hodin. Na místo je operačním střediskem vysláno celkem sedm hasičských jednotek. Na místě je prováděn průzkum objektu a jsou vyhledávány známky požáru. Naštěstí se požár nepotvrdil a jednalo se o selhání elektrické požární signalizace, kdy ale nic nebylo ze strany hasičů podceněno a zasahovalo se s plným nasazením až do doby, kdy bylo velitelem zásahu konstatováno, že se jedná o planý poplach. Na místě zasahovaly jednotky profesionálních hasičů z Karlových varů, Sokolova, Chemických závodů Sokolov, jednotky dobrovolných hasičů Chodov, Stará Role, Tašovice, Ostrov.

V pátek 8. června vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na požár odpadních kontejnerů v ulici ČSA. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Tatra 815 TERRNo1 v čase 02:47 hodin. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu, oznamuje velitel zásahu na operační středisko, že se jedná se o požár plastové popelnice, která byla požárem zcela zničená a druhá popelnice je částečně poškozena. Provádíme likvidaci požáru pomocí útočného vysokotlakého proudu.

V pátek 1. června vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na požár nízké budovy v katastru Nové Role. Byl ohlášen požár zahradní chatky s tím, že dle oznamovatele se může někdo uvnitř nacházet. Operační středisko hasičů okamžitě na místo vysílá čtyři jednotky s pěti automobilovými cisternami. Chodovské družstvo vyjíždí k zásahu s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24/3200/400-S2Z Tatra 815 TERRNo1 v čase 21:47 hodin. Po příjezdu do uvedené lokality nebyl žádný požár nalezen. Jsou informováni jak vyšetřovatel požárů HZS, tak Policie ČR a jsou jim předány všechny dostupné informace k dalšímu vyšetřování zneužití jednotek PO.

V sobotu 26. května krátce před půl pátou odpolední Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na požár průmyslového objektu hnědouhelné společnosti na Vřesové. Byl nahlášen požár zauhlovací cesty uhelného prachu, který je přepravován pomocí dopravníkového pásu. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24/3200/400-S2Z Tatra 815 TERRNo1 v čase 16:29 hodin. Již při jízdě na místo zásahu je vidět kouř z místa požáru a je zjevné, že to bude složitější zásah. Informace je předána na operační středisko. Po příjezdu na místo zásahu, kde jsme jako druhá jednotka hned za místní jednotkou podnikových hasičů, jsme okamžitě nasazeni velitelem zásahu na nejsložitější místo zásahu.

V pátek 11. května dopoledne byl na tísňovou linku ohlášen požár v panelovém domě v ulici Budovatelů. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje dle zjištěných informací vyhlašuje poplach pro jednotky předurčené v prvním stupni podle požárního poplachového plánu. K zásahu vyjíždí naše jednotka s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 a s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania, Automobilovým žebříkem AZ 32 Iveco a velitelským automobilem VEA Toyota Hilux, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Karlovy Vary s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 „Cobra“, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice CHZ Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Scania, jednotka SDH Vintířov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Scania.

V pondělí 7. května krátce po druhé hodině v noci byl oznámen požár v průmyslovém objektu v karlovarské čtvrti Rybáře. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach jednotkám z II. stupně požárního poplachu podle požárního poplachového plánu. První jednotky na místě průzkumem zjistily, že hoří uvnitř haly, kde je uskladněný nábytek. Naše jednotka vyjíždí k zásahu s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 v čase 02:18 hodin. Oheň zasáhl zhruba polovinu haly, na několika místech se vlivem požáru zhroutila střecha plechového objektu. Na místě zásahu plníme úkoly stanovené velitelem zásahu a to především průzkum místa požáru, vytváření zásahových cest pro hasební zásah a další činnosti v místě zásahu. Podle vyšetřovatele požárů se jednalo o komisní prodej nábytku, příčina a výše škody je v šetření.

V neděli 6. května odpoledne vyjíždíme tento den k druhému ohlášenému požáru. V čase 16:37 hodin vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro čtyři jednotky na požár travního a lesního porostu v lokalitě bývalé loketské výsypky mezi Chodovem a Novým Sedlem. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24/3200/400-S2Z Tatra 815 TERNNo1. Součastně k zásahu vyjíždí jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30/9000/540-S3VH Tatra 815-7, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice CHZ Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24/5500/500-S1V Scania, jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vintířov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30/9000/540-S2Z Scania.