V úterý 9. července vyjíždíme na pokyn Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na otevření uzavřených prostor kde hrozí nebezpečí z prodlení vzniku požáru. K otevření bytu vyjíždíme určeným zásahovým vozidlem v 10:47 hodin. Po příjezdu do ulice Dukelských hrdinů je proveden základní průzkum a je provedeno násilné otevření dveří pomocí základního vybavení z hasičského vozidla. Po vstupu do bytu za přítomnosti policie, je potvrzena informace o zapnutém plynovém sporáku. Jednotka předala byt uživateli a vrací se na základnu.

V pondělí 8. srpna se krátce před polednem zatáhla obloha nad naším městem do černomodré barvy. Přišla rychlá, silná a nečekaná vichřice doprovázená deštěm. Celé to netrvalo déle než dvacet minut. Když už vítr slábnul, ale ještě vydatně pršelo, byl vyhlášen poplach chodovské jednotce na odstranění padlého stromu v Chodově. Některé členy zásahové jednotky překvapila adresa události. Místo zásahu bylo přímo u hasičské zbrojnice. Vlivem silného větru došlo k pádu vzrostlé břízy na osobní automobil, kdy při pádu stromu došlo i k částečnému poškození střechy a zařízení na budově městského záchranného systému.

První technický výjezd se odehrál v sobotu 23. července, kdy byl v 15:30 hodin vyhlášen poplach krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na výbuch tlakové nádoby ve Staré Chodovské. K zásahu vyjíždí všechny základní složky integrovaného záchranného systému, dvě hasičské jednotky, hlídka PČR Chodov, posádka ZZS ze střediska v Sokolově a také hlídka městské policie Chodov. Naše družstvo vyjíždí určeným vozidlem a za použití všech výstražných zvukových a světelných zařízení na zásahovém voze, míří na místo události. Po příjezdu je průzkumem zjištěno, že došlo k destrukci padesáti litrové tlakové nádoby s nealkoholickým nápojem, kdy byl jeden člověk zraněn.

Ve středu 13. července vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach chodovské jednotce hasičů na otevření uzavřených prostor. V čase 18:30 hodin vyjíždíme určeným zásahovým vozidlem k místu zásahu do ulice U Porcelánky. Z výjezdového lístku se dozvídáme základní potřebné informace, o jakou adresu se jedná, v jakém patře je potřeba otevřít byt a že otevření je na žádost policie ČR. Přijíždíme na místo zásahu a velitel jednotky získává informace od policie a od příbuzných uživatele bytu.

V pondělí 4. července vyjíždíme k zásahu znovu. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach chodovské jednotce v 14:26 hodin na záchranu zvířete v katastru obce Božičany. K zásahu vyjíždí naše zásahová „Engine 2“ cisternová automobilová stříkačka „CAS 20/3200/400-S2Z“ a za použití výstražných světel na vozidle míří k místu události. Po příjezdu do lokality kaolínových dolů je průzkumem zjištěno, že se bude zachraňovat labradorský retrívr z nepříliš hluboké kanalizační skruže. Nezraněný pes byl po vyproštění předán do péče starosty obce, který se dostavil na místo zásahu po informování hlídkou policie ČR. Jednotka se po rychlém zásahu vrací zpět do místa své dislokace.

Nejenom v Chodově zasahujeme na úniky nebezpečných látek. K dalšímu zásahu technického charakteru nás vysílá krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, které je zároveň také operační střediskem Integrovaného záchranného systému našeho kraje, do Vintířova ve středu 29. června v 6:29 hodin. Družstvo hasičů, i když mladých, tak zkušených, vyjíždí se zapnutým výstražným světelným a zvukovým zařízením na střeše zásahového „trucku 2“ z místa dislokace chodovské jednotky. Moderní hasičský zásahový vůz „CAS 20/3400/210-S2Z Tatra 815 TERRNo1“ projíždí za chvilku kopcem nad Chodovem směrem Vintířov.

Sobotu 25. června v 10:37 hodin vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce ve službě na únik ropného produktu na komunikaci v ulici U Koupaliště. K zásahu vyjíždí naše „technická“ cisternová automobilová stříkačka „CAS 20/3400/210-S2Z Tatra 815 TERRNo1“. Po příjezdu na místo události, kde nás již očekává hlídka městské policie, je průzkumem zjištěna ropná skvrna na parkovišti. Původce úniku není zjištěn. Jednotka provádí protipožární opatření a následný úklid pomocí sorbentu Absodan. Po ukončení činnosti a uložení použitého vybavení se vrací na základnu.

V ranních hodinách pátek 24. června vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na únik ropného produktu z osobního automobilu. V čase 06:44 hodin vyjíždí družstvo hasičů se zásahovým hasičským nákladním vozem „CAS 20/3400/210 – S2Z“ Tatra 815 TERRNo1 do ulice Smetanova v Chodově. Po stanovené trase se dostáváme na místo události, kterým je jedno z parkovišť v ulici nedaleko hasičské zbrojnice. Průzkumem je zjištěno, že dochází k úniku benzínu z nádrže osobního automobilu.

Celý poslední víkend bylo v našem kraji nestálé počasí.Slunečno střídal déšť doprovázený silným větrem. Bylo jen otázkou času, kdy bude potřeba zásahu hasičů na odstraňování překážek. V neděli 19. června vyhlásilo ve 14:45 hodin krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje poplach naší jednotce na odstranění padlého stromu v Chodově ulice U Porcelánky. K zásahu vyjíždí družstvo mladých hasičů s „truckem 2“ cisternovou automobilovou stříkačkou „CAS 20 Tatra 815 TERRNo1“, která má ve výbavě prostředky na odstraňování padlých stromů.

V neděli 5. června vyjíždí družstvo chodovských hasičů na pokyn Krajského operačního a informačního střediska HZS Karlovarského kraje k otevření uzavřených prostor do ulice Palackého v Chodově. K zásahu vyjíždíme s určeným vozidlem, kterým je cisternová automobilová stříkačka „CAS 20 Tatra 815 TERRNo1“. Velitel družstva odesílá status „výjezd k zásahu“ a velmi krátce na to i status „na místě zásahu“. Ulice Palackého je hned za hasičskou zbrojnicí. Na místě události jsme ve 03:59 hodin a již nás očekává hlídka městské policie, která nám poskytuje prvotní informace.

Ve dnech 12. a 19. 5. 2011 v brzkých ranních hodinách byla naše jednotka prostřednictvím Krajského operačního a informačního střediska vyslána k požárům dvou kontejnerů v ulici Obránců Míru a v ulici Jiráskova. Požáry byly briskně likvidovány za pomoci jednoduchých proudů C od automobilové stříkačky naší tzv. "CAS 1". Škody naštěstí byly minimální. Mezi tím 18. 5. 2011 byla jednotka povolána k odstranění nebezpečných stavů v ulici Poděbradova. Jednalo se o mimořádně velký únik vody při havárii vodovodního potrubí ve výškové obytné budově, jejichž uživatelé nebyly tuto situaci schopni zvládnout a k bytovým a havarijním službám se nedovolali. Na místo vyjela naše "CAS 2" určená k technickým zásahům.