I předposlední dvacátý devátý červnový den vyjela k zásahu chodovská jednotka hasičů. S vozidlem CAS 20 T815 TERRNo1 vyjelo družstvo 1+5 v 8:12 hodin k úniku ropných produktů do ulice U Porcelánky v Chodově. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že došlo k úniku benzínu z nádrže osobního vozidla, která byla poškozena při krádeži. Bylo provedeno protipožární zabezpečení proti případnému vzniku požáru a posyp uniknuté látky sorbentem.

Na místě byla přítomna také hlídka policie ČR a uživatel vozidla. Velitel zásahu po dohodě s uživatelem nařídil provést provizorní opravu poškozené nádrže pomocí tmelu. Po ukončení prací se jednotka vrací na základnu.

V pátek 25. června vyjela jednotka Chodov v 6:11 hodin se zásahovým vozidlem CAS 20 T815 k odstranění nebezpečných stavů do ulice Smetanova.

Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno vytopení tří podlaží panelového domu. Jednotka provedla průzkum a po zjištění všech potřebných informací, velitel zásahu rozhodl o uzavření stoupacího vodovodního potrubí. Nájemníkům domu bylo doporučeno řešit situaci, která nehrozila dalším nebezpečím, se správcem nemovitosti. Hasičům na místě asistovala hlídka policie ČR.

Také v pondělí 14. června vyjíždí zásahová jednotka k otevření bytu do ulice U Porcelánky, kde se má nacházet zraněná osoba, která neotevírá. V podvečerních 19:05 hodin nasedá sloužící družstvo do CAS 20 T815 takzvané „Dvojky“ a odjíždí do místa určení. Na uvedené adrese se již nachází hlídka městské policie Chodov, hlídka obvodního oddělení policie ČR a příbuzný uživatele. Velitel zásahu zjišťuje dostupné informace, a jelikož je ve třetím nadzemním podlaží uvedeného bytu otevřené okno, rozhoduje o použití výsuvného žebříku Norbas k vniknutí do bytové jednotky.

Nebezpečí z prodlení hrozilo v sobotu 12. června v Chodově ulici U Porcelánky. Na místo vyjíždí v 12:28 hodin družstvo zásahové jednotky Chodov s CAS 20 T815 TERRNo1 k otevření bytu. Po příjezdu je od uživatele bytu zjištěno, že v uzavřeném bytě se vaří jídlo na zapnutém sporáku. Velitel zásahu dává pokyn k okamžitému vniknutí do bytu. Po otevření bytu, který je celý zakouřen, je vypnut sporák, hrnec uhašen a byt odvětrán.

V úterý 8. června vyjela chodovská zásahová jednotka v 8:28 hodin s CAS 20 T815 TERRNo1 k úniku oleje ze zaparkovaného dodávkového vozidla na parkovišti u obchodního domu Penny. Na místě již prostor zajišťovala hlídka městské policie Chodov. Hasiči provedli protipožární opatření o posyp sorbentem Absodan. Po uklizení použitého sorbentu se jednotka vrací na základnu.

V pondělí 24. května v 17:53 hodin vyjíždí sloužící družstvo s CAS 20 T815 TERRNo1 k technickému zásahu na odstranění uvolněných plechů na chodovském autobusovém nádraží. Po odstranění plechů hrozících pádem je prostřednictvím městské policie, která je také na místě události, informován příslušný odbor městského úřadu k dalšímu řešení plechové střechy nástupiště autobusového nádraží.

V sobotu 22. května vyjíždí v 19:19 hodin jednotka s CAS 20 T815 TERRNo1 k otevření bytu v panelovém domě na Vřesovou, kde má docházet k úniku plynu. Po příjezdu na místo je proveden průzkum pomocí detektoru k zjištění výbušné koncentrace. Únik plynu se nepotvrdil a policie ČR výslechem oznamovatele zjistila, že úniku nedošlo a byt není potřeba otevírat jednotkou hasičů. Oznamovatel si vše vymyslel. Tímto zneužil složky integrovaného záchranného systému a tento incident byl řešen policií ČR. 

Středa 12. května a opět vyhlašuje KOPIS poplach pro naši zásahovou jednotku. Pět minut po devatenácté hodině vyjíždí určené družstvo v počtu 1+4 s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 do ulice Poděbradova. Zásahová jednotka SDH Chodov byla vyžádána pro spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou k výpomoci se snesením zraněné osoby ze sedmého nadzemního podlaží. Po snesení a uložení pacienta ve vakuových nosítkách na pojezdová nosítka ZZS, se jednotka vrací zpět na zbrojnici.

V neděli 9. května vyjela zásahová jednotka Chodov na příkaz KOPIS k otevření bytu odstranění nebezpečných stavů, kde hrozilo nebezpečí z prodlení a ohrožení vzniku požáru, do ulice Vítězná v Chodově. K zásahu vyjelo družstvo 1+4 s CAS 20 T815 TERRNo1 v 11:24 hodin. Byt byl otevřen za přítomnosti městské policie a po provedení všech následných právních úkonů, se jednotka vrací na základnu.

Další den v květnu a podle plánu služeb nové složení družstva pro výjezd. Také 4. května v nastávajícím večeru vyhlašuje Krajské operační a informační středisko poplach pro chodovskou jednotku. Do jemného deště vyjíždí CAS 20 T815 k určenému typu události a to čerpání vody. Po příjezdu do ulice Říjnová v Chodově provádí velitel zásahu se svojí skupinou průzkum v prvním nadzemním podlaží  panelového domu. To jsme ještě netušili, co nám připlave vstříc. Velitel rozhoduje ve své pravomoci zásah neprovádět. Ani by naše prostředky nebyly schopny takový zákrok provést. Po zjištění všech důležitých informací, je rozhodnuto ponechat řešení prasklého odpadního potrubí ve sklepě, sdružení vlastníků panelového domu.

V neděli 2. května vyjíždí sloužící družstvo, podle plánu služeb pod velením velitele zásahové jednotky, na příkaz Krajského operačního a informačního střediska HZS Karlovarského kraje na čerpání vody a odstranění nebezpečných stavů do ulice U Porcelánky. Družstvo vyjíždí s CAS 20 T815 určenou i pro technické zásahy v 21:28 hodin. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že prasknula přípojka vodovodního řádu do obytné budovy. Ve sklepě budovy bylo již asi 60 cm vody a další stoupání hladiny ohrožuje elektroinstalaci domu. Přes KOPIS byla informována pohotovostní služba vodohospodářské společnosti, která na místo vysílá okamžitě svého pracovníka. Naše jednotka postupně nasazuje přenosná čerpadla do sklepních prostorů. Na místě události je také hlídka městské policie Chodov, která spolupracuje s velitelem zásahu. Jednotka se vrací na základnu krátce před půlnoční hodinou.