V sobotu 7. ledna je ve večerních hodinách nahlášen na tísňovou linku hasičů kouř v bytovém domě v ulici Bezručova. Z Telefonního centra tísňového volání je odeslána elektronickou cestou datová věta na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, které ve 21:05 hodin vyhlašuje poplach jednotkám určeným v požárním poplachovém plánu. Obsluha KOPIS rozhoduje o vyslání obou družstev chodovské jednotky. K zásahu postupně vyjíždějí cisternová automobilová stříkačka CAS24/3200/400-S2Z a cisternová automobilová stříkačka CAS20/3400/210-S2Z jednotky Chodov, cisternová automobilová stříkačka CAS 24/3400/210-S2Z Scania P340 jednotky profesionálních hasičů ze stanice Sokolov a cisternová automobilová stříkačka CAS 24/6000/600-S2Z T815 jednotky podnikových hasičů Sokolovské uhelné.

V pátek 16. prosince vyjíždíme na pokyn Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na záchranu osoby z výtahu. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1, kterou používáme na technické zásahy, v čase 23:50 hodin. Ulice, kam míříme, je naproti hasičárně a číslo popisné o něco dál a proto jsme na místě události v krátkém čase. Očekává nás jak hlídka městské policie, tak i hlídka policie ČR. Vyrážíme na průzkum a zjišťujeme, že došlo k zaseknutí výtahu mezi patry. Jednotka spolupracuje s osobou ve výtahu a po nějaké době se daří provést sepnutí výtahových dveří a přesun výtahu do jednoho z pater domu. Osoba je intoxikována alkoholem ale v pořádku. Jednotka se vrací krátce po půlnoci zpět na základnu.

V úterý 13. prosince vyhlašuje v 18:58 hodin Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech poplach pro naší zásahovou jednotku na otevření uzavřených prostor v ulici Luční v Chodově. Po soustředění všech členů sloužícího družstva se celá posádka vydává s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2Z se zapnutým výstražným světelným a zvukovým zařízením k místu zásahu. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že je potřeba otevřít uzavřený prostor v bytě. Ve spolupráci s městskou policií se provádí otevření dostupným vybavením a po zjištění, že osoba je v pořádku, se jednotka vrací na základnu.

V sobotu 3. prosince vyjíždí naše zásahová jednotka na pokyn Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje k otevření uzavřených prostor. K otevření bytu v ulici U koupaliště, ze kterého vytéká voda, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo v čase 05:24 hodin provádíme průzkum a spolupracujeme s hlídkou policie ČR a městské policie. Určení hasiči provádí na příkaz velitele zásahu stanovené úkony. Zpět na základně jsme v 05:59 hodin.

Už byl čtvrtek 24. listopadu, když v čase 0:02 hodin je vyhlášen Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach na otevření uzavřených prostor v ulici Staroměstská. O čtyři minuty od vyhlášení poplachu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 do houstnoucí mlhy a se zapnutým výstražním světlem na střeše zásahového auta projíždíme poklidně spícím městem. Určená ulice není daleko od hasičské stanice a tak jsme během chvíle na místě události. Noční prázdnotu v ulici narušuje jen přítomnost vozidel policie ČR a městské policie. Odesílám na KOPIS pomocí radiostanice status „2“ a sesedáme z naší Tatry k provedení zásahu.

Středa 19. října a Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach několika jednotkám na únik neznámé látky do Novorolského rybníka. Na místo vyjíždí jednotka SDH Chodov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815, jednotka profesionálních hasičů z Karlových Varů s CAS 20 Mercedes Benz Atego a chemickým automobilem TA-L1CH Iveco Daily, jednotka místních hasičů SDH Nová Role s CAS 15 Renault Midlum. Na místo události jsou také povoláni zástupce vodoprávního úřadu, zástupce odboru životního prostředí, zástupce povodí a také jednotka chemické laboratoře HZS ze střediska Třemošná s chemickým automobilem TA-L1CH. Po příjezdu naší jednotky se chodovský velitel družstva hlásí veliteli zásahu a naše jednotka dostává za úkol být v pohotovosti na místě události pro případ potřeby.

V úterý 18. října vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce v 8:31 hodin na únik ropného produktu v ulici U koupaliště. K zásahu vyjíždí družstvo hasičů s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20. Po příjezdu na místo je proveden průzkum a na KOPIS je potvrzen únik motorového oleje z osobního automobilu na přilehlém parkovišti. Velitel zásahu vydává příkaz provést posyp uniknuté látky sorbentem určeným na suché povrchy. Po odklizení použitého sorbčního materiálu se jednotka vrací na základnu.

K dalšímu výjezdu jsme povoláni operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru kraje ve středu 12. října. Dopoledne za vytrvalého podzimního deště jsme vysláni s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 jako druhá jednotka na únik oleje na pozemní komunikaci vedoucí z Vřesové na Tatrovice. Po příjezdu na místo události, kde provoz na zasažené komunikaci řídila hlídka policie ČR, nás očekávala jednotka podnikových hasičů Sokolovské uhelné. Velitel zásahu informoval našeho velitele o provedení potřebné činnosti. Po splnění stanovených úkolů, se naše jednotka vrací na základnu.

Také v pondělí 10. října je vyhlášen poplach chodovské zásahové jednotce na únik ropného produktu na komunikaci. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje v 14:58 hodin poplach třem jednotkám podle poplachového plánu na únik ropného produktu na komunikaci vedoucí přes Nové Sedlo směrem na Loket a směrem na Chodov. K zásahu vyjíždí jednotka Chodov s CAS 20 T815, jednotka profesionálních hasičů ze Sokolova s CAS 24 Scania a jednotka O- I Manufacturing Nové Sedlo s CAS 24 L101 k odstranění olejovité látky z povrchu vozovky, kdy hrozilo, že by mohlo dojít vlivem kluzkého povrchu k dopravní nehodě a nešlo vyloučit únik do životního prostředí.

Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje systémem JAY poplach naší jednotce i v pondělí 10. října na základě informace o úniku kapalného uhlovodíku s UN kódem 1203 ze stojícího osobního automobilu v ulici Smetanova. Na hasičskou zbrojnici se ve stanoveném čase sbíhá dost chodovských hasičů, aby mohl být proveden výjezd k zásahu. V čase 13:39 hodin vyjíždí cisternová automobilová stříkačka CAS 20/3400/210-S2Z Tatra 815 TERRNo1 a po stanovené trase jede na místo události. Po příjezdu, kde již nás očekává hlídka městské policie, je proveden průzkum. Je zjištěno, že dochází k úniku benzínu z osobního vozidla na parkovacím místě v blízkosti ostatních zaparkovaných automobilů. Velitel zásahu nařizuje provést protipožární opatření a provést jímání unikající látky.

Na počátku sobotního dne 8. října, byl po půl třetí hodině ranní nahlášen kouř v jednom restauračním zařízení v ulici U Porcelánky. K místu událostí vyráží hlídka policie ČR a hlídka městské policie Chodov a zároveň v 02:40 hodin je vyhlášen poplach naší zásahové jednotce. K zásahu vyjíždí vozidlo CAS 24 Tatra 815 se zapnutým světelným výstražným zařízením na střeše vozidla a hasiči se dostrojují pro zásah při požáru. Po příjezdu na místo se velitel družstva dozvídá od policistů, že k zakouření došlo vlivem odpálení podomácku vyrobené dýmovnice v prostorách restaurace. Velitel zásahu nařizuje provést kontrolu objektu. Průzkumem je zjištěno, že dochází k odvětrávání budovy a nikdo nebyl zraněn. Velitel informuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje o situaci a oznamuje, že se jedná o planý poplach. Jednotka se po ukončení činnosti na místě vrací zpět na základnu.