22. ledna tři minuty před třináctou hodinou vyjela zásahová jednotka na pokyn z KOPIS k odstranění nebezpečných stavů do ulice Nejdecká. S vozidlem CAS 20 T815 a AZ30 Ifa vyjela jednotka o celkové síle 7 hasičů, z toho 2 velitelé, 2 strojníci a 3 hasiči „maníci“ k odstranění sněhových a ledových převisů na střeše Speciální a praktické školy.

Po příjezdu na místo byl proveden průzkum a ve spolupráci s policií ČR bylo zabezpečeno místo zásahu. Určení hasiči provedli odstranění převisů ze střechy pomocí automobilového žebříku. Po ukončení akce se všichni vrátili na základnu.

 

Krajské operační a informační středisko HZS vydalo příkaz k výjezdu chodovské jednotce ve čtvrtek 21. ledna v 16:10 hodin na technickou pomoc otevření bytu. Do ulice Obránců míru vyjíždí družstvo 1+4 s CAS 20 T815 TERRNo1 a po příjezdu na místo události, kde již byla hlídka policie ČR a hlídka městské policie Chodov, otevřela pomocí jednoduchých technických prostředků byt. V bytě byla nalezena zraněná osoba, které hasiči ve spolupráci se strážníky poskytují předlékařskou první pomoc do příjezdu posádky ZZS ze Sokolova. Po předání pacienta do péče lékaře se jednotka hasičů vrací na základnu s dobrým pocitem, že zachránila další lidský život.

Vlivem změn počasí došlo v posledním týdnu k velkému namrzání ledu a ztěžknutí sněhu na střechách budov. Za bezpečný provoz staveb a tedy i za bezpečný stav a údržbu střech zodpovídá výhradně každý majitel objektu.

Sníh a led by lidé měli ze střechy svých domů odstraňovat průběžně. Hasiči vyjíždějí k odstranění nebezpečných stavů na budovách státních institucí, zejména škol, školek, zdravotnických zařízení. I chodovská zásahová jednotka hasičů byla vyzvána KOPIS v dopoledních hodinách úterý 19. ledna k provedení zásahu na odstranění sněhových a ledových převisů na veřejné budově. Do ulice Náměstí míru vyjíždí v 9:10 hodin s CAS 20 T815 TERRNo1 a automobilovým žebříkem AZ30 Ifa.

Ve středu 6. ledna 2010 v 11:19 hodin vyjela zásahová jednotka na technickou pomoc otevření uzavřených prostor. Do ulice Poděbradova k otevření bytu kde hrozilo nebezpečí z prodlení, vyjelo družstvo 1+3 s CAS 20 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo byl byt za přítomnosti policie a majitele otevřen.

V pondělí 28. prosince byl v 12:23 vyhlášen poplach systémem JSVV pro zásahovou jednotku SDH Chodov. O pět minut později vyjíždí družstvo s CAS 24 T815 na technickou pomoc, spolupráci se složkami IZS, pátrání po osobě v katastru Rotavy a okolí. Po příjezdu k obvodnímu oddělení policie ČR v Rotavě je velitelem zásahu, kterým pro tento zásah je příslušník policie ČR, rozdělen prostor pátrání pro jednotlivé hasičské jednotky. Naše jednotka je společně s rotavskými hasiči odeslána do prostoru posledního známého pohybu hledané osoby.

Ve středu 2. prosince vyjíždí jednotka chodovských hasičů krátce po půl osmé večerní k otevření uzavřených prostor v Karlovarské ulici. Je hlášeno uzamčené dítě v ohrožení života. Jednotka, která vyjela s CAS 20 T815 TERRNo1, po příjezdu zjišťuje, že na místě zásahu poskytují první pomoc příslušníci policie ČR a městské policie. Členové naší zásahové jednotky přebírají zraněnou osobu do svých rukou od policistů a strážníků. Velitel zásahu zjišťuje, že osoba je dezorientovaná a potřebuje kyslíkovou terapii. Pro to je nasazen kyslíkový křísící přístroj do příjezdu posádky ZZS. Po příjezdu sanity je zraněná osoba předána do rukou lékaře. Jednotka se vrací po dvacáté hodině zpět na základnu.

Členové zásahové jednotky vyjeli 1. prosince k zásahu ještě jednou dopoledne. Přesně v 11:00 hodin byl na pult centralizované ochrany městské policie přijat signál EPS na požár v budově městského úřadu v Chodově. Krajské operační a informační středisko vysílá k tomuto zásahu chodovskou jednotku s CAS 24 T815 TERRNo1 a automobilový žebřík AZ 30 IFA, jednotku HZS Karlovarského kraje stanice Sokolov s CAS 24 Scania a jednotku HZS podniku Sokolovská uhelná s CAS 20 T815 TERRNo1 „Portugal“. Po příjezdu naší jednotky je prováděn průzkum budovy v nahlášeném úseku. Je zjištěno, že k požáru nedošlo a jedná se o planý poplach. Bylo zmáčknuté nouzové tlačítko elektrické požární signalizace vedle výtahu ve druhém patře. KOPIS po obdržení informace od velitele zásahu, že se jedná o planý poplach, odvolává jednotky ze Sokolova a Vřesové zpět na základnu. Dalším zjištění je, že požární poplach EPS byl zpuštěn nedopatřením servisní firmou. Jednotka se poté vrací zpět na základnu.

V pátek 27. listopadu ve 23:50 hodin byl vyhlášen poplach zásahovému družstvu k otevření uzavřených prostor v ulici Budovatelů na žádost policie ČR. K zásahu vyjelo vozidlo CAS 20 T815 v čase 23:55 a po příjezdu na místo provedla jednotka otevření bytu. Místo zásahu bylo následně předáno policii ČR.

Naší republikou se v noci na dnešek prohnal větší vítr a zanechal různé následky. V katastru města Chodova se to neprojevilo až tak, aby byl nutný zásah hasičů. Přesto došlo dnes k vyvrácení jednoho stromu ve Staré Chodovské. Po půl druhé odpoledne vyjíždí družstvo chodovských hasičů s CAS 20 T815 k odstranění stromu, který padnul do vedení vysokého napětí. Jednotka po příjezdu na místo zásahu spolupracuje s pracovníkem elektrárenské pohotovostní služby. Velitel zásahu dává, po konzultaci s tímto pracovníkem, pokyn k odstranění stromu pomocí motorové řetězové pily. Jednotka se po ukončení činnosti vrací na základnu.

Ve státní svátek 17. listopadu byl v 11:11 hodin vyhlášen poplach zásahové jednotce SDH Chodov na technickou pomoc odstranění nebezpečných stavů. Na místo události v ulici Lesní vyjíždí chodovská CAS 20 T815 a zároveň z centrální požární stanice HZS Karlovarského kraje územního odboru Sokolov jako posilová technika automobilový žebřík AZ 37 Iveco Magirus. Na výjezdovém lístku je napsáno, že v uvedené ulici jsou nebezpečně nalomené části stromu, které hrozí pádem na přilehlý chodník a komunikaci. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu, který potvrdil informace z KOPIS HZS, jsou pomocí řetězové motorové pily z koše automobilového žebříku odstraněny části stromu, které hrozily pádem. Po úklidu větví z chodníku a vozovky se obě dvě zásahová vozidla vrací na základnu. Na místě zásahu jednotka Chodov spolupracovala s hlídkou městské policie, která na příkaz velitele zásahu, provedla uzávěru komunikace.

Poslední říjnové pondělí vyjela chodovská zásahová jednotka s CAS 20 T815 v 11:38 hodin na technický zásah do ulice U porcelánky. Hlášena byla záchrana neznámého zvířete ve stoupacím vzduchotechnickém potrubí panelového domu. Po příjezdu na místo se potvrdil pták ve větrací šachtě. Jeden živý a jeden kadáver. Jednotka provedla náročné vyproštění zvířat z technologického zařízení domu.