Jaro se blíží a denní teploty jsou nad nulou. Na střechách zůstává sníh a pod ním led, který se pomalu sune k okapům. Tvoří se převisy a vetší rampouchy, které hrozí pádem na zem. Chodovská zásahová jednotka na základě smluvního ujednání mezi městem Chodov a obcí Božičany je vedena také jako místní hasičská jednotka pro obec Božičany. Proto krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v pondělí 22. února, když příjme informaci na tísňové lince, že hrozí pád větších ledových převisů s rampouchy přímo nad vchodem do budovy mateřské a základní školy, vysílá na místo naší jednotku. V 13:04 hodin vyjíždí na místo události cisternová automobilová stříkačka CAS 20 T815 TERRNo1 a v těsném závěsu za ní i automobilový žebřík AZ 30 IFA.

V neděli 21. února v 14:53 hodin byl vyhlášen poplach jednotkám v prvním stupni poplachu na zřícenou skladovací halu v Chranišově. Na místo zásahu vyjíždí jednotka SDH Chodov, jednotka profesionálních hasičů z HZS Karlovarského kraje stanice Sokolov, jednotka SDHp O-I Manufacturing Nové Sedlo. Po příjezdu první jednotky na místo, kterou bylo naše družstvo z Chodova, provádí velitel první vizuální průzkum a je zjištěna částečně zřícená skladovací hala o rozměrech cca 12x40m v její střední části.

Jednotka SDH Chodov zasahuje spolu s několika dalšími hasičskými jednotkami u zřícené skladovací haly v Chranišově. Zítra přineseme podrobnější informace o zásahu.

Ve čtvrtek 18. února vyjela jednotka Chodov na technickou pomoc odstranění nebezpečných stavů do Nového Sedla. K odstranění ledových převisů na budově základní školy vyjelo družstvo s automobilovým žebříkem AZ 30 IFA v 10:05 hodin. Na místě spolupracují s jednotkou HZS Karlovarského kraje stanice Karlovy Vary, která se na místo dostavila s automobilovou plošinou AZ 27 T815, místní jednotkou která na místo události přijela s CAS 24 L101 a obecní policií Nové Sedlo.

Ve čtvrtek 4. února byl vyhlášen poplach chodovské zásahové jednotce celkem třikrát. Krajským operačním a informačním střediskem byl první poplach vyhlášen dopoledně v 10:47 hodin pomocí systému JSVV na odstranění nebezpečných stavů v ulici Dukelských hrdinů. K odstranění ledových a sněhových převisů na střeše základní školy Komenského vyjela naše jednotka s automobilovým žebříkem AZ 30 IFA a cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo události byl uzavřen prostor chodníku pomocí vytyčovací pásky před školou a po ustanovení zásahové techniky bylo prováděno usměrňování provozu na frekventované silnici druhé třídy. Usměrňování provozu na komunikaci záhy převzala hlídka městské policie.

I dnes ráno v 6 hodin a 48 minut vyjíždí jednotka chodovských hasičů na technickou pomoc k odstranění nebezpečných stavů do ulice Dukelských Hrdinů. K odstranění ledových převisů, které ohrožují chodce na velmi frekventovaném chodníku, a před hlavním vchodem do školní budovy vyjelo družstvo hasičů s automobilovým žebříkem s dostupnou výškou 30 metrů na podvozku IFA. Po příjezdu je zabezpečeno místo zásahu proti vstupu osob a hlídka městské policie usměrňuje provoz na komunikaci. Po odstranění nejvíce ohrožujících rampouchů se jednotka vrací na svoji základnu s přesvědčením, že tento zásah nebyl poslední tohoto druhu ve středu 3. února 2010.

Další výjezd na odstranění ledových převisů provedla naše jednotka v úterý 2. února v 10:30 hodin. Do ulice Staroměstská vyjelo družstvo 1+4 s automobilovým žebříkem AZ 30 IFA k odstranění rampouchů ze čtyř budov patřících městu. Po příjezdu na místo zásahu byl zajištěn ohrožený prostor ve spolupráci s hlídkou městské policie a hasiči provedli postupně odstranění rampouchů z okrajů střech. Po ukončení činnosti i na poslední stanovené budově, se jednotka vrací na základnu.

 

Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vydává další příkaz k výjezdu pro jednotku SDH Chodov 1. února v 14:13 hodin. Jako posilová technika vyjíždí automobilový žebřík do Nového Sedla k odstranění ledových převisů na budově základní školy. Určené družstvo vyjelo k zásahu za použití výstražného světelného a zvukového zařízení aby si na špatně sjízdné komunikaci proklestilo cestu na místo události. Při opuštění katastru města Chodova ale dochází k závadě na hasičské technice. Po odstavení mimo komunikaci je provedena oprava a jednotka pokračuje k zásahu. Přesto na místo nedojede, jelikož krajské operační a informační středisko HZS odvolává chodovskou jednotku zpět na základnu. Místní jednotka v Novém Sedle zvládla nakonec odstranění rampouchů vlastními prostředky.

V pondělí 1. února v 9:30 přijíždí zásahová vozidla CAS 20 T815 TERRNo1 a automobilový žebřík AZ 30 IFA na místo zásahu do ulice Dukelských Hrdinů aby na budově základní školy provedla odstranění sněhových a ledových převisů. Za spolupráce s městskou policií, která usměrňuje provoz na frekventované komunikaci, je zásahovou jednotkou pomocí jednoduchých technických prostředků proveden zásah. Jednotka se po ukončení vrací na základnu.

K dalšímu nedělnímu zásahu vyjíždí již nové družstvo hasičů, kteří tento den převzali službu v devět hodin dopoledne 31. ledna 2010. K záchraně malého dítěte vyjíždí jednotka s CAS 20 T815 v 10:41 do ulice Husova. Po příjezdu na místo události, je průzkumem zjištěno, že kojenec je v osobním automobilu, který je nastartován a technickou závadou se sám uzamknul. Jednotka nedisponuje speciálním nářadím na otevírání vozidel, a proto připravuje alternativní řešení s tím, že když se to nepovede, bude provedeno rozbití bočního skla automobilu. Ale naši hasiči se ukazují jako šikovní chlapci a bez rozbití skla otevírají vozidlo. Dítě je v pořádku a je předáno matce. Takto skončil jeden z nezvyklých zásahů pro naší zásahovou jednotku.

Úterý 26. ledna vyjíždějí chodovští hasiči v 9:12 hodin na technickou pomoc otevření bytu do ulice 1. máje v Chodově, kdy je nutno ošetřit osobu v uzamčeném bytě. Krajské operační a informační středisko vysílá k zásahu automobilový žebřík AZ 30 IFA, jelikož z přijatých informací je zjevné, že jediné možné místo pro vstup do bytu bude přes pootevřené okno. Družstvo 1+3 na místě zásahu spolupracuje s městskou policií, osobní lékařkou, zástupkyní pečovatelské služby a zámečníkem. Jednotka za použití automobilového žebříku vstupem přes okno otevírá byt. Osobě je poskytnuta pomoc a je předána do péče lékařky. Družstvo se vrací na základnu.