Ještě v době zásahu prvního družstva v úterý 10. května v kopcích Kozích hor, vyhlašuje v 19:23 hodin KOPIS Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro další družstvo naší jednotky. K zásahu je určena cisternová automobilová stříkačka „truck 2“ CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 takzvaná „technická“. Jedná se totiž o otevření uzavřených prostor v ulici Poděbradova. Po krátké jízdě, je jednotka na místě a veliteli zásahu jdou naproti strážníci městské policie, kteří se na místo události dostavili ještě před naší jednotkou. Náš velitel se dozvídá, že byt není již potřeba otevřít a situaci vyřešili strážníci. Jednotka se vrací na základnu.

V sobotu 7. května vyhlašuje KOPIS hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v čase 13:26 hodin poplach sloužícímu družstvu chodovské zásahové jednotky na otevření bytu, kde hrozí nebezpečí z prodlení. Do ulice Vítězná vyjíždíme ve stanoveném počtu a ve stanoveném čase s naším truckem číslo 2 cisternovou automobilovou stříkačkou „CAS 20/3400/210 – S2Z“. Po příjezdu na místo je zjištěno, že v bytě má být zapnutý plynový spotřebič. Jednotka vyzbrojena nářadím na otevírání uzavřených prostor, s dýchací technikou, detektorem GAS Alert Micro a ručními hasicími přístroji, provádí otevření bytu.

Úterý 3. května necelých čtrnáct minut před půlnocí, vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na otevření uzavřených prostor s nebezpečím z prodlení ve Vintířově. Ve 23:51 hodin vyjíždí určené družstvo chodovské jednotky s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 nočním městem nejkratší cestou k místu zásahu. Po příjezdu na místo, kde nás již očekává uživatel bytu a hlídka městské policie, vydává velitel zásahu pokyn k násilnému otevření zabouchnutých dveří. Hasiči použijí k otevření jednoduchých technických prostředků a v krátkém čase se daří dveře otevřít. Velitel si ještě píše potřebné údaje o majiteli a uživateli bytu pro potřebu zpracování dokumentace o činnosti u zásahu, a vracíme se na základnu.

První májový den, slunce nad hlavou, lásky čas a opět jsme vyzváni k výjezdu. Operační důstojník krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje rozhoduje o určení techniky k výjezdu a vydává pokyn technikovi specialistovi k provedení vyhlášení poplachu jednotce Chodov. S využitím moderních technologií se rozjíždí souhra technologických akcí pro informování členů zásahové jednotky o výjezdu. Provádí se automatické informování městské policie Chodov, tisknutí výjezdového lístku, aktivace elektrických systémů hasičské zbrojnice. Sloužící hasiči se krátce po nedělním obědě, a určitě se jim dobře běželo, dostavují do místa dislokace, kde se vystrojují k zásahu.

V sobotu 30. dubna, kdy se náš sbor připravuje na Valpružinu noc neboli Filipojakubskou noc prostě pálení čarodějnic, je krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlášen poplach pro naší zásahovou jednotku. Dopoledne v 9:53 hodin vyjíždí kompletní družstvo hasičů k otevření bytu do ulice Čapkova s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1. Při jízdě se všichni dostrojují potřebnými ochrannými prostředky a někteří cestou k zásahu sledují, jestli je někde nefotí známý fotograf.

V úterý 26. dubna vyjíždí na pokyn Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje naše zásahová jednotka na technickou pomoc, záchranu osob uvíznutých ve výtahu. K zásahu vyjíždí v 8:18 hodin družstvo hasičů s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1. Po příjezdu do ulice Husova, je proveden jednotkou průzkum a zjištěno, že osoba byla vyproštěna z výtahu nájemníky. Velitel doporučil provedení odborné opravy. Po informování KOPIS se jednotka vrací na základnu.

V neděli 10. dubna v 10:19 hodin je vyhlášen Krajským operační a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší zásahové jednotce. K úniku pohonných hmot z osobního vozidla v ulici Čs. Odbojářů vyjíždí cisternová automobilová stříkačka CAS 20 T815 TERRNo1. Jednotka provedla odstranění uniknutých provozních kapalin pomocí sorbentu Absodan.

Zatažená obloha a na zbrojnici v Chodově se ve středu 6. dubna pomalu scházejí členové družstva mladých hasičů k pravidelnému tréninku. Také několik dospěláků se dává dohromady, že v rámci akce sboru pojedou provést dohodnutou údržbu chodovského atletického stadionu, když tu náhle se rozeznívá pager a rozsvítí červená světla v garážích. Mladí hasiči přerušují trénink a dávají své hasičské náčiní bokem, aby nepřekáželi přibíhajícím a přijíždějícím hasičům ve službě. Dospělí hasiči co službu nemají a jsou na hasičárně, pomáhají s urychlením výjezdu k zásahu. Jeden běží pro výjezdový lístek a další vyjíždí s určenou technikou před garáže. Výjezdové družstvo je kompletní a velitel dává pokyn k odjezdu k místu události.

V úterý 5. dubna přijímá operační technik Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje žádost od operačního střediska Policie ČR o spolupráci při řešení události v Chodově. V 19:08 hodin vyhlašuje KOPIS HZS KVK poplach chodovské jednotce na otevření uzavřených prostorů v chodovské Nerudově ulici. K místu události ihned vyjíždí hlídka městské policie a nedlouho po ní také hasičská cisternová automobilová stříkačka CAS 20 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo, kde již čeká hlídka obvodního oddělení policie ČR, je velitelem družstva vydán pokyn k otevření vstupních dveří. Po otevření je ihned umožněn vstup policistům. Podezření na úmrtí se potvrzuje. Naše jednotka se vrací na základnu.

Ve čtvrtek 31. března, v nastávajících večerních hodinách, vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach chodovské jednotce na typ události spolupráce se složkami IZS. K zásahu do Louček vyjíždí určené zásahové vozidlo CAS 24 T815 TERRNo1 v plném obsazení. Po příjezdu na místo se náš velitel hlásí veliteli zásahu, kterým je velící důstojník policie ČR. V tomto případě se jedná o spolupráci při pátrání po osobě. Proto podle určených předpisů celé operaci velí policie ČR. Na místo zásahu ještě přijíždějí dvě povolané jednotky hasičů a celá pátrací skupina se řídí pokyny velitele zásahu. Po krátkém trvání je pohřešovaná osoba nalezena v pořádku a všichni se s ulehčením vrací na základnu.

V neděli 27. března v 11:21 hodin je vyhlášen Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naší zásahovou jednotku. Je hlášen únik ropných produktů na parkovišti u jednoho z místních supermarketů. K zásahu vyjíždí stanovené vozidlo CAS 20 T815 TERRNo1 „technická dvě“ v plném obsazení. Po příjezdu k místu události je průzkumem zjištěno, že došlo k úniku motorové nafty z osobního vozidla na rozloze přibližně 2x3 metry. Velitel zásahu vydává pokyn provést posyp sorbentem Absodan a následné douklizení. Po ukončení zásahu se družstvo vrací na základnu.