Jednotka SDH Chodov zasahuje spolu s několika dalšími hasičskými jednotkami u zřícené skladovací haly v Chranišově. Zítra přineseme podrobnější informace o zásahu.

Ve čtvrtek 18. února vyjela jednotka Chodov na technickou pomoc odstranění nebezpečných stavů do Nového Sedla. K odstranění ledových převisů na budově základní školy vyjelo družstvo s automobilovým žebříkem AZ 30 IFA v 10:05 hodin. Na místě spolupracují s jednotkou HZS Karlovarského kraje stanice Karlovy Vary, která se na místo dostavila s automobilovou plošinou AZ 27 T815, místní jednotkou která na místo události přijela s CAS 24 L101 a obecní policií Nové Sedlo.

Ve čtvrtek 4. února byl vyhlášen poplach chodovské zásahové jednotce celkem třikrát. Krajským operačním a informačním střediskem byl první poplach vyhlášen dopoledně v 10:47 hodin pomocí systému JSVV na odstranění nebezpečných stavů v ulici Dukelských hrdinů. K odstranění ledových a sněhových převisů na střeše základní školy Komenského vyjela naše jednotka s automobilovým žebříkem AZ 30 IFA a cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo události byl uzavřen prostor chodníku pomocí vytyčovací pásky před školou a po ustanovení zásahové techniky bylo prováděno usměrňování provozu na frekventované silnici druhé třídy. Usměrňování provozu na komunikaci záhy převzala hlídka městské policie.

I dnes ráno v 6 hodin a 48 minut vyjíždí jednotka chodovských hasičů na technickou pomoc k odstranění nebezpečných stavů do ulice Dukelských Hrdinů. K odstranění ledových převisů, které ohrožují chodce na velmi frekventovaném chodníku, a před hlavním vchodem do školní budovy vyjelo družstvo hasičů s automobilovým žebříkem s dostupnou výškou 30 metrů na podvozku IFA. Po příjezdu je zabezpečeno místo zásahu proti vstupu osob a hlídka městské policie usměrňuje provoz na komunikaci. Po odstranění nejvíce ohrožujících rampouchů se jednotka vrací na svoji základnu s přesvědčením, že tento zásah nebyl poslední tohoto druhu ve středu 3. února 2010.

Další výjezd na odstranění ledových převisů provedla naše jednotka v úterý 2. února v 10:30 hodin. Do ulice Staroměstská vyjelo družstvo 1+4 s automobilovým žebříkem AZ 30 IFA k odstranění rampouchů ze čtyř budov patřících městu. Po příjezdu na místo zásahu byl zajištěn ohrožený prostor ve spolupráci s hlídkou městské policie a hasiči provedli postupně odstranění rampouchů z okrajů střech. Po ukončení činnosti i na poslední stanovené budově, se jednotka vrací na základnu.

 

Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vydává další příkaz k výjezdu pro jednotku SDH Chodov 1. února v 14:13 hodin. Jako posilová technika vyjíždí automobilový žebřík do Nového Sedla k odstranění ledových převisů na budově základní školy. Určené družstvo vyjelo k zásahu za použití výstražného světelného a zvukového zařízení aby si na špatně sjízdné komunikaci proklestilo cestu na místo události. Při opuštění katastru města Chodova ale dochází k závadě na hasičské technice. Po odstavení mimo komunikaci je provedena oprava a jednotka pokračuje k zásahu. Přesto na místo nedojede, jelikož krajské operační a informační středisko HZS odvolává chodovskou jednotku zpět na základnu. Místní jednotka v Novém Sedle zvládla nakonec odstranění rampouchů vlastními prostředky.

V pondělí 1. února v 9:30 přijíždí zásahová vozidla CAS 20 T815 TERRNo1 a automobilový žebřík AZ 30 IFA na místo zásahu do ulice Dukelských Hrdinů aby na budově základní školy provedla odstranění sněhových a ledových převisů. Za spolupráce s městskou policií, která usměrňuje provoz na frekventované komunikaci, je zásahovou jednotkou pomocí jednoduchých technických prostředků proveden zásah. Jednotka se po ukončení vrací na základnu.

K dalšímu nedělnímu zásahu vyjíždí již nové družstvo hasičů, kteří tento den převzali službu v devět hodin dopoledne 31. ledna 2010. K záchraně malého dítěte vyjíždí jednotka s CAS 20 T815 v 10:41 do ulice Husova. Po příjezdu na místo události, je průzkumem zjištěno, že kojenec je v osobním automobilu, který je nastartován a technickou závadou se sám uzamknul. Jednotka nedisponuje speciálním nářadím na otevírání vozidel, a proto připravuje alternativní řešení s tím, že když se to nepovede, bude provedeno rozbití bočního skla automobilu. Ale naši hasiči se ukazují jako šikovní chlapci a bez rozbití skla otevírají vozidlo. Dítě je v pořádku a je předáno matce. Takto skončil jeden z nezvyklých zásahů pro naší zásahovou jednotku.

Úterý 26. ledna vyjíždějí chodovští hasiči v 9:12 hodin na technickou pomoc otevření bytu do ulice 1. máje v Chodově, kdy je nutno ošetřit osobu v uzamčeném bytě. Krajské operační a informační středisko vysílá k zásahu automobilový žebřík AZ 30 IFA, jelikož z přijatých informací je zjevné, že jediné možné místo pro vstup do bytu bude přes pootevřené okno. Družstvo 1+3 na místě zásahu spolupracuje s městskou policií, osobní lékařkou, zástupkyní pečovatelské služby a zámečníkem. Jednotka za použití automobilového žebříku vstupem přes okno otevírá byt. Osobě je poskytnuta pomoc a je předána do péče lékařky. Družstvo se vrací na základnu.

22. ledna tři minuty před třináctou hodinou vyjela zásahová jednotka na pokyn z KOPIS k odstranění nebezpečných stavů do ulice Nejdecká. S vozidlem CAS 20 T815 a AZ30 Ifa vyjela jednotka o celkové síle 7 hasičů, z toho 2 velitelé, 2 strojníci a 3 hasiči „maníci“ k odstranění sněhových a ledových převisů na střeše Speciální a praktické školy.

Po příjezdu na místo byl proveden průzkum a ve spolupráci s policií ČR bylo zabezpečeno místo zásahu. Určení hasiči provedli odstranění převisů ze střechy pomocí automobilového žebříku. Po ukončení akce se všichni vrátili na základnu.

 

Krajské operační a informační středisko HZS vydalo příkaz k výjezdu chodovské jednotce ve čtvrtek 21. ledna v 16:10 hodin na technickou pomoc otevření bytu. Do ulice Obránců míru vyjíždí družstvo 1+4 s CAS 20 T815 TERRNo1 a po příjezdu na místo události, kde již byla hlídka policie ČR a hlídka městské policie Chodov, otevřela pomocí jednoduchých technických prostředků byt. V bytě byla nalezena zraněná osoba, které hasiči ve spolupráci se strážníky poskytují předlékařskou první pomoc do příjezdu posádky ZZS ze Sokolova. Po předání pacienta do péče lékaře se jednotka hasičů vrací na základnu s dobrým pocitem, že zachránila další lidský život.