Je pondělí večer a v jedné z technologických budov v průmyslové zóně na Vintířovské ulici se rozeznívá poplachové zařízení. Všichni zaměstnanci se jen na vteřinu po sobě podívají a už po zajištění přidělených pracovních míst opouštějí nouzovým východem budovu. Vedoucí pracovník směny zjišťuje na ovládacím pultu elektrické požární signalizace, že byl nahlášen na pult centralizované ochrany požár v části výrobní haly. Událost je okamžitě nahlášena na tísňové číslo 150 a zároveň probíhá kontrola počtu zaměstnanců. Jsou pohřešováni dva. I tato informace je nahlášena operátorovi tísňové linky. Na telefonním centru tísňového volání jsou zjištěny všechny důležité informace a jsou předány elektronickou cestou na příslušné operační středisko hasičů.

Ve středu 4. července KOPIS HZS Karlovarského kraje odesílá naši jednotku od předešlé události k železniční dopravní nehodě v tunelu na železniční trati mezi Oloví a Rotavou. Po příjezdu jednotky na místo se chodovský velitel dozvídá, že se jedná o prověřovací cvičení TUNEL 2012. Na příkaz velitele zásahu se vybavujeme transportními prostředky a zdravotnickýmj vybavením a přesouváme se ke vstupu do tunelu. Na příkaz velitele úseku vstupujeme do tunelu a míříme k železniční soupravě.

Jednou za tři měsíce je každý hasič zařazený v zásahové jednotce, pokud v uvedené době nepoužil u zásahu izolační dýchací přístroj, povinen provést výcvik s dýchací technikou používanou u hasičských jednotek. Naše jednotka disponuje třemi typy izolačních dýchacích přístrojů. Hlavním typem je u chodovské jednotky přetlakový dýchací přístroj Dräger. A to verze PA 90 a PSS 90. Záložním typem je izolační dýchací přístroj Saturn v provedení S7. V tomto týdnu proběhl u některých členů zásahové jednotky opakovací výcvik v dýchací technice. Pod dohledem technika chemické služby, který provedl i proškolení v teoretické oblasti problematiky, absolvovali tři naši hasiči výcvik v dýchacím přístroji v prostorách zbrojnice. K výcviku byl využit automobilový žebřík AZ 30.

V pátek 22. června ráno se na chodovské zbrojnici rozsvítilo poplachové světlo. Je vyhlášen poplach pro jedno družstvo s informací, že se vyjíždí na taktické cvičení Maafex 2012. Taktické cvičení profesionálních i dobrovolných jednotek a dalších složek integrovaného záchranného systému proběhlo ke konci minulého týdne u Teplé na Chebsku. Tématem bylo řešení situace po zemětřesení v oblasti.  Během dvou dnů probíhalo pátrání po zraněných a obětech jejich záchrana, zajištění budov, ochrana před vodou či evakuace a následná péče o evakuované.

V neděli 6. května proběhlo doškolení držitelů "Průkazu absolventa Základní normy zdravotnických znalostí" po čtyřech letech, kterým provázel zúčastněné členy JSDH Chodov a strážníky MP Chodov MUDr. Kaňka z Českého červeného kříže. V úvodu se zaměřil na rozdíly v kardiopulmonální resuscitaci u dětí a dospělých, pro naši potřebu vyzdvihl mimo jiné ošetření zraněných při dopravních nehodách a ošetření popálenin, které hrozí nejen při požárech obytných budov. Na závěr teoretické části, byli všichni přítomní přezkoušeni ze svých znalostí formou písemného testu.

Odpoledne 4. dubna došlo na železničním přejezdu číslo P10980 k železniční nehodě osobního automobilu a drážního technického vlaku. Událost je nahlášena na tísňovou linku a rozebíhá se sled standardních činností záchranných složek. Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje vyhlašuje poplach naší jednotce v čase 16:00 hodin a určuje k výjezdu cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 „technickou dvojku“. Na místo události jsme naváděni hlídkou městské policie, jelikož nehoda se stala na málo známém přejezdu podnikové vlečky. Po příjezdu je prováděn průzkum a je zjištěno, že došlo ke srážce osobního vozidla a drezíny. Ve vozidle je celkem pět osob.

Na pátek 24. února byla ze strany Hasičského záchranného sboru územního odboru Sokolov naplánována odborná příprava na téma ochrany obyvatel při živelných pohromách vyplívající ze seznamu povinně školených témat odborné přípravy pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2012. Po osmé hodině ranní se s veškerou zásahovou technikou přesouváme na stanici HZS Sokolov, kde nás již očekával vedoucí oddělení IZS a služeb. Obsahem odborné přípravy byly všechny metodické listy „Ochrana obyvatel“ z bojového řádu jednotek požární ochrany, prezentace povodně v Sokolově v lednu roku 2011 a do plánu byla navíc zařazena problematika požárů fotovoltaických elektráren v ČR.

Po roce se opět v našem kraji organizoval výcvik záchrany osob probořených na ledu. Naše zásahová jednotka se zúčastnila již počtvrté, ale tentokrát to nebylo v Chodově. Výcvik zorganizoval Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje územní odbor Sokolov na rybníku ve Svatavě, kam se sjeli dobrovolní i profesionální hasiči. Výcvik vedl náš kamarád instruktor Hynek Černý z Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, který je v současné době největším odborníkem na problematiku záchrany osob probořených na ledu.

Poslední poplach v roce 2011 pro chodovskou zásahovou jednotku vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje o silvestrovském večeru. Hlášen byl požár zahradní chatky u ulice Nerudova. Sloužící družstvo, se po vyhlášení poplachu v 19:08 hodin 31. prosince 2011, sbíhá na hasičskou zbrojnici a po vystrojení odjíždí večerním městem, které očekává příchod nového roku 2012. Při projetí ulicí Nerudova dává velitel pokyn strojníkovi, aby odbočil doleva a již je vidět hořící zbytky stavby. Tentokrát ale nešlo o skutečný požár zahradní chatky, ale o požár malého domku vyrobeného z papírového kartonu.

Pátek 25. listopadu v 09:08 hodin byl na tísňovou linku 150 nahlášen požár v bývalé kotelně podniku Chodos Chodov. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach určeným jednotkám. Jelikož na naší zbrojnici probíhá ten den školení zásahové jednotky, vyjíždíme v krátkém čase. K zásahu vyjíždí celá naše jednotka s CAS 24 T815 TERRNo1, CAS 20 T815 TERRNo1 a AZ 30 IFA. Blížíme se s prvním vozidlem k podniku Chodos, který je strojírenskou společností zabývající se výrobou strojů pro gumárenský a plastikový průmysl. U areálu podniku jsme naváděni na místo hlídkou městské policie a policie ČR. Po příjezdu na místo je vidět vyházet z budovy černošedý kouř.

V pátek 21. října v rámci pravidelné odborné přípravy připravil velitel zásahové jednotky SDH Chodov ve spolupráci s vedením firmy Lincoln CZ s.r.o. prověřovací cvičení pro zaměstnance společnosti a hasičské jednotky. Tématem cvičení byl požár nové výrobní haly a skladovacích prostorů firmy Lincoln v průmyslové zóně ve Vintířovské ulici v Chodově. Před desátou hodinou dopolední provedl chodovský velitel aktivaci elektrické požární signalizace. Řídící cvičení spolu s vedením podniku sledovali chování zaměstnanců při vyhlášení požárního poplachu.