V sobotu 19. října 09:54 hodin byl vyhlášen poplach naší jednotce na záchranu osob s AED. K výjezdu do ulice Školní v Chodově je určena technika CAS 30 T815 TERRA. Při této události spolupracovali všechny základní složky IZS a především městská policie, která byla na místě zásahu jako první.

V první polovině října vyjela naše zásahová jednotka ke třem událostem. Ve středu 9. října v 09:06 hodin vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach jednotkám v prvním stupni požárního poplachového plánu na ohlášený požár v podniku v Nejdku. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1. Po příjezdu na místo, kde již zasahují další jednotky hasičů, je průzkumem zjištěno, že se jedná o vnitropodnikové cvičení pro zaměstnance.

Další výjezd jsme absolvovali o den později tedy 10. října, kdy jsme vyjeli na technickou pomoc, únik nebezpečné látky do ovzduší v Sokolově. Jednalo se o prověřovací cvičení složek integrovaného záchranného systému, podniku chemické výroby, krizového štábu města Sokolov, krizového štábu Karlovarského kraje a dalších spolupracujících orgánů povodí a životního prostředí. K tomuto zásahu jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 08:37 hodin.

Zatím poslední výjezd jsme absolvovali v v úterý 15. října, kdy Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, únik ropných produktů na pozemní komunikaci z osobního vozidla v katastru obce Jenišov. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 13:19 hodin. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že se jedná o nehodu dvou osobních vozidel od sebe vzdálených 100 metrů. Provádíme protipožární opatření, zajištění místa nehody, kontrolu zdravotního stavu účastníků nehody. Nehoda se obešla bez zranění osob, ale došlo k většímu úniku ropných látek na silnici. Velitel zásahu žádá operační středisko o vyslání další posilové jednotky. Na místo nehody se dostavuje jednotka hasičů ze Staré Role. Po splnění všech úkolů, se obě jednotky v čase 15:43 hodin, vrací zpět na základnu.

Pojmem „BLACKOUT“ označujeme rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie na velkém území po dobu desítek hodin nebo dnů, který zasáhne velké množství obyvatel. Takový výpadek může nastat zejména v důsledku mimořádné události v přenosové soustavě. Pro tuto situaci nemá čeština ekvivalent, proto budeme dále používat tento anglický pojem.

Příčin vzniku BLACKOUTu může být celá řada:

porucha způsobena přírodními vlivy (např. vichřice, námraza, silné sněžení),
významný přetok energie ze zahraničních rozvodných soustav,
technické poruchy (např. požár transformátoru),
lidský faktor (např. chyba operátora dispečinku),
teroristický útok.
Vzhledem k propracovanému bezpečnostnímu systému se jeví jako nejpravděpodobnější důvod vzniku rozsáhlého výpadku elektrické energie souběh několika významných příčin najednou.

Od příčiny vzniku BLACKOUTu se odvíjí i rychlost znovuobnovení dodávek elektrické energie. Pokud dojde např. ke značnému fyzickému poškození infrastruktury, bude čas obnovy přímo úměrný rozsahu tohoto poškození (v řádu dnů až týdnů). Informace, že se jedná o skutečný BLACKOUT se všemi možnými důsledky a dopady, může veřejnost obdržet postupně se zpožděním - podle vývoje situace.

O BLACKOUT se nejedná v případě lokálního výpadku (např. část města), popř. je-li obnovena dodávka elektrické energie v řádu desítek minut až hodin. BLACKOUT také není plánovaná odstávka elektřiny z důvodu údržby distribuční sítě. To lze ověřit např. na úředních deskách, nebo webových stránkách obcí, či místně příslušné distribuční společnosti (stránky jsou i během výpadku dostupné prostřednictvím např. mobilních telefonů, či tabletů).

V září, kdy vyvrcholily oslavy 145. výročí založení našeho hasičského sboru, jsme i přes výrazné vytížení při organizování oslav nejen hasičských ale i městských, stále zabezpečovali výjezdovou pohotovost k zajištění protipožární bezpečnosti ve městě i v okolí dle požárního poplachového plánu karlovarského kraje. Poslední týden v září, jsme vyjížděli jak technickým zásahům, záchraně osob s AED, požárům, protipožárním asistencím, ale také prováděli činnost, v rámci takzvané ZOČ.

Ve čtvrtek 19. září je na tísňovou linku ohlášen požár budovy základní školy v ulici Husova. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach naší jednotce a určuje k výjezdu obě zásahové cisterny. Na místo vyjíždí cisternová automobilová stříkačka CAS 20 T815 TERRNo1 a cisternová automobilová stříkačka CAS 30 T815 TERRA v čase 10:36 hodin. Jednalo se o prověřovací cvičení naplánované vedením školy k prověření především reakcí učitelů a dětí na vyhlášení požárního poplachu a provedení evakuace budovy. Hasiči si prověřili své postupy a na konci cvičení provedli pro nejmenší školáky v rámci preventivně výchovné činnosti ukázku techniky. Velitel zásahu s řídícím cvičení doporučil vedení školy častější provádění cvičení pro děti ve škole.

A na závěr. Bylo konstatováno, že rodiče dětí jsou hůře připraveni na krizové situace než děti samotné. V průběhu cvičení se na sociálních sítích šířily neověřené informace a fámy o katastrofické situaci ve škole, které mohli mít znaky poplašné zprávy.

 

Ve středu 18. září vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na základě aktivace elektrické požární signalizace v obchodním centru v ulici Tovární. K zásahu vyjíždíme v čase 10:51 hodin. Po příjezdu na místo je zjištěno, že se jedná o planý poplach z důvodu provádění servisních prací na EPS. Velitel zásahu doporučil technikovi včas zažádat o odpojení objektu ze sledování, dohledové pracoviště PCO při provádění servisních prací.

V úterý 17. září je na tísňovou linku ohlášen požár výškové budovy v ulici Osadní v Chodově. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach a určuje techniku jednotce Chodov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1, jednotce Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania a automobilovým žebříkem AZ 32 Iveco, jednotce Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice CHZ Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Scania a jednotce Sboru dobrovolných hasičů Vintířov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Scania. Na místo samozřejmě vyjíždí také hlídky městské policie Chodov a Policie ČR. Na místě zjišťujeme, že došlo k požáru potravin při vaření se silným zakouřením bytu. Nikdo nebyl zraněn. Na místo je povolán vyšetřovatel požárů Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

Zásah složek integrovaného záchranného systému ztížilo špatné parkování vozidel v přilehlých ulicích. Apelujeme na všechny řidiče, kteří parkují ve městě, aby dodržovali zákonnou povinnost o šířce jízdního pruhu pro průjezd vozidel s tím, že ulicemi může projíždět i rozměrnější záchranářská technika.

V neděli 15. září odpoledne vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce opět. Tentokrát na technickou pomoc, čerpání vody. K zásahu do ulice Poděbradova, kde je nahlášeno množství vody ve sklepě, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 14:34 hodin. Po příjezdu na místo je zjištěno, že se jedná o ucpání kanalizačního potrubí a bylo doporučeno zavolat odbornou firmu

V neděli 15. září vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na dopravní nehodu, kdy došlo k úniku oleje z osobního vozidla. K zásahu do ulice U Koupaliště vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 11:32 hodin.

V sobotu 14. září vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu do ulice Polní vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 18:49 hodin. Jednalo se o únik vody po závadě na topném systému v bytě.

V pondělí 9. září vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění stromu z komunikace. K zásahu do ulice Vintířovská vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 11:54 hodin.