První zásahem roku 2021 pro naši jednotku byl výjezd v sobotu 2. ledna, kdy vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro čtyři jednotky na požár rodinného domu v katastru obce Černava, část Rájec. K zásahu jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 20:11 hodin. Zároveň vyjela jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary, jednotka Sboru dobrovolných hasičů Nejdek a jednotka Sboru dobrovolných hasičů Pozorka. Jednalo se o požár konstrukce domu. Situace byla pro všechny hasičské jednotky složitá vzhledem k nesjízdnosti místních komunikací pro velkou zásahovou techniku. Hasičům pomáhali místní obyvatelé tím, že prováděli posyp silnice svým inertním materiálem. Při našem příjezdu měli hasiči, kteří se dostavili na místo zásahu jako první, požár již pod kontrolou. Naše jednotka byla ponechána v záloze na místě zásahu. Složitý nebyl jen příjezd, ale i odjezd. Přesto jsme se krátce před půl jedenáctou večerní, vrátili zpět na základnu.

V sobotu 26. prosince vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje pro dvě jednotky hasičů, na záchranu zvířete. K zásahu do Božičan, kde byla  nahlášena uvíznutá labuť ve výpusti rybníka vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:55 hodin. K zásahu vyjela také jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary s cisternovou automobilovou stříkačkou a záchranným člunem. Na místě je potvrzena uvíznutá labuť ve výpusti rybníka. Záchranný člun nebyl nakonec potřeba. Labuť se při shluku více osob na místě tak vyplašila, že se sama osvobodila a v klidu seskočila do potoka.

Krátce před 19 hodinou Štědrého dne 24. prosince, vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje pro naši jednotku na požár popelnice. K zásahu na Vřesovou vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1. Požár byl rychle zlikvidován pomocí jednoho útočného vysokotlakého proudu. 

Ve středu 23. prosince vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje pro pět jednotek hasičů na ohlášený požár výškové budovy v Horním Slavkově. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 03:07 hodin. K zásahu vyjela také jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje centrální stanice Sokolov, Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice CHZ Sokolov, jednotka Sboru dobrovolných hasičů Horní Slavkov a jednotka Sboru dobrovolných hasičů Loket.

Projekt vznikl v roce 2016 u HZS Středočeského kraje s cílem neagresivní formou upozornit obyvatele v hustě zastavěných a obydlených lokalitách na rizika plynoucí z nedodržování legislativy při parkování vozidel.

Dalším cílem je navázání spolupráce s místní samosprávou a hledání společných řešení přijatelných jak pro samosprávu, tak pro složky IZS, a tím předcházení fatálním následkům případných mimořádných událostí.

Projekt dlouhodobě cílí především na slušné řidiče a řidičky, kteří si neuvědomují možný dosah svého jednání při špatném parkování a pouze opakují vzorce chování zažité na daném sídlišti. Hasiči tak reagují na stále se zhoršující stav průjezdnosti na sídlištích budovaných především v 70. a 80. letech 20. století, a s tím spojené nepřístupné (neoznačené) nástupní plochy pro požární techniku.

Nástupní plocha pro požární techniku je zpravidla zřízena v blízkosti bytových domů s výškou nad 12m (5 a více nadzemních podlažích) a je většinou označena zákazem vjezdu, zákazem stání nebo zastavení. Nástupní plocha slouží v případě potřeby pro ustavení většinou výškové techniky, která je využívána jak pro samotný zásah, tak i pro evakuaci osob z vyšších pater. Právě z  tohoto důvodu byly na sídlištích budované pojezdové chodníky a nástupní plochy pro příjezd hasičů do vzdálenosti 4 – 7 metrů od vchodu, aby mohl být efektivně využit maximální dosah výškové techniky.

Hasiči Chodov se dlouhodobě potýkají, stejně jako jinde, s problémem špatné průjezdnosti ulic. Některé situace jsou ale extrémní. Například poslední adventní sobotu tohoto roku bylo v rámci kondičních jízd kontrolováno několik ulic v Chodově. V případě jedné situace v ulici Revoluční, museli hasiči řešit ve spolupráci s městskou policií přeparkování velmi nevhodně zaparkovaného osobního vozidla.