Dnes, krátce po druhé hodině v noci, jsme vyjeli na záchranu osoby do ulice Lesní. K zásahu, kdy byl vyžádán výjezd s AED k osobě v bezvědomí, jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA. Na místě spolupracujeme s hlídkou městské policie, posádkou Zdravotnické záchranné služby a hlídkou Policie ČR.

V pondělí 11. listopadu vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach naší jednotce potřetí a i tentokrát to bylo na požár. Krátce po dvacáté hodině přijali hasiči na lince TCTV 112 hovor z Domova mládeže v Karlových Varech, podle kterého se v prostorách objektu šíří kouř. Podle oznamovatele bylo v tu chvíli v internátu ubytováno téměř pět set osob. K požáru do karlovarské městské části Drahovice vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1. Na místě již zasahují další povolané jednotky hasičů. Celkem bylo evakuováno 335 osob a na místě zasahovalo 6 hasičských jednotek a další specialisté ve spolupráci s městskou policií a Policií ČR. Další info a fotografie na webu HZS Karlovarského kraje zde.

Video reportáž ze zásahu zde.

V pondělí 11. listopadu vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach naší jednotce podruhé a to odpoledne. K požáru v zahrádkářské kolonii v Nové Roli vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 15:08 hodin. Na místě zásahu zjišťujeme, že se jedná o požár maringotky. Na pokyn velitele zásahu vyhledáváme tlakové láhve PB, vyhledáváme skrytá ohniska, rozebíráme konstrukci a také doplňujeme hasební vodu. Na základnu se vracíme v pět hodin odpoledne.

V pondělí 11. listopadu vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach jednotkám v prvním stupni poplachu na požár v zahrádkářské kolonii v ulici Údolní v Nejdku. K požáru vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 krátce po půl sedmé ráno.

V neděli 10. listopadu vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice U Koupaliště vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 08:40 hodin. Na místě zásahu je potvrzen větší únik na parkovišti.

V pátek 8. listopadu vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach jednotkám v prvním stupni dle požárního poplachového plánu na požár rodinného domu v Mírové. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 01:50 hodin. Na místě požáru spolupracujeme s hasiči jednotek HZS Karlovarského kraje stanice Karlovy Vary, JSDH Vintířov a JSDH Nová Role. Součástí zasahujících jsou také příslušníci HZS a Policie ČR, kteří provádějí vyšetřování požáru. Při zásahu provádíme průzkum, vyhledávání skrytých ohnisek požáru, odstraňování materiálu v cestách šíření požáru a rozebírání konstrukcí a to s využitím jak dýchacích přístrojů, tak také detekčním přístrojů především termokamery. Na základnu se vracíme krátce po půl páté ráno.

Ve čtvrtek 7. listopadu, v době kdy naše jednotka dojížděla k požáru rodinného domu v Horním Slavkově, je vyhlášen poplach pro další družstvo naší zásahové jednotky. Tentokrát na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K zásahu na Vřesovou vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo, kde nás očekává hlídka Policie ČR, provádíme nouzové otevření bytu pomocí nástrojů Rescop. V bytě je nalezena mrtvá osoba. Místo zásahu předáváme příslušníkům policie a naše jednotka se vrací zpět na základnu.

Ve čtvrtek 7. listopadu v čase 12:24 hodin vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje jako posilová jednotka na požár rodinného domu do Horního Slavkova. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA. Po příjezdu na místo, kde již zasahují tři hasičské jednotky, dostáváme úkoly stanovené velitelem zásahu a to převážně vyhledávání a záchranu, vyhledávání a hašení ohnisek požáru a rozebírání konstrukcí. Na místě zasahovali hasiči ze tří profesionálních a tří dobrovolných hasičských jednotek. Po splnění úkolů se vracíme ve čtyři hodiny odpoledne zpět na základnu.

Dnes, 5. listopadu, se několik členů chodovské jednotky hasičů a také velitel městské policie Chodov zúčastnilo v Karlových Varech odborné konference Integrovaného záchranného systému. VI. ročník konference se tentokrát odklonil od dosavadních „technických“ témat a zacílil do velmi citlivé a nepochybně také velice zajímavé oblasti „nehmotných“ stránek záchranářství a totiž do sféry etiky a psychologie.  Konkrétně na „Etiku rozhodování v záchranářství“.

Konference IZS, pořádaná Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje a Policií České republiky, je každoročně zaměřena nejen na spolupráci složek integrovaného záchranného systému a představení technologií a služeb, které jsou složky schopné poskytnout. Jde také o řadu zajímavých kazuistik a předávání cenných informací. Dále jsou představovány informační technologie a jejich vývoj, které slouží ke zrychlení práce v integrovaném záchranném systému, ale také mezi složkou IZS a zdravotnickým zařízením či veřejností. Konference s několikaletou tradicí je určena pro zaměstnance složek integrovaného záchranného systému, zdravotnické pracovníky, neziskové organizace i vysokoškolské studenty dotčených oborů.

V neděli 3. listopadu jsme dopoledne zasahovali v ulici U Koupaliště, kdy jsme vyjeli na otevření bytu. Po dojezdu na místo události zjišťujeme, že byt je již otevřen a uvnitř se nachází zraněná osoba. Poskytujeme ve spolupráci s hlídkou městské policie předlékařskou první pomoc. Po příjezdu zdravotnických záchranářů, vypomáháme dále při ošetření osoby. Na základnu se vracíme krátce před půl jedenáctou dopolední.

V sobotu 2. listopadu ve 23:55 hodin vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach pro jednotky předurčené na zásahy na dálnici D6. Na tísňovou linku byl ohlášen požár osobního vozidla po dopravní nehodě s tím, že není známo, kolik osob se nachází ve vozidle. Naše jednotka vyjela k zásahu s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA. Na místě plníme úkoly stanovené velitelem zásahu a spolupracujeme se dalšími základními složkami integrovaného záchranného systému. Dálnice byla po celou dobu zásahu složek IZS uzavřena ve směru z Karlových Varů na Sokolov v úseku 131 až 136 kilometr.