V úterý 26. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na dopravní nehodu do ulice Rooseveltova. K zásahu je operačním střediskem vyslána také jednotka Hasičského záchranného sboru karlovarského kraje ze stanice Sokolov. Naše jednotky vyjíždí k ohlášené nehodě dvou osobních vozidel s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 14:49 hodin. Po příjezdu na místo, které bylo hned naproti hasičské zbrojnici, je proveden průzkum a je zjištěno, že došlo k lehké nehodě dvou osobních vozidel. Provádíme zajištění vozidel, usměrňování dopravy za silného odpoledního provozu a úklid následků nehody.

 

Jedním z nejvíce využívaných zdrojů energie dnešní doby je zemní plyn.

Používá se v domácnostech k topení, ohřevu vody, vaření. Používá se i v továrnách a v dalších zařízeních. Spalováním plynu vzniká minimální množství škodlivých látek, oproti spalování benzínu, nafty nebo topných olejů, a pevných paliv jako jsou dřevo a uhlí. Proto je plyn využíván ve stále větší míře.

Zemní plyn sice není jedovatý, ale má dvě velká rizika:

Je bez barvy, chuti a zápachu a mohl by se šířit, aniž bychom ho vnímali. Proto se do něj přidává speciální látka, která má charakteristickou vůni a my tak můžeme únik plynu zaregistrovat. Zemní plyn totiž není dýchatelný a snadno se rozptyluje do okolí. Pokud by unikal v uzavřené místnosti, mohl by vytěsnit vzduch a my bychom se mohli udusit.

Je výbušný, to znamená, že ve směsi se vzduchem vytváří silně třaskavou směs, která velice rychle a snadno hoří. Uniká-li plyn v místnosti, zvětšuje se jeho koncentrace a potom postačí malá jiskra k tomu, aby došlo k výbuchu.
Velmi nebezpečné je nedokonalé spalování zemního plynu spojené s nevyčištěným komínem a špatným odvětráním místnosti, ve které se nachází zařízení na spalování plynu (např. utěsnění větracích otvorů v koupelně, kde je karma). I přes značná bezpečnostní opatření k výbuchům plynu, požárům, a otravám dochází.

 

V sobotu 23. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik plynu v ulici Říjnová. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:17 hodin. Po příjezdu na místo je prováděn průzkum, kterým je především zjišťována případná výbušná koncentrace v budově. Ta nebyla naměřena. Přesto byl stále cítit plyn ve společných prostorech domu. Na místo je povolána pohotovostní služba plynárenské společnosti. V tu chvíli za hasiči přibíhá obyvatelka Chodova, že ve vedlejším vchodě bydlí její maminka, neotevírá dveře a je nemocná.

V úterý 19. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik plynu do ovzduší v ulici U Porcelánky. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 13:22 hodin. K zásahu vyslalo operační středisko také jednotku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Sokolov. Na místě události, kde jsme také spolupracovali s městskou policií a pracovníkem plynárenské pohotovostní služby, nebyl zjištěn detekčními přístroji žádný únik, který by ohrožoval obyvatele. 

 

V pondělí 18. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů v ulici U Porcelánky. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 14:44 hodin. Po příjezdu na místo u kruhové křižovatky ulic U Porcelánky a Nádražní provádíme odstranění menšího úniku nafty na pozemní komunikaci. Během zásahu je informován velitel zásahu hlídkou Policie ČR o dalším úniku v ulici Karlovarská. Po ukončení činnosti na prvním místě se přesouváme na nové místo zásahu. V ulici Karlovarská je průzkumem zjištěno, že došlo k úniku nafty z neznámého vozidla v délce přibližně 150 metrů. Za silného odpoledního provozu na průtažné silnici městem, je proveden úklid naftové skvrny pomocí sorpčního prostředku Absodan.

Naše jednotka zasahovala také ve stejný den, ale již ve dvě hodiny ráno na technické pomoci v ulici Tovární, kdy pomáhala společně s hlídkou městské policie nemohoucí osobě v bytě panelového domu.

V neděli 17. března, krátce před pátou hodinou ranní, vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach jednotkám hasičů v druhém stupni podle požárního poplachového plánu. Na tísňovou linku byl ohlášen požár ve hale výrobní společnosti v Nové Sedle. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 04:50 hodin. Po příjezdu na místo provádíme průzkum a další činnost dle pokynů velitele zásahu. Jednalo se o požár filtrů v technologické části podniku.

V sobotu 16. března vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. Na tísňovou linku bylo nahlášeno, že dochází k výraznému zatékání dešťové vody na budově mateřské školy v ulici U Koupaliště. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 09:55 hodin. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu je zjištěno, že došlo k ucpání střešní vpusti na dvou pavilonech, kde se díky silnému dešti vytvořily velké vodní laguny.

V pátek 15. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění ropných produktů. K zásahu do ulice U Koupaliště vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 18:25 hodin. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu je potvrzeno, že došlo k úniku nafty z neznámého vozidla na parkovišti. Byl proveden posyp sorbentem Absodan.

V pátek 15. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K zásahu v ulici Jiráskova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 13:49 hodin. Po příjezdu na místo nás očekává oznamovatel, hlídka městské policie a hlídka Policie ČR. Provádíme násilné otevření bytu. V bytě je nalezena zraněná osoba, které je ve spolupráci s policisty a strážníky poskytnuta předlékařská první pomoc. Je povolána Zdravotnická záchranná služba a po příjezdu je zraněná osoba předána do péče zdravotníkům. Následně provádíme snesení osoby na nosítkách do sanitního vozu.

Ve čtvrtek 14. března, v době kdy končíme zásah v ulici Boženy Němcové, nás Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje odesílá k dalšímu technickému zásahu v Chodově. K zásahu v ulici Tovární přejíždíme v čase 14:23 hodin. Po příjezdu na místo je potvrzena informace, že došlo k uvolnění plechové části střechy jednoho z domů a hrozí nebezpečí, že spadne na přilehlý chodník. Pomocí technických prostředků a to především motorové rozbrušovací pily provádíme odstranění uvolněného plechu.

Ve čtvrtek 14. března odpoledne vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce opět na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice Boženy Němcové vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 13:15 hodin. Po příjezdu na místo je zjištěno, že došlo k znečištění ulici místní komunikace ulic Boženy Němcové a 1. máje. Naftová skvrna vlivem silného deště smývána do městské kanalizace. Velitel zásahu předává informace na operační středisko a požaduje informování správce kanalizace. Zároveň informuje místní čistírnou odpadních vod a povolává zástupce technických služeb. Při zásahu spolupracujeme s hlídkou Policie ČR a hlídkou městské policie. Po ukončení činnosti na místě zásahu jsme odesláni operačním střediskem k dalšímu zásahu do ulice Tovární.