V neděli 23. září jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc v Chodově. Vlivem zhoršeného počasí na celém území kraje byl zvýšený počet výjezdů hasičských jednotek. Naše jednotka vyjela na signalizaci speciálního protipovodňového čidla v administrativní části městského úřadu, který signalizoval zatopení spisovny vodou. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že vlivem zhoršeného počasí a vydatného deště jen k aktivaci navlhlého povodňového kabelu. Od této události jsme přesunuti operačním střediskem k dalšímu zásahu. K technické pomoci, čerpání vody do ulice Husova. Na místě zásahu je průzkumem zjištěno, že došlo k vytopení vlivem deště a přeplnění splaškové kanalizace, bez žádné čerpatelné hladiny vody. Zásah jednotky není nutný, obyvatelé domu jsou poučeni o dalším postupu a řešení v běžném režimu havarijní opravy (ohlášení problémů vodohospodářské společnosti, nahlášení pojistné události, kontrola navlhlé elektroinstalace).

V pátek 20. září jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informační střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení do ulice U Koupaliště. K zásahu jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 09:12 hodin. Výjezd byl okamžitý, protože v té době probíhalo školení jednotky. Byt byl za přítomnosti policie otevřen technickými prostředky z výbavy jednotky.

V pondělí 17. září jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informační střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na ohlášený požár výškové budovy do ulice Budovatelů. K zásahu jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 a automobilovým žebříkem AZ 30 v čase 18:23 hodin. Na místo vyjeli také jednotky HZS Sokolov s CAS 20 Scania a AZ 30 Iveco, jednotka HZS stanice CHZ Sokolov s CAS 24 Scania, jednotka HZS stanice Karlovy Vary s CAS 20 Scania a jednotka SDH Vintířov s CAS 30 Scania. Průzkumem zjištěno, že se nejedná o požár, ale špatně aplikovaný deratizační prostředek, kdy kouř z dýmovnice se dostal mimo byt. Několik osob muselo být zkontrolováno a ošetřeno na místě zdravotnickou záchrannou službou.

V úterý 11. září vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K události vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 17:30 hodin jízdou od jiného zásahu také technického charakteru. Po příjezdu na místo, kde nás očekává hlídka městské policie a majitel bytu, jsou zjišťovány všechny důležité dostupné informace. V bytě se má nacházet osoba, která je v léčení a neotevírá. Na místo se dostavuje hlídka Policie ČR. Do bytu vstupují policisté společně se strážníky přes otevřené okno po žebříku a zároveň naše jednotka provádí na pokyn policie násilné otevření vstupních dveří. V bytě je nalezena dezorientovaná osoba. Velitel zásahu povolává prostřednictvím operačního střediska hasičů na místo Zdravotnickou záchrannou službu. Po příjezdu zdravotníků, předáváme osobu do jejich péče a vracíme se na základnu.

V sobotu 8. září vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce ještě jednou. Krátce před půl druhou odpolední vyjíždíme na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T. Po příjezdu na místo, kde nás očekává hlídka Policie ČR společně s příbuznou majitele bytu, zjišťujeme dostupné informace o majiteli bytu a také o technickém provedení vstupních dveří a oken bytu. Po nouzovém otevření dveří je uvnitř bytu nalezena mrtvá osoba. Místo zásahu je předáno policii a naše jednotka se vrací zpět na základnu.

V sobotu 8. září vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, záchranu zvířat. K zásahu záchrany koně v Jenišově vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T v čase 09:40 hodin. Po příjezdu na místo, kde již zasahuje jednotka profesionálních hasičů z Karlových Varů společně s veterinárním lékařem a ošetřovateli s majitelem, plníme pokyny velitele zásahu. Po aplikování potřebných léčiv ulehlého a vyčerpaného koně, bylo učiněno mnoho pokusů o jeho vyzvednutí. Půl hodiny před polední dvanáctou hodinou jsme odesláni velitelem zásahu zpět na základnu. Koně se bohužel nepodařilo zachránit.

Ve čtvrtek 6. září vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje k druhému zásahu v čase 17:35 hodin. Opět je to na technickou pomoc, ale tentokrát na otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Smetanova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1. Po příjezdu na místo je zjištěno, že uživatel bytu neotevírá, a i když před chvilkou komunikoval, tak se již neozývá. Na příkaz velitele zásahu je provedeno nouzové otevření bytu. Do bytu vstupuje Policie ČR následována hasiči. V bytě je nalezena zraněná osoba, které do příjezdu Zdravotnické záchranné služby poskytujeme předlékařskou první pomoc. Po příjezdu zdravotnických záchranářů, předáváme osobu do jejich péče a vracíme se na základnu.

Ve čtvrtek 6. září vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, záchranu osoby ze zaseknutého výtahu. K zásahu do ulice Tyršova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 13:35 hodin. Po příjezdu na místo je proveden průzkum, který ukázal, že v kabině výtahu se nachází jedna osoba bez zranění. Výtah byl zajištěn, dveře byly pomoci mechanizmu uvnitř klece otevřeny a osoba byla bezpečně vyproštěna. Správce domu byl poučen o nutnosti odborné opravy a jednotka se po zabezpečení dveří výtahu vrací zpět na základnu.

Ve čtvrtek 30. srpna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik látek na pozemní komunikaci. K zásahu do chodovské části Stará Chodovská vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 22:43 hodin. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu, oznamuje velitel zásahu na operační středisko, že se jedná se o únik oleje na silnici o rozměrech přibližně 300 metrů. Na místě s námi spolupracují hlídky Policie ČR a městské policie, kteří prováděli průběžně uzavírání komunikace a usměrňování provozu. Po dokončení posypu sorbentem a závěrečném úklidu, byla jednotka informována hlídkou policie o další olejové skvrně v rozsahu přibližně 150 metrů, která byla 500 metrů od původního místa zásahu. Velitel zásahu informoval operační středisko a jednotka po přesunu na nové místo provedla posyp a úklid i této druhé olejové skvrny. Následně se krátce před půlnocí vracíme na základnu.

Ve čtvrtek 30. srpna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření bytu při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Tovární vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T Tatra 815 TERRNo1 v čase 12:31 hodin. Po příjezdu na místo, kde nás očekává hlídka městské policie a hlídka Policie ČR a pracovník pečovatelské služby, provádíme průzkum a zjišťujeme dostupné informace. Osoba uvnitř neotevírá, z bytu je slyšet zvonění mobilního telefonu a slabý zvuk pohybu. Velitel zásahu nařizuje okamžité násilné otevření bytu s pomocí nástrojů Rescop. Uvnitř bytu byla nalezena zraněná osoba, které byla okamžitě poskytnuta předlékařskou první pomoc. Zároveň velitel zásahu přes operační středisko hasičů povolává na místo lékaře zdravotnické záchranné služby. Po příjezdu zdravotníků je zraněná osoba předána do jejich péče.  

Na konci června, členové zásahové jednotky absolvovali odborné školení na používání automatického externího defibrilátoru, který byl plánován do výbavy zásahového vozu jako součást soupravy na poskytování předlékařské první pomoci. Ve čtvrtek 23. Srpna odjel velitel naší jednotky na ředitelství Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, aby od zdravotnického personálu převzal přístroj AED. Zároveň byla chodovská jednotka přidána do seznamu jednotek PO a oddělení policie v evidenci operačního střediska ZZS pro vyžadování první pomoci s využitím AED. Tímto dnem jsme byli zařazení pro výjezd s využitím AED.

O necelé tři hodiny jsme již vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na výzvu zdravotnického operačního střediska ZZS k zásahu předlékařské první pomoci s AED do Nového Sedla. Na místo zásahu vyjíždíme s velitelským automobilem VEA Škoda Octavia a s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 19:57 hodin. Na adrese místa zásahu jsme ve stejnou dobu jako posádka zdravotnické záchranné služby. Pomáháme zdravotníkům podle jejich požadavků bez použití AED. Na základnu se vracíme před devátou hodinou večerní.