V úterý 2. dubna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach ještě jedno a opět na technickou pomoc. Tentokrát na otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:55 hodin. Zabouchnutý byt v ulici Husova byl otevřen pomocí speciálního nářadí a majitelka bytu si aplikovala léky, které užívá na léčení.

 

V úterý 2. dubna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach na technickou pomoc, únik ropných produktů v ulici Čs. odbojářů. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 07:48 hodin. Jednalo se o olejovou skvrnu motorového oleje, který neznámý řidič odhodil do popelnice komunálního odpadu. Na místo se dostavili také pracovníci technických služeb CHOTES, kteří popelnici odvezli. Jednotka následně provedla posyp sorbentem a úklid uniklé ropné látky.

 

Ve čtvrtek 28. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce opět a opět to je na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 07:08 hodin. Po příjezdu na místo provádíme průzkum a zjišťujeme možnosti rychlého otevření bytu. Velitel zásahu po zvážení všech okolností povolává na místo výškovou techniku. K zásahu vyjíždí automobilový žebřík AZ 30 JSDH Chodov. Po ustavení žebříku, se hasiči dostávají přes balkon do bytu. Na místo se dostavuje v tu chvíli příbuzný majitelky bytu a otevírá byt klíčem.

 

V sobotu 23. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik plynu v ulici Říjnová. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:17 hodin. Po příjezdu na místo je prováděn průzkum, kterým je především zjišťována případná výbušná koncentrace v budově. Ta nebyla naměřena. Přesto byl stále cítit plyn ve společných prostorech domu. Na místo je povolána pohotovostní služba plynárenské společnosti. V tu chvíli za hasiči přibíhá obyvatelka Chodova, že ve vedlejším vchodě bydlí její maminka, neotevírá dveře a je nemocná.

V úterý 19. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik plynu do ovzduší v ulici U Porcelánky. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 13:22 hodin. K zásahu vyslalo operační středisko také jednotku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Sokolov. Na místě události, kde jsme také spolupracovali s městskou policií a pracovníkem plynárenské pohotovostní služby, nebyl zjištěn detekčními přístroji žádný únik, který by ohrožoval obyvatele. 

 

V pondělí 18. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů v ulici U Porcelánky. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 14:44 hodin. Po příjezdu na místo u kruhové křižovatky ulic U Porcelánky a Nádražní provádíme odstranění menšího úniku nafty na pozemní komunikaci. Během zásahu je informován velitel zásahu hlídkou Policie ČR o dalším úniku v ulici Karlovarská. Po ukončení činnosti na prvním místě se přesouváme na nové místo zásahu. V ulici Karlovarská je průzkumem zjištěno, že došlo k úniku nafty z neznámého vozidla v délce přibližně 150 metrů. Za silného odpoledního provozu na průtažné silnici městem, je proveden úklid naftové skvrny pomocí sorpčního prostředku Absodan.

Naše jednotka zasahovala také ve stejný den, ale již ve dvě hodiny ráno na technické pomoci v ulici Tovární, kdy pomáhala společně s hlídkou městské policie nemohoucí osobě v bytě panelového domu.

V sobotu 16. března vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. Na tísňovou linku bylo nahlášeno, že dochází k výraznému zatékání dešťové vody na budově mateřské školy v ulici U Koupaliště. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 09:55 hodin. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu je zjištěno, že došlo k ucpání střešní vpusti na dvou pavilonech, kde se díky silnému dešti vytvořily velké vodní laguny.

V pátek 15. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění ropných produktů. K zásahu do ulice U Koupaliště vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 18:25 hodin. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu je potvrzeno, že došlo k úniku nafty z neznámého vozidla na parkovišti. Byl proveden posyp sorbentem Absodan.

V pátek 15. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K zásahu v ulici Jiráskova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 13:49 hodin. Po příjezdu na místo nás očekává oznamovatel, hlídka městské policie a hlídka Policie ČR. Provádíme násilné otevření bytu. V bytě je nalezena zraněná osoba, které je ve spolupráci s policisty a strážníky poskytnuta předlékařská první pomoc. Je povolána Zdravotnická záchranná služba a po příjezdu je zraněná osoba předána do péče zdravotníkům. Následně provádíme snesení osoby na nosítkách do sanitního vozu.

Ve čtvrtek 14. března, v době kdy končíme zásah v ulici Boženy Němcové, nás Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje odesílá k dalšímu technickému zásahu v Chodově. K zásahu v ulici Tovární přejíždíme v čase 14:23 hodin. Po příjezdu na místo je potvrzena informace, že došlo k uvolnění plechové části střechy jednoho z domů a hrozí nebezpečí, že spadne na přilehlý chodník. Pomocí technických prostředků a to především motorové rozbrušovací pily provádíme odstranění uvolněného plechu.

Ve čtvrtek 14. března odpoledne vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce opět na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice Boženy Němcové vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 13:15 hodin. Po příjezdu na místo je zjištěno, že došlo k znečištění ulici místní komunikace ulic Boženy Němcové a 1. máje. Naftová skvrna vlivem silného deště smývána do městské kanalizace. Velitel zásahu předává informace na operační středisko a požaduje informování správce kanalizace. Zároveň informuje místní čistírnou odpadních vod a povolává zástupce technických služeb. Při zásahu spolupracujeme s hlídkou Policie ČR a hlídkou městské policie. Po ukončení činnosti na místě zásahu jsme odesláni operačním střediskem k dalšímu zásahu do ulice Tovární.