V neděli 19. srpna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro dvě jednotky na technickou pomoc, únik ropných produktů na silnici v Novém Sedle.  K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T v čase 20:54 hodin. Při jízdě k místu zásahu, jsme již v Chodově u kruhové křižovatky v ulici Horní zastavení hlídkou Policie ČR, která nám předává informaci o rozsahu olejovité skvrny. Ta byla v na silnici v celé délce z Nového Sedla až do Chodova. Předáváme informaci na operační středisko. Dle pokynů operačního střediska se přesouváme do Nového Sedla ke kruhové křižovatce u obecního úřadu, kde máme shromaždiště s jednotkou Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Sokolov. Na pokyn velitele zásahu provádíme posyp komunikace, usměrňování provozu a úklid vozovky.

Ve čtvrtek 16. srpna vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor do ulice Tovární. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T v čase 20:47 hodin. Po příjezdu na místo, kde nás již očekává hlídka Policie ČR a hlídka městské policie, dostáváme informace o tom, že v bytě panelového domu je zraněná osoba, která nemůže otevřít. Provádíme vstup do bytu s využitím technických prostředků ve výbavě jednotky. Uvnitř bytu je nalezena zraněná osoba, které do příjezdu zdravotnické záchranné služby poskytujeme předlékařskou první pomoc. Osoba je po příjezdu záchranářů předána do jejich péče a my se vracíme na základnu.

V sobotu 4. srpna jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice Náměstí ČSM vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 17:35 hodin. Po příjezdu, kde nás očekává hlídka policie, je zjištěn únik ropných látek z osobního automobilu vlivem technické závady na vozidle. Olejová skvrna byla v rozsahu 30x0,5 metru. Na pokyn velitele zásahu byl proveden úklid komunikace pomocí sorbentu. Po dobu zásahu byla komunikace uzavřena.

Ve čtvrtek 2. srpna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor na žádost Policie ČR. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 a automobilovým žebříkem AZ 30 v čase 09:33 hodin. Po příjezdu na místo nás příslušníci policie informují o všech dosud zjištěných skutečnostech. Velitel zásahu rozhoduje o násilném otevření dveří do bytu. Po otevření pomocí sady Rescop, do bytu vstupují příslušníci policie, kteří zjišťují úmrtí osoby.

Ve středu 1. srpna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor na žádost Policie ČR. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 13:29 hodin. Po příjezdu na místo nás příslušníci policie informují o všech dosud zjištěných skutečnostech. Velitel zásahu rozhoduje o násilném otevření dveří do bytu. Po otevření pomocí sady Rescop, do bytu vstupují příslušníci policie, kteří zjišťují úmrtí osoby.

V neděli 29. července vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce technickou pomoc, únik ropných produktů na pozemní komunikaci. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 18:52 hodin. Jízda k zásahu netrvala dlouho. Místo zásahu totiž bylo na silnici hned u výjezdu od hasičské zbrojnice. Vlivem technické závady došlo k úniku převodového oleje z osobního vozidla. Olejová skvrny byla v délce 50 metrů. K zabezpečení místa zásahu byla ponechána zapnutá výstražná signalizace na výjezdových semaforech se signálem „Pozor“ a zároveň bylo místo vyznačeno výstražnými kužely. Samozřejmostí bylo umístění výstražného trojúhelníku řidičem tak, jak ukládá zákon. Uniklý olej byl zasypán sorbentem a byl proveden následný úklid.